Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Unibios: Επιστροφή κεφαλαίου 0,012 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Unibios: Επιστροφή κεφαλαίου 0,012 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Unibios: Επιστροφή κεφαλαίου 0,012 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου 0,012 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Unibios έλαβε η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

Ειδικότερα, «Ανακοινώνεται από την εταιρία UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08.09.2023 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των €206.280,552 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αντίστοιχη μείωση τηςονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,29 Ευρώ σε 0,278 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,012 ανά μετοχή. Στην συνέχεια και κατά την ιδία Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των €378.181,012 ευρώ με την Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από είκοσι επτά λεπτά και οκτώ χιλιοστά του ευρώ (0,278€) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά τις ως άνω αλλαγές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.157.013,80 € και διαιρείται σε 17.190.046 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Καταχώρησης 3142572/23.11.2023 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων στη συνεδρίασή της 30.11.2023 ενημερώθηκε για την αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,012 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 04.12.2023 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα τελική ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,012 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 05.12.2023 δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος απόληψης κεφαλαίου για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 8.12.2023

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στις 8.12.2023 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ATHEXCSD), μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο ΣΑΤ ως ακολούθως:

-Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

-Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την ATHEXCSD μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων».

Πηγή: bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text