Αρχική | Άποψη | Άποψη (Γιάννης Σιάτρας) | Το μεγάλο "στοίχημα" της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας

Το μεγάλο "στοίχημα" της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Η ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας " τάραξε" την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, προκάλεσε (ήδη από χθες, 7/9/2010) πτώση στις τιμές των μετοχών και ξεκίνησε έναν ευρύ διάλογο για τη σκοπιμότητα της αύξησης και τα τελικά αποτελέσματά της.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα, “Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης” όπως ονομάστηκε από τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, περιλαμβάνει:

(α) Την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,8 δισ. ευρώ περίπου, η οποία θα είναι πλήρως εγγυημένη και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου 2010, μέσω: α) Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 631 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, μέσω της έκδοσης 121,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών («Έκδοση Κοινών Μετοχών») με τιμή διάθεσης 5,20 ευρώ. Η προτεινόμενη αναλογία είναι 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 5 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές. β) Της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους 1.184 εκατ. ευρώ μέσω της διάθεσης 227,6 εκατ. Ομολογιών μετατρέψιμων σε 227,6 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΕΤΕ σε αναλογία 3 Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε 8 υφιστάμενες κοινές μετοχές («Έκδοση Μετατρέψιμων Ομολογιών» και σε συνδυασμό με την Έκδοση Κοινών Μετοχών η «Συνδυασμένη Άντληση Κεφαλαίων»). Η τιμή μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών θα είναι ίδια με την τιμή διάθεσης των Νέων Ονομαστικών Μετοχών (5,20 ευρώ). Η Έκδοση Κοινών Μετοχών και η Έκδοση Μετατρέψιμων Ομολογιών θα λάβουν χώρα ταυτόχρονα.
(β) Τη δημόσια προσφορά μειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής θυγατρικής της ΕΤΕ, Finansbanκ («Προσφορά Finansbank»), η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη διάθεση νέων όσο και υφιστάμενων μετοχών της τράπεζας. Η ΕΤΕ σε κάθε περίπτωση θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Finansbank το οποίο δεν θα είναι μικρότερο από το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η διάθεση μετοχών της Finansbank θα γίνει το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη των συνθηκών στις κεφαλαιαγορές και αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

Σε πτωτικές χρηματιστηριακές περιόδους, οι αυξήσεις κεφαλαίου εταιριών εκλαμβάνονται αρνητικά και για το λόγο αυτό οι τιμές των μετοχών των εταιριών που ανακοινώνουν αύξηση κεφαλαίου υποχωρούν (το αντίθετο συμβαίνει σε ανοδικές φάσεις). Αυτό συμβαίνει επειδή δύσκολα κάποιος αποφασίζει να βάλει νέα κεφάλαια σε μία πτωτική αγορά.

Η αντίδραση αυτή, η οποία συχνά προκαλείται αντανακλαστικά, ώθησε τιμή τιμή της μετοχής της ΕΤΕ έως και το επίπεδο των 9,12 ευρώ σήμερα το πρωί, αμέσως μετά το άνοιγμα της αγοράς.

Είναι σωστή η αντίδραση της αγοράς; Είναι “ακριβή” η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου; Ποιό είναι το “στοίχημα” στην περίπτωση αυτή; Τί ρισκάρει και τί μπορεί να κερδίσει ο επενδυτής που θα αποφασίσει να συμμετάσχει στην αύξηση;

Θα παραθέσουμε μερικές πρώτες σκέψεις. Σκέψεις οι οποίες -βεβαίως- θα εμπλουτισθούν στις επόμενες μέρες καθώς θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το ζήτημα.

Κατ’ αρχάς, επιθυμούμε να κάνουμε μία επισήμανση: Με βάση τη σημερινή τιμή ανοίγματος της μετοχής της ΕΤΕ (€ 9,46), η συνολική κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ήταν: 607.041.577 μετοχές x 9,46 = 5.742.613.318 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η (εξ’ ολοκλήρου) θυγρατική της ΕΤΕ, η Finansbank, της οποίας θα πωληθεί ποσοστό 20% σε τιμή 1 δισ. ευρώ, αποτιμάται στα 5.000.000.000 ευρώ.
Με άλλα λόγια, στη σημερινή τιμή, η αγορά αποτιμά τον όμιλο της ΕΤΕ (πλην της Finansbank) στα 742 εκατομμύρια ευρώ. Εκτίμηση η οποία βεβαίως κινείται στη σφαίρα της αρνητικής υπερβολής (χωρίς να χρειάζονται περισσότερα σχόλια επ’ αυτού).

Το ζήτημα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας είναι πολυδιάστατο. Έχει να κάνει με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας, σε βαθμό ώστε να αυξήσει αυτή όλους τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά κυρίως να προστατευθεί από μία επερχόμενη μείωση της αξίας των ελληνικών κρατικών ομολόγων που κατέχει στο Χαρτοφυλάκιό της, στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, η οποία θα ξεκινήσει εντός του 2011.

Έχει όμως να κάνει και με την προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στις διεθνείς αγορές και την αύξηση της αξιοπιστίας του, όσον αφορά στη φερεγγυότητά του. Παράλληλα όμως έχει να κάνει με την πρώτη προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της χώρας, στις διεθνείς αγορές.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την πρώτη -έμμεση- προσπάθεια επανεμφάνισης της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Εάν η αύξηση (η οποία ούτως ή άλλως είναι καλυμμένη από τους αναδόχους) επιτύχει να αντλήσει κεφάλαια από τους διεθνείς επενδυτές, θα πρόκειται για μία πολύ μεγάλη θετική εξέλιξη (ή ακόμη και “νίκη”) της ελληνικής Κυβέρνησης, αφού έμμεσα αυτή θα πιστωθεί ένα μεγάλο μέρος της ανάκτησης της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και -κατ’ επέκταση- προς την ελληνική οικονομία.

Είμαστε θετικοί απέναντι στην κίνηση της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας. Και εκτιμούμε ότι, εάν η αύξηση κεφαλαίου πετύχει, θα πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη, τόσο για την Τράπεζα, όσο και για την εθνική οικονομία.

Για τον επενδυτή του Χρηματιστηρίου και μέτοχο της Εθνικής Τράπεζας, το “στοίχημα” στο οποίο καλείται να λάβει μέρος, έχει να κάνει με την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και των χειρισμών που θα γίνουν για την αναδιάρθρωση του χρέους στην επόμενη διετία.
Εάν το “στοίχημα” αυτό κερδηθεί και η χώρα αποφύγει την κήρυξη πλήρους χρεοστασίου (άρνηση πληρωμής του 100% του χρέους), τότε ο μέτοχος της Τράπεζας έχει να ωφεληθεί από τη σημερινή εξέλιξη. Εάν η χώρα όμως καταρρεύσει, μαζί με όλα, θα καταρρεύσει και η τιμή της μετοχής. Όμως, προς το παρόν, τα πράγματα δείχνουν να κινούνται προς μία θετική κατεύθυνση, μία κατεύθυνση που γίνεται ακόμη θετικότερη, εάν κατά το 2011 ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναδιαπραγμάτευσης του τμήματος του χρέους που ήδη κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Κατά το επόμενο διάστημα, καθ’ όσον θα γίνονται γνωστές οι λεπτομέρειες των στοιχείων της αύξησης, αλλά και οι αντιδράσεις και τα σχόλια άλλων αναλυτών και οικονομολόγων, θα επανερχόμαστε με νεότερα σχόλια για το συγκεκριμένο ζήτημα.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text