Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Απόλυτο Σύστημα | Τί είναι το "απόλυτο σύστημα συναλλαγών" - Μία πρόταση προς τους επενδυτές

Τί είναι το "απόλυτο σύστημα συναλλαγών" - Μία πρόταση προς τους επενδυτές

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τί είναι το "απόλυτο σύστημα συναλλαγών" - Μία πρόταση προς τους επενδυτές

Δε γνωρίζουμε ποιές θα είναι οι εξελίξεις στις αγορές στο επόμενο διάστημα.
Μπορούμε όμως να σχεδιάσουμε τον τρόπο που θα αντιδράσουμε όταν αυτές συμβούν.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Κυριακή 22 Μαΐου 2016, 6:00 - 8:00 μμ, στο ξενοδοχείο Hyatt στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα Έφεσος 1), στα πλαίσια της έκθεσης Money Show 2016. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κ. Θεόδωρο Καλαμίδα και τον συγγραφέα κ. Γιάννη Σιάτρα.

 

 

 

Το βιβλίο “ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ” του Γιάννη Σιάτρα είναι το αποτέλεσμα μίας πολυετούς περιόδου εμπειρικών παρατηρήσεων και έρευνας. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας προτείνει προς το επενδυτικό κοινό ένα νέο και απλό σύστημα συναλλαγών στα χρηματιστήρια, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί απ' όλους, ακόμη και από άτομα τα οποία δεν έχουν μεγάλη επενδυτική εμπειρία ή και γνώσεις.

Το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών” βασίζεται στον ιδιαίτερα δημοφιλή δείκτη Κινητό Μέσο Όρο 200 ημερών και σε παραλλαγές που αναπτύχθηκαν από τον συγγραφέα.

Στο βιβλίο, εξετάζονται οι αποδόσεις που πετυχαίνει το σύστημα του ΚΜΟ-200 ημερών και οι παραλλαγές του σε χρηματιστηριακούς δείκτες του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, όσο και σε δείκτες ξένων χρηματιστηρίων. Παράλληλα, εξετάζονται οι αποδόσεις που πετυχαίνονται σε μετοχές. Τέλος, εξετάζονται οι αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου μετοχών το οποίο κινείται με βάση τα σήματα του συστήματος του ΚΜΟ-200.

Από την εξέταση αυτή προκύπτουν μερικά πολύ σημαντικά συμπεράσματα:

 • Ο ΚΜΟ-200 επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα σε αγορές που πραγματοποιούν μεγάλες διακυμάνσεις (μία τέτοια είναι και η ελληνική αγορά).

 • Ο ΚΜΟ-200 δίνει υπερβολικά πολλά σήματα πράξεων και γι' αυτό προέκυψε η ανάγκη για την εξεύρεση μεθόδων που θα περιορίζουν αυτό το μειονέκτημα. Έτσι αναπτύχθηκαν διάφορες παραλλαγές που τελικά συνθέτουν το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών”.

 • Ο ΚΜΟ-200 επιτυγχάνει εξαιρετικά κέρδη, ενώ αποκλείει τις ζημιές για κάποιον που τον ακολουθεί για περίοδο 3 ετών και άνω, ακόμη και σε μία εξαιρετικά πτωτική αγορά, όπως ήταν η ελληνική κατά τα τελευταία χρόνια.

 • Με διάφορες προσαρμογές στην “αρχιτεκτονική” του ΚΜΟ (χρήση φίλτρων, χρήση “εξομαλυντών” και σημείων “υψηλού – χαμηλού”) ξεπερνιέται το μειονέκτημα των πολλών πράξεων ενώ οι αποδόσεις διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

 • Η εφαρμογή του συστήματος συναλλαγών του ΚΜΟ-200 με τις “παραλλαγές” του επί μετοχών, συνήθως δίνει πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τις αποδόσεις που δίνει επί δεικτών.

 • Το “σύστημα συναλλαγών” του ΚΜΟ-200 και των “παραλλαγών” του, δίνει υψηλότερες αποδόσεις σε “επιθετικές” μετοχές, ενώ υστερεί όταν εφαρμόζεται σε μετοχές “καλών” εταιριών οι οποίες δεν πραγματοποιούν μεγάλες διακυμάνσεις.

