Αρχική | Ειδήσεις | Εκδηλώσεις - Σεμινάρια | Προεξοφλητικός στροφέας και στροφέας με επιβεβαίωση από την τάση των ξένων δεικτών

Προεξοφλητικός στροφέας και στροφέας με επιβεβαίωση από την τάση των ξένων δεικτών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Οι επενδυτές που δυσκολεύονται να αυτοπειθαρχήσουν ή που θέλουν να νικήσουν το σύστημά τους, έχουν την συνήθεια να κάνουν πράξεις, τις λεγόμενες «προεξοφλητικές»,  λίγο πριν λάβουν σήμα από το σύστημά τους με σκοπό να ξεπεράσουν σε αποδόσεις το σύστημά τους. Ετσι και στην δική μας περίπτωση, οι ανυπόμονοι και οι επιθετικοί επενδυτές κάνουν συχνά αγορές όχι στον «στροφέα» αλλά στον «προεξοφλητικό στροφέα». Επίσης προεξοφλητικές πράξεις μπορεί να κάνουν και οι μεγάλοι επενδυτές οι οποίοι λόγω μεγέθους όταν δέχονται σήμα από το σύστημά τους, πχ τον στροφέα,  προτιμούν να κάνουν σταδιακές – τμηματικές πράξεις, λίγο πριν τον στροφέα, στον στροφέα και λίγο μετά τον στροφέα.

 

Στο παρόν άρθρο θα δούμε ποιά από τις δύο τακτικές, η κανονική ή η προεξοφλητική, είναι η πιο αποτελεσματική εξετάζοντάς  τες σε δύο περιπτώσεις, όταν οι ξένοι δείκτες είναι ανοδικοί και όταν είναι καθοδικοί.

 

Η μελέτη μας είναι ιστορική-στατιστική υπολογίζοντας μέσω tester του Μetastock  την κερδοφορία των συστημάτων του «αγοραστικού στροφέα» ή «αγορστροφ» ή απλά «στροφέα» και του «προεξοφλητικού στροφέα» ή «προστροφ» εφαρμοζομένων στα δεδομένα του ΓΔ της περιόδου 2000-2010  υπό συνθήκες ανοδικών ή καθοδικών ξένων αγορών. 

 

 

Αρχικές παραδοχές:

 

Αφορούν τα δύο συστήματα του στροφέα και οι συνθήκες των ξένων αγορών:

 

Σύστημα στροφέα ή αγορστροφ : Αγοράζουμε καλάθι ελληνικών μετοχών όταν ο ΓΔ κλείσει πάνω από τον αγοραστικό στροφέα – αγορστροφ - κυλιόμενο Υψηλό Κλείσιμο 20 ημερών (ΥΚ20) και πουλάμε τα αγορασθέντα όταν ο ΓΔ κλείσει κάτω από τον ΕΚΜΟ30 (όταν η αγορά είναι καθοδική με ΕΚΜΟ15<ΕΚΜΟ80) ή όταν κλείσει κάτω από το Χαμηλό Κλείσιμο 20 ημερών (όταν η αγορά είναι ανοδική με ΕΚΜΟ15>ΕΚΜΟ80).

 

Σύστημα προεξοφλητικού στροφέα ή προστροφ : Αγοράζουμε καλάθι ελληνικών μετοχών όταν ο ΓΔ διασπάσει ανοδικά τον προεξοφλητικό στροφέα – προστροφ κλείνοντας με ημερήσια άνοδο άνω του +1,50% προσεγγίζοντας σε απόσταση μικρότερη του -3% από το ΥΚ20 και πουλάμε τα αγορασθέντα με τον ίδιο τρόπο δηλαδή όταν ο ΓΔ κλείσει κάτω από τον ΕΚΜΟ30 (όταν η αγορά είναι καθοδική με ΕΚΜΟ15<ΕΚΜΟ30) ή όταν κλείσει κάτω από το Χαμηλό Κλείσιμο 20 ημερών (όταν η αγορά είναι καθοδική με ΕΚΜΟ15>ΕΚΜΟ80).

