Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Απόλυτο Σύστημα | Η λειτουργία των χαρτοφυλακίων του “Απόλυτου Συστήματος”

Η λειτουργία των χαρτοφυλακίων του “Απόλυτου Συστήματος”

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στις συνδρομητικές σελίδες της EuroCapital, πέραν από την παράθεση καθημερινών σχολίων για την πορεία της αγοράς και την εξέταση της πορείας των παραλλαγών του  “Απόλυτου Συστήματος”, παρακολουθείται και η πορεία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, το οποίο λειτουργεί με βάση τους κανόνες και τα σήματα του  “Απόλυτου Συστήματος”.
(Εάν επιθυμείτε να σας δοθεί κωδικός για ένα 10ήμερο διάστημα παρακολούθησης των σελίδων, στείλτε σχετικό μήνυμα στο eurocapital.gr@gmail.com).

 Στο παρόν σημείωμα, θέλουμε να επεξηγήσουμε τη λειτουργία των χαρτοφυλακίων αυτών, ώστε να κατανοήσουν οι επενδυτές το μηχανισμό της επίτευξης πραγματικά υψηλών κερδών.

 

Πώς λειτουργούν τα χαρτοφυλάκια του “Απόλυτου Συστήματος”;

Τα χαρτοφυλάκια αυτά, βασίζουν τις κινήσεις τους στα σήματα που παράγουν οι διάφορες παραλλαγές του “Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών”, το οποίο έχει αναπτύξει ο οικονομολόγος και σύμβουλος επενδύσεων Γιάννης Σιάτρας και που έχει αναλύσει στο βιβλίο του “Τεχνική Ανάλυση – Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” (εκδόσεις EuroCapital, Αθήνα, 2016).

 Τα χαρτοφυλάκια έχουν δύο μορφές:

α) Με την κατάθεση ενός αρχικού ποσού στην αρχή της λειτουργίας του ή και άλλων ποσών κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του. Δείτε ένα παράδειγμα τέτοιου χαρτοφυλακίου (κατάθεση ενός ποσού στην έναρξη).

β) Με τη σταθερή κατάθεση συγκεκριμένου ποσού ανά μήνα, ανεξάρτητα τη φάση που βρίσκεται η χρηματιστηριακή αγορά. Δείτε ένα παράδειγμα τέτοιου χαρτοφυλακίου.

 

Προς ποιούς απευθύνονται αυτά τα χαρτοφυλάκια;

Τα χαρτοφυλάκια αυτά -και γενικά η πρακτική του “απόλυτου συστήματος”- απευθύνεται κυρίως σε άτομα που θέλουν να έχουν έναν “οδηγό” στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους ο οποίος τους δίνει ξεκάθαρα σήματα για το πώς να αντιδρούν στις διακυμάνσεις της αγοράς. Παράλληλα, απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, αλλά ούτε και το χρόνο για τη συστηματική καθημερινή παρακολούθηση των όσων συμβαίνουν στις χρηματοοικονομικές αγορές.

 

 

Τί πετυχαίνει κάποιος που λειτουργεί ένα χαρτοφυλάκιο με βάση τα σήματα του “Απόλυτου Συστήματος”;

Με τα χαρτοφυλάκια που βασίζονται πάνω στα σήματα που παράγει το “Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών”, ο κάτοχός τους μπορεί να:
- Πετυχαίνει εξαιρετικές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.
- Μειώνει εξαιρετικά (ή και εξαλείφει) τον κίνδυνο εμφάνισης ζημιών.
- Ασχολείται με τις χρηματιστηριακές επενδύσεις χωρίς άγχος και χωρίς να δαπανά πολύ χρόνο.

 

Πώς γίνονται οι κινήσεις των χαρτοφυλακίων;

α) Στο χαρτοφυλάκιο σταθερού ποσού (δηλαδή, χωρίς μηνιαίες καταβολές), όταν οι δείκτες δίνουν “σήμα εισόδου” αγοράζονται μετοχές για το σύνολο του διατιθέμενου ποσού. Όταν οι δείκτες δίνουν “σήμα εξόδου” πωλείται το σύνολο των μετοχών.

β) Στο χαρτοφυλάκιο μηνιαίων καταβολών, όταν οι δείκτες δίνουν “σήμα εισόδου” αγοράζονται μετοχές για το σύνολο του διατιθέμενου, μέχρι εκείνη τη στιγμή, ποσού. Στο μεταξύ, με τα χρήματα που κατατίθενται κάθε μήνα, επίσης αγοράζονται οι ίδιες μετοχές. Αυτό γίνεται για όσο διάστημα το χαρτοφυλάκιο παραμένει “εντός αγοράς”. Όταν δοθεί “σήμα εξόδου” ρευστοποιείται το σύνολο των μετοχών.