 • Το “σύστημα συναλλαγών” του ΚΜΟ-200 δίνει εντυπωσιακές (τόσο, που είναι δύσκολο να γίνουν πιστευτές) αποδόσεις σε μία μετοχή όταν, τα σήματα λαμβάνονται όχι από την εφαρμογή του συστήματος στην ίδια τη μετοχή, αλλά από την εφαρμογή του στο Γενικό Δείκτη.

 • Το “σύστημα συναλλαγών” του ΚΜΟ-200 πετυχαίνει εξαιρετικές επιδόσεις όταν εφαρμόζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο και ως σήματα λαμβάνονται τα σήματα που παράγονται από την εφαρμογή του στο Γενικό Δείκτη.


Το παραπάνω “σύστημα συναλλαγών” το έχουμε ονομάσει ως “απόλυτο σύστημα συναλλαγών”. Απόλυτο επειδή συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι εύκολο στην κατανόηση και στη χρήση

 • Δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις

 • Πραγματοποιεί λίγες πράξεις (μέσω των παραλλαγών του συστήματος του ΚΜΟ-200)

 • Προκαλεί εξαιρετικές αποδόσεις

 • Προφυλάσσει τον επενδυτή από τις μεγάλες πτώσεις (του δίνει έγκαιρα σήμα εξόδου) και τον τοποθετεί έγκαιρα στην αγορά στην αρχή κάθε μεγάλης ανόδου.

 • Δεν προκαλεί ζημιές

 • Μακροχρόνια επιτυγχάνει εξαιρετικά μεγάλες αποδόσεις

 • Στο βιβλίο “Το απόλυτο σύστημα συναλλαγών”, όλα τα παραπάνω τεκμηριώνονται με παραδείγματα επί πραγματικών δεικτών και επί πραγματικών χαρτοφυλακίων και επεξηγείται γιατί συμβαίνουν οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις.


Τέλος, παρουσιάζεται το πρωτοποριακό επενδυτικό πρόγραμμα των “Τακτικών μηνιαίων καταβολών” το οποίο είναι εύκολα εφαρμόσιμο και -καθώς στηρίζεται στη φιλοσοφία λειτουργίας του “απόλυτου συστήματος”- επιτυγχάνει εξαιρετικές αποδόσεις σε βάθος χρόνου, άσχετα την τελική απόδοση του Γενικού Δείκτη, με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ικανοποιητικών διακυμάνσεων στις τιμές του δείκτη και των μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του.

Όλο το υλικό των πινάκων που εμφανίζεται στο βιβλίο, καθώς και άλλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την έρευνα, αλλά που λόγω όγκου δεν κατέστη δυνατό να δημοσιευθεί, έχει δημοσιευθεί στη σελίδα www.eurocapital.gr/permalink/80676.html , η οποία θα είναι “ανοιχτή” προς όλλους. Επιπρόσθετα, οι αγοραστές του βιβλίου θα δικαιούνται, για διάστημα ενός έτους από την αγορά του βιβλίου, να ενημερώνονται για την εξέλιξη των δεικτών του “απόλυτου συστήματος” που αναφέρονται στο βιβλίο. Η ενημέρωση θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του site της εκδότριας εταιρίας (www.eurocapital.gr) με τη χρήση κωδικού που θα αποστελεί προς αυτούς.

Στην Αθήνα, θα γίνουν 3 παρουσιάσεις του βιβλίου εντός του Ιουνίου και του Ιουλίου. Οι παρουσιάσεις αυτές θα γίνουν, με μορφή σεμιναρίου στα γραφεία της EuroCapital. Το φθινόπωρο θα γίνουν μαζικότερες παρουσιάσεις του βιβλίου σε μεγαλύτερους χώρους και σε βιβλιοπωλεία. Επίσης από το φθινόπωρο, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

 

Τα κυριότερα στοιχεία από τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι:


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τί είναι ένα “σύστημα συναλλαγών”;

Τα βασικά “συστατικά” ενός συστήματος συναλλαγών

Ποιοι χρησιμοποιούν τα συστήματα συναλλαγών;

Η ταξινόμηση των συστημάτων συναλλαγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η Τεχνική Ανάλυση και τα συστήματα συναλλαγών

