Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Trastor: Στα €1,42 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο πλαίσιο της ΑΜΚ ύψους 75 εκατ. ευρώ

Trastor: Στα €1,42 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο πλαίσιο της ΑΜΚ ύψους 75 εκατ. ευρώ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Trastor: Στα €1,42 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο πλαίσιο της ΑΜΚ ύψους 75 εκατ. ευρώ

Παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Νοεμβρίου, ώστε να αποφασίζει, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η τιμή διάθεσης στην ΑΜΚ ύψους έως €75.000.000,00 θα γίνει στα €1,42 ανά μετοχή.

Σημειώνεται επίσης ότι θα παρέχονται δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής υπέρ των παλαιών μετόχων.

"Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξειδικεύει και οριστικοποιεί τους λοιπούς όρους και το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και όρισε τρία ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Λάµπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ευανθίας κάτοικος Λεµεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεµεσό της Κύπρο το έτος 1971, κάτοχος του ∆ελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε αριθµό 700587/31.03.2010 και ΑΦΜ 163343433 της ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

2. Τάσος Καζίνος του Γεωργίου και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 75Α, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 669747/05.08.2014, με Α.Φ.Μ. 063092950 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

3. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Κοραή αρ. 5, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του ∆ελτίου Ταυτότητας µε αριθµό ΑΚ 247849/27.03.2013/Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 της ∆.Ο.Υ. Κορωπίου,

4. Jeremy Greenhalgh του John και της Bernice Georgette, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Thorpe Mandeville Court, Banbury, Oxon ΟΧ17 2EY, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1949, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 801239104/30.09.2009, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη αρ, 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/06.11.2020 και Α.Φ.Μ. 143460892 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

6. Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου και της Βαρβάρας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ρωμυλίας αρ. 34, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 595665/20.11.2006/ Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 074313302 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, και

7. Δημήτριος Ραγιάς του Γεωργίου και της Μαριάνθης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων αρ. 33, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1981, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 378307/29.11.2007/ Α.Τ. Καβάλας και Α.Φ.Μ. 116307622 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών.

Πηγή: capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text