 

Πώς αγοράζονται οι μετοχές;

Μπορούν να υπάρξουν διάφορες πρακτικές για την αγορά των μετοχών. Εμείς, επί χρόνια ακολουθούμε την πρακτική των “ίσων μερών” για κάθε μετοχή. Δηλαδή, σε κάθε αγορά διαθέτουμε το ίδιο ακριβώς ποσό για κάθε μετοχή (δηλαδή, αν θα αγοράσουμε 4 μετοχές, θα διαθέσουμε το 25% του ποσού για την κάθε μετοχή). Όμως, αυτό είναι κάτι για το οποίο αποφασίζει ο επενδυτής.

Συνήθως αγοράζουμε 4 μετοχές. Νομίζουμε ότι είναι ο βέλτιστος αριθμός. Κάτω από τις 4 μετοχές, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος. Ενώ πάνω από τις 4 ή έστω τις 5, οι δυνατότητες διαφοροποίησης της απόδοσης του Χαρτοφυλακίου από την απόδοση του Γενικού Δείκτη αρχίζουν να περιορίζονται.

 

Πώς επιλέγουμε τις μετοχές;

Η λειτουργία του Χαρτοφυλακίου, τουλάχιστον όπως την αντιλαμβανόμαστε στη EuroCapital Κόδρος ΑΕΕΔ, βασίζεται στην επιλογή “επιθετικών” μετοχών, με -κατά το δυνατόν- καλά θεμελιώδη στοιχεία. (Σημείωση: Ως “επιθετικές” χαρακτηρίζονται οι μετοχές οι οποίες συνήθως έχουν μεγαλύτερη μεταβολή σε σχέση με τις άλλες ή με το Γενικό Δείκτη, κινούμενες προς τη φορά που κινείται και ο Γενικός Δείκτης. Δηλαδή, στην άνοδο ανεβαίνουν περισσότερο από το Γενικό Δείκτη και στην πτώση,  υποχωρούν περισσότερο απ' αυτόν).

Το σκεπτικό είναι απλό: Όταν ανεβαίνει η αγορά, ανεβαίνει σχεδόν το σύνολο των μετοχών. Περισσότερο απ' όλες ανεβαίνουν οι “επιθετικές” μετοχές.
Γνωρίζουμε ότι το “σύστημα” θα μας βάλει έγκαιρα εντός της αγοράς στην ανοδική φάση, ενώ επίσης θα μας βγάλει έξω απ' αυτή, έγκαιρα, στην πτωτική φάση. Άρα, καθώς θέλουμε να εκμεταλλευθούμε όσο το δυνατό περισσότερο την ανοδική φάση, προτιμούμε τις μετοχές των “επιθετικών εταιριών”.

 

Πού βρίσκουμε μία λίστα με τις επιθετικές μετοχές:

Σε όρους της χρηματοοικονομικής επιστήμης, ως “επιθετικές” χαρακτηρίζουμε τις μετοχές που το beta τους (δηλαδή ο συντελεστής συνδιακύμανσης) είναι υψηλότερος από τη μονάδα (1).
Δυστυχώς, λόγω της κρίσης της χρηματιστηριακής αγοράς στην Ελλάδα, τα τμήματα αναλύσεων των χρηματιστηριακών εταιριών έχουν αποψιλωθεί και πλέον δεν εκδίδονται περιοδικές μελέτες με τους συντελεστές
beta των μετοχών, όπως γινόταν στο παρελθόν. Οπότε, η επιλογή των “επιθετικών” μετοχών γίνεται -αναγκαστικά- με εμπειρικό τρόπο, με βάση την εμπειρία του κάθε ενός από την αγορά.

Γενικά πάντως, συνιστάται στον κάθε επενδυτή να δημιουργήσει μία λίστα με μετοχές με τις οποίες θα ένιωθε “άνετα” και να χρησιμοποιεί αυτές τις μετοχές στην κίνηση του χαρτοφυλακίου του.