 

Συνθήκη ξένων αγορών : (α) Ανοδικές ξένες αγορές : όταν ο αντιπρόσωπος όλων των ξένων δεικτών, ο κατά τις έρευνές μας NASDAQ, κινείται με bullish τον κανόνα 4 εβδομάδων δηλαδή όταν έχει χτυπήσει ανοδικά το ΥΚ20(Υψηλό Κλείσιμο 20 ημερών)  και από τότε σημειώνει συνεχή νέα υψηλά ή ήπια διόρθωση χωρίς να έχει χτυπήσει καθοδικά το ΧΚ20 (Χαμηλό Κλείσιμο 20 ημερών), και (β) Καθοδικές ξένες αγορές λέμε όταν ο NASDAQ κινείται με bearish τον κανόνα 4 εβδομάδων δηλαδή, όταν ο κατερχόμενος Nasdaq έχει χτυπήσει καθοδικά το ΧΚ20 και από τότε δεν έχει κάνει ανάκαμψη ώστε να χτυπήσει ανοδικά το ΥΚ20.

 

Ολες οι παραπάνω παραδοχές και παράμετροι έχουν βρεθεί με μεθόδους αριστοποίησης στα ιστορικά δεδομένα του ΓΔ και του NASDAQ.

 

Κάναμε 4 συνδιασμούς:

 

1. Υπό ανοδικό Nasdaq να δίδει πρώτος σήμα αγορών ο προστροφ και ύστερα ο στροφέας.

 2. Υπό ανοδικό Nasdaq να μην εμφανίζεται ο προστροφ αλλά το σήμα εισόδου να δίδεται κανονικά από τον στροφέα.(Αυτό γίνεται όταν η προσέγγιση του ΥΚ20 γίνεται με ήπιο τρόπο (δηλαδή με κλεισίματα ηπιότερα του +1,50%) η όταν η ανοδική διάσπαση του ΥΚ20 γίνεται βιαιότατα χωρίς ο προστρόφ να έχει προλάβει να δώσει σήμα αγορών).

3. Υπό καθοδικό Nasdaq να δίδει πρώτος σήμα αγορών ο προστροφ και ύστερα ο στροφέας, και,

4. Υπό καθοδικό Νασδαq να μην προλάβει να δώσει σήμα ο προστρόφ αλλά να το δώσει λόγω βίαιας διάτρησης ο κανονικός στροφέας.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Προκαταρκτικό αποτέλεσμα αδιαφόρως θέσης του ξένου δείκτη:

 

Γενικά, αδιαφορώντας για την υπαρξη και θέση των ξένων δεικτών, το γρήγορο σήμα του προστροφ είναι λίγο πιο αποτελεσματικό από το αργό σήμα του αγορστροφ και τούτο διότι τα συνολικά κέρδη από τις έγκαιρες εισόδους (όταν δίνει πρώτος σήμα ο προστρόφ και λίγο ψηλότερα ο αγορστρόφ) ξεπερνούν οριακά τις ζημιές από τις αποτυχημένες αγορές του προστρόφ (όταν δίνει σήμα αγορών ο προστρόφ και ύστερα αμέσως η αγορά γυρίζει άσχημα καθοδικά χωρίς να προλάβει να δώσει σήμα εισόδου ο λίγο ψηλότερα ευρισκόμενος αγορστρόφ).

 

Όμως, ας δούμε τα αποτελέσματα των δύο στροφέων υπό συνθήκας ανοδικών ή καθοδικών ξένων αγορών (με αντιπρόσωπο τον Nasdaq) τα οποία μάλλον μας εκπλήσσουν διότι σύμφωνα με την κοινή λογική, όταν ο Nasdaq είναι ανοδικός εμείς θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι για είσοδο στο ΧΑ αγοράζοντας ελληνικές μετοχές με τον γρήγορο σηματοδότη προστροφ και αντίθετα, όταν ο Nasdaq είναι πτωτικός εμεις θα πρέπει να είμαστε απρόθυμοι για είσοδο στο ΧΑ αγοράζοντας ελληνικές μετοχές με τον αργό στροφέα. Εν τούτοις, παραδόξως, τα αποτελέσματα πηγαίνουν κόντρα στην παραπάνω κοινή λογική και ο προστροφ του ΓΔ  είναι πιο αποτελεσματικός με καθοδικό τον Nasdaq (όχι όμως με πολύ μεγάλες διαφορές).