Σύντομη ιστορία της Τεχνικής Ανάλυσης

Οι βασικοί κανόνες της Τεχνικής Ανάλυσης

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων συναλλαγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών ”

Τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος συναλλαγών για ιδιώτες επενδυτές

Τι είναι το “απόλυτο” σύστημα συναλλαγών

Τί είναι ένα “τασικό” σύστημα συναλλαγών;

Οι Κινητοί Μέσοι Όροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Ο ΚΜΟ 200 ημερών ως σύστημα συναλλαγών

Εφαρμογή του ΚΜΟ-200 στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Οι αποδόσεις του συστήματος ΚΜΟ-200, σε οποιαδήποτε χρονιά μετά το 1985

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Βελτιώσεις στη χρήση του απόλυτου συστήματος

Βελτιώσεις του συστήματος

Εφαρμογή φίλτρου μίας ή δύο ημερών

Εξομάλυνση των “σημάτων” αγοράς και πώλησης του ΚΜΟ-200

Εφαρμογή του ΚΜΟ-200 ημερών με εξομάλυνση 3 και 5 ημερών στο Γ.Δ. του Χ.Α.

Συνδυασμός του ΚΜΟ-200 με τα σημεία “νέο υψηλό” – “νέο χαμηλό”

Η πρακτική της “άμεσης αντίδρασης”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Εφαρμογή του ΚΜΟ-200 σε χρηματιστηριακούς δείκτες

Το σύστημα του ΚΜΟ-200 στον δείκτη FTSE του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Το σύστημα του ΚΜΟ-200 στον Τραπεζικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Σύγκριση αποδόσεων του συστήματος ΚΜΟ-200 και των παραλλαγών του

Το σύστημα του ΚΜΟ-200 στους ξένους χρηματιστηριακούς δείκτες

Συγκριτικά στοιχεία εφαρμογής ΚΜΟ-200 σε ξένους δείκτες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Εφαρμογή του ΚΜΟ-200 σε μετοχές

Η “επιθετικότητα” των μετοχών

Η εφαρμογή των συστημάτων του ΚΜΟ-200 σε μετοχές.

Η χρήση των συστημάτων ΚΜΟ-200 σε άλλα χρηματιστηριακά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Διαχείριση χαρτοφυλακίου με το σύστημα του ΚΜΟ-200

Πράξεις σε μετοχές, με σήματα από τους χρηματιστηριακούς δείκτες

Τα βήματα για τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου με βάση τα συστήματα συναλλαγών του ΚΜΟ-200

Τα βήματα για τη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου

Επιλογή μετοχών χαρτοφυλακίου

Εξέλιξη χαρτοφυλακίου που κινείται με βάση τα σήματα πράξεων επί του Γ.Δ.

Επενδυτικό πρόγραμμα σταθερών μηνιαίων καταβολών


Ο συγγραφέας: Ο Γιάννης Σιάτρας είναι οικονομολόγος, αριστούχος απόφοιτος του οικονομικού τμήματος του Α.Π.Θ. και κατέχει τίτλο ΜΒΑ από το University of Illinois των ΗΠΑ. Υπήρξε ο ιδρυτής και ο εκδότης του επενδυτικού περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ (1990-2004), ενώ παράλληλα ανέπτυξε πλήθος επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Μεταξύ αυτών, υπήρξε ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EuroCapital ΑΕΕΔ, η οποία υπήρξε η μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου της, με 43 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα η EuroCapital AEEΔ συγχωνεύθηκε με την Κόδρος ΑΕΕΔ σχηματίζοντας την εταιρία EuroCapital – Κόδρος ΑΕΕΔ, στην οποία ο Γιάννης Σιάτρας δραστηριοποιείται ως πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων, ενώ είναι μέλος του ΔΣ. Ασχολείται συστηματικά με την οικονομική ιστορία και κοινωνικά ζητήματα, ενώ έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, τακτική αρθρογραφία και συχνές εμφανίσεις σε εκπομπές στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
 • email Αποστολή άρθρου
 • print Εμφάνιση εκτύπωσης
 • Plain text Προβολή ώς Plain Text