Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Ideal: Θα συνεχίσει τις επιστροφές κεφαλαίου, έχει μοιράσει 24,2 εκατ. ευρώ από το 2022

Ideal: Θα συνεχίσει τις επιστροφές κεφαλαίου, έχει μοιράσει 24,2 εκατ. ευρώ από το 2022

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ideal: Θα συνεχίσει τις επιστροφές κεφαλαίου, έχει μοιράσει 24,2 εκατ. ευρώ από το 2022

Η IDEAL Holdings A.E. σε συνέχεια της από 04.07.2024 ανακοινώσεώς της, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.600.784,20, με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 0,60 και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.600.784,20, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,60 σε € 0,40 και επιστροφή του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού € 0,20 ανά μετοχή, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η ανωτέρω εταιρική πράξη (αυξομείωσης του μετοχικού κεφαλαίου) με καταβολή μετρητών στους μετόχους αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά από το έτος 2022.

Η Εταιρεία συνεχίζει σταθερά και το έτος 2024, την υλοποίηση της μερισματικής πολιτικής της, επιλέγοντας την οδό της επιστροφής κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους της, με στόχο τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, τη μεγιστοποίηση των επενδυτικών αποδόσεών τους και τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία από το 2022 έως σήμερα έχει προβεί σε συνολικές καταβολές μετρητών στους μετόχους από αυξομειώσεις του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού € 24.245.877,84. Το 2022 κατέβαλε το συνολικό ποσό € 7.019.458,65 (€ 0,07 και € 0,12 ανά μετοχή), το 2023 ποσό € 7.625.634,99 (€ 0,19 ανά μετοχή) και το 2024 ποσό € 9.600.784,20 (€ 0,20 ανά μετοχή).

Από τον 06.2021 έως σήμερα, οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την εισφορά των εταιρειών SICC και ESM και μέσω των συνδυασμένων εξαγορών των εταιρειών BYTE και Attica (μετρητά και έκδοση νέων μετοχών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), ο λογαριασμός «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» αυξήθηκε κατά € 98.318.352,34 γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να προβαίνει σε ισόποσες αυξήσεις και μειώσεις του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της, μέρος του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει στην Εταιρεία, με τη μεγαλύτερη ωφέλεια για αυτούς, χωρίς να επηρεάζεται από την επιστροφή η τιμή της μετοχής και η κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει να προτείνει στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της, την επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της (μέσω αυξομειώσεων του) αντί της διανομής μερίσματος από τα κέρδη των χρήσεων, με γνώμονα κάθε φορά την επενδυτική στρατηγική της και των ταμειακών διαθεσίμων που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

Πηγή: euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text