 

Αποτελέσματα σε συνθήκες ανοδικού Nasdaq

 

1. Κατ’ αρχάς, ο στροφέας που χτύπησε κανονικά (χωρίς προηγουμένως να έχει προλάβει να χτυπήσει ο προστροφ) είναι φοβερά αποτελεσματικός σε καθεστώς ανοδικού Nasdaq δίδοντας κατά την περίοδο 31/12/1999 έως 30/9/2010 σωρευτικά κέρδη +156% μέσω 22 πράξεων ευστοχίας 36% και ελπίδας κέρδους ανά πράξη 8% ενώ ο ίδιος ο ΓΔ (buy and old) έδωσε ζημιές στην ενδεκαετία -75%. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο στροφέας χωρίς να έχει προηγηθεί διέγερση προστρόφ και υπό ανοδικές ξένες αγορές συνέλαβε τις 8 από τις 9 ισχυρές ανοδικές αγορές (με κέρδη άνω του +10% υπολογισμένα σύμφωνα με το σύστημα που αναφέραμε) της ενδεκαετίας.

 

2. Ο στροφέας που έδωσε σήμα αγορών  καθυστερημένα μετά από προηγηθέν σήμα του προστροφ και υπό καθεστώς ανοδικού Nasdaq ήταν αρκετά ζημιογόνος δίδοντας κατά την ίδια περίοδο σωρευτικές ζημιές -16% μέσω 4 πράξεων ευστοχίας 0\4=0%.

 

(γ) Ο προστροφ στη διάρκεια της 11ετίας και υπό συνθήκες ανοδικής μεσοπρόθεσμης τάσης του Nasdaq προηγήθηκε του στροφέα μόνον 6 φορές εκ των οποίων μόνον μία φορά ήταν κερδοφόρος. Από αυτές τις 6 περιπτώσεις, στις 4 φορές ακολούθησε σήμα αγορών ακόμα πιο ζημιογόνο από τον στροφέα ενώ τις δυο υπόλοιπες φορές η αγορά γύρισε απότομα πτωτικά και δεν έδωσε σήμα εισόδου ο στροφέας. Γενικά, στην 11ετία όταν έδινε πρώτος ο προεξοφλητικός στροφέας σήμα αγορών υπό καθεστώς ανοδικού Nasdaq, αυτό δεν αποτελούσε καλό σημάδι αλλά τέλος πάντων ο προστροφ ήταν πιο γρήγορος και έδωσε μικρότερες ζημιές από τις ζημιές του αγορστροφ (όταν έπετο σήματος αγορών από προστροφ).

 

Συμπεράσματα για τους στροφείς υπό καθεστώς ανοδικού Nasdaq

 

  • Εξαιρετικά κερδοφόρα σήματα δίδονται όταν συμπίπτουν οι προστροφ και στροφέας (δηλαδή όταν δεν προλαβαίνει να εμφανισθεί ο προστροφ) υπό καθεστώς ανοδικού Nasdaq.
  • Ζημιογόνα σήματα δίδονται όταν δίνει πρώτος σήματα αγορών ο προστροφ και ύστερα μετά μερικές μέρες ο στροφέας με ακόμα πιο ζημιογόνα σήματα.

 

 

Αποτελέσματα σε συνθήκες καθοδικού Nasdaq

 

1) Κατ’ αρχάς, ο στροφέας που χτύπησε κανονικά (χωρίς προηγουμένως να     έχει προλάβει να χτυπήσει ο προστροφ) είναι καθαρά ζημιογόνος σε καθεστώς καθοδικού Nasdaq δίδοντας κατά την περίοδο 31/12/1999 έως 30/9/2010 σωρευτικά ζημιές -27% μέσω 21 πράξεων ευστοχίας 0/11=0%  και ελπίδας κέρδους ανά πράξη -27/11=-2,5%


2) Ο στροφέας που έδωσε σήμα αγορών  καθυστερημένα μετά από προηγηθέν σήμα του προστροφ και υπό καθεστώς καθοδικού Nasdaq ήταν αρκετά ζημιογόνος διδοντας κατά την ίδια περίοδο σωρευτικές ζημιές -6% μέσω 7 πράξεων ευστοχίας 3/7= % και ελπίδας -0,90%.