 

Τί χρονική διάρκεια μπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο;

Μπορεί να έχει οποιαδήποτε διάρκεια. Γενικά, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ σπάνιο να υπάρξουν απώλειες στα χαρτοφυλάκια που κινούνται με βάση το “απόλυτο σύστημα”. Όμως, οι αποδόσεις είναι εξαιρετικά υψηλές (έως “απίστευτα υψηλές”) στα χαρτοφυλάκια που διατηρούνται σε λειτουργία για πολλά χρόνια. Η εξήγηση σ' αυτό είναι ότι, καθώς περνάει ο χρόνος, η επιτυχία του χαρτοφυλακίου αυξάνει τον “όγκο” του (δηλαδή τη συνολική του αξία) και έτσι κάθε θετική μεταβολή μετά από μερικά χρόνια, είναι πολύ υψηλή σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο ή το κεφάλαιο που κατατίθεται σταδιακά.

Γενικά, η δική μας προτροπή είναι τα χαρτοφυλάκια αυτού του τύπου να συνιστούν έναν από τους άξονες της μακροχρόνιας διαχείρισης της περιουσίας ενός ατόμου.

 

Γιατί ο κίνδυνος ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου είναι μειωμένος;

Λόγω της “αρχιτεκτονικής” του “Απόλυτου Συστήματος”. Με δυό λόγια: Μία βασική παράμετρος για να δώσει σήμα εισόδου το σύστημα είναι να έχει γίνει ανοδική διάσπαση από τον ΚΜΟ-200 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι η μεσομακροχρόνια τάση της αγοράς είναι ανοδική. Εισερχόμαστε στην αγορά με “επιθετικές” μετοχές. Δηλαδή, επιλέγουμε μετοχές που θα μας δώσουν απόδοση μεγαλύτερη από αυτή του Γενικού Δείκτη κατά τη διάρκεια της ανόδου. Παράλληλα γνωρίζουμε πως, όταν ολοκληρωθεί η άνοδος και ξεκινήσει η πτώση, το σύστημα θα μας δώσει έγκαιρα σήμα εξόδου. Και το κυριότερο, θα μας κρατήσει έξω από την αγορά καθ' όλη τη διάρκεια της πτώσης. Θα μας ξαναβάλει μέσα στην αγορά, όταν και πάλι αρχίσει η άνοδος.

Όταν αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στη διάρκεια του χρόνου, δεν υπάρχει περίπτωση οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου μας να είναι, όχι απλά μεγαλύτερες του Γενικού Δείκτη, αλλά στην κυριολεξία, εκπληκτικές. Άλλωστε και τα παραδείγματα που προβάλλουμε το αποδεικνύουν.

 

Σε ειδικές σελίδες του site, έχουμε τα παραδείγματα μερικών χαρτοφυλακίων που κινήθηκαν στο παρελθόν με βάση το απόλυτο σύστημα. Δείτε τα:

 - Τα σήματα “εισόδου” και “εξόδου” του Απόλυτου Συστήματος, 1995-2017

- Χαρτοφυλάκιο “Α” - 4 επιλεγμένων μετοχών με τη χρήση του απόλυτου συστήματος, 1995-2017
- Χαρτοφυλάκιο “Β” - 4 επιλεγμένων μετοχών με τη χρήση του απόλυτου συστήματος, 1995-2017

Για τα παραδείγματα των χαρτοφυλακίων αυτών, κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσειες:


- Από πού παίρνονται οι τιμές των μετοχών;

Οι τιμές των μετοχών λαμβάνονται από τη σελίδα του capital.gr. Μπείτε στη σελίδα μίας μετοχής και ζητήστε τις “ιστορικές τιμές” της μετοχής. Αυτές είναι οι τιμές που χρησιμοποιούμε. Είναι προσαρμοσμένες για όλα τα splits της μετοχής.
Προσοχή! Από την 1/1/2017 χρησιμοποιούμε τις ιστορικές τιμές των μετοχών. Δηλαδή, αυτές που σημειώθηκαν κατά τη διαπραγμάτευσής τους.

- Τα χαρτοφυλάκια αυτά είναι πραγματικά ή εικονικά;

Τα χαρτοφυλάκια αυτά ξεκίνησαν ως πραγματικά χαρτοφυλάκια, γύρω στο 1997. Σε μία περίοδο μεταξύ του 2001 και του 2010, η εταιρία μας EuroCapital ΑΕΕΔ λειτουργούσε αρκετά τέτοια χαρτοφυλάκια πελατών. Το σύνολό τους, ρευστοποιήθηκε κατά τους πρώτους μήνες του 2010, όταν διαφάνηκε πλέον ότι το Χρηματιστήριο της Αθήνας θα αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα.

Από τον Ιανουάριο του 2017, η EuroCapