Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Trade Estates: Τα ποσοστά των Autohellas, Fourlis, Housemarket, HM Cyprus, House Market Bulgaria

Trade Estates: Τα ποσοστά των Autohellas, Fourlis, Housemarket, HM Cyprus, House Market Bulgaria

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Trade Estates: Τα ποσοστά των Autohellas, Fourlis, Housemarket, HM Cyprus, House Market Bulgaria

Τα ποσοστά των Autohellas, Fourlis, Housemarket, Housemarket Cyprus και House Market Bulgaria, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της γνωστοποίησε η Trade Estates με ανακοινώσεις της.

Αναλυτικά, η εταιρεία αναφέρει:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3556/2007, όπως ισχύει, η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 15 Νοεμβρίου 2023, ότι ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει άμεσα η AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜOΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανέρχεται σε 11.725.911 ήτοι ποσοστό 9,73% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (120.528.771) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 120.528.711 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ: 10 Νοεμβρίου 2023).

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η Trade Estates αναφέρει:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3556/2007, όπως ισχύει, η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 15 Νοεμβρίου 2023, ότι ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ανέρχεται σε 75.972.820 ήτοι ποσοστό 63,03% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (120.528.771) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 120.528.711 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ: 10 Νοεμβρίου 2023).

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, 26.000.000 μετοχές και αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή ποσοστό 21,57%, κατά την 10η Νοεμβρίου 2023, αφορούν σε άμεση συμμετοχή της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (κατά τις διατάξεις του αρ. 9 του ν.3556/2007) ενώ 49.972.820 μετοχές και αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστό 41,46% αφορούν σε έμμεση συμμετοχή μέσω 100% θυγατρικών της (κατά τις διατάξεις του αρ. 10 του ν.3556/2007).

Σε ό,τι αφορά τη HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, η Trade Estates αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως που κατέχει η εταιρεία «ανέρχεται σε 49.972.820 ήτοι ποσοστό 41,46% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (120.528.771) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 120.528.711 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ: 10 Νοεμβρίου 2023).

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, 24.795.955 μετοχές και αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή ποσοστό 20,57%, κατά την 10η Νοεμβρίου 2023, αφορούν σε άμεση συμμετοχή της HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (κατά τις διατάξεις του αρ. 9 του ν.3556/2007) ενώ 25.176.865 μετοχές και αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστό 20,89% αφορούν σε έμμεση συμμετοχή μέσω 100% θυγατρικών της (κατά τις διατάξεις του αρ. 10 του ν.3556/2007)».

Ο αντίστοιχος αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου «που κατέχει άμεσα η HM HOUSEMARKET CYPRUS LIMITED, ανέρχεται σε 8.622.847 ήτοι ποσοστό 7,15% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (120.528.771) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 120.528.711 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ: 10 Νοεμβρίου 2023)».

Τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Trade Estates, «ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει άμεσα η HOUSE MARKET BULGARIA EAD, ανέρχεται σε 14.712.896 ήτοι ποσοστό 12,20% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (120.528.771) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 120.528.711 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ: 10 Νοεμβρίου 2023)».

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text