3) Ο προστροφ στη διάρκεια της 11ετίας και υπό συνθήκες καθοδικής μεσοπρόθεσμης τάσης του Nasdaq διεγέρθηκε 10 φορές εκ των οποίων τρεις φορές ήταν κερδοφόρος και 7 φορές ζημιογόνος (ευστοχία 3/10=30%) με ελάχιστες συνολικές ζημιές -2%. Από αυτές τις 10 περιπτώσεις, τις 7 φορές ακολούθησε σήμα αγορών πιο ζημιογόνο ή λιγότερο κερδοφόρο από τον στροφέα ενώ τις τρεις υπόλοιπες φορές η αγορά γύρισε απότομα πτωτικά και δεν έδωσε σήμα εισόδου ο στροφέας. Γενικά, στην 11ετία όταν έδινε πρώτος σήμα αγορών ο προστροφ υπό καθεστώς καθοδικού Nasdaq, σήμαινε ότι μάλλον θα έχουμε μικρές ζημιές. Πάντως, ο προστροφ ήταν πιο γρήγορος και έδωσε μικρότερες ζημιές απ’ όσες έδωσε ο  στροφέας (όταν έπετο  του προστροφ).

 

 

Συμπεράσματα για τους στροφείς υπό καθεστώς καθοδικού Nasdaq

 

  1. Όταν ο Νasdaq είναι πτωτικός, ο στροφέας είναι πιθανά ζημιογόνος είτε συμπέσει με τον προστροφ είτε εμφανισθεί μετά από αυτόν.
  2. Επίσης, όταν ο Nasdaq είναι πτωτικός ο προστροφ είναι ελαφρά ζημιογόνος ενώ ο στροφέας που τον ακολουθεί είναι περισσότερο ζημιογόνος

 

 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

  1. Εάν ο Nasdaq είναι ανοδικός, κάνε αποφασιστική αγοραστική είσοδο στο ΧΑ όταν ο στροφέας – Υψηλό Κλείσιμο 20 ημερών δώσει σήματα εισόδου χωρίς να έχει δώσει προηγουμένως ο προεξοφλητικός στροφέας. Σε περίπτωση που δώσει πρώτος σήμα εισόδου ο προστροφ (προεξοφλητικός στροφέας) τότε κάνε περιορισμένης έκτασης είσοδο και εάν δώσει μετά λίγες μέρες σήμα εισόδου και ο στροφέας, κάνε και πάλι περιορισμένης έκτασης είσοδο (μην βιάζεσαι γιατί αν η ανοδική τάση ευδοκιμήσει θα έχεις την ευκαιρία να εισέλθεις λίγο αργότερα και με follow up σήματα, στο αγκίστρι ή στον μακροχρόνιο στροφέα που θα εκθέσουμε σε ένα επόμενο άρθρο ή θα τα διαβάσεις στο υπό συγγραφήν βιβλίο του Δημ. Δημόπουλος περί στροφέα ή κανόνα 4 εβδομάδων).

 

  1. Εάν ο Nasdaq είναι πτωτικός, μην κάνεις είσοδο στο ΧΑ όταν ο στροφέας δώσει σήματα εισόδου χωρίς να έχει δώσει προηγουμένως ο προστροφ αλλά περίμενε τα επόμενα σήματα του «αγγιστριού του στροφέα» . Σε περίπτωση που δώσει πρώτος σήμα εισόδου ο προστροφ τότε κάνε περιορισμένης έκτασης είσοδο και εάν δώσει μετά λίγες μέρες σήμα εισόδου και ο στροφέας, κάνε και πάλι περιορισμένης έκτασης είσοδο (μην βιάζεσαι γιατί αν εδραιωθεί ανοδική τάση θα έχεις την ευκαιρία να εισέλθεις και με follow up σήματα).

 

Σημείωση

 

Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα και κανόνες βασίστηκαν στην εμπειρία του ΧΑ κατά την πτωτική ενδεκαετία 2000 έως 2010  όπου ο ΓΔ υποχώρησε κατά -75% (από τις 5800 μονάδες της 1/1/2000 έως τις 1470 μονάδες της 30/9/2010). Λογικά, σε περίπτωση μακροχρόνιας  ανοδικής τάσης ο προεξοφλητικός στροφέας θα πρέπει να υπερέχει ακόμα περισσότερο του κανονικού στροφέα (αλλά και πάλι με όχι μεγάλη διαφορά) και βέβαια η επίδραση των ξένων αγορών λογικά θα πρέπει να είναι εξ ίσου σημαντική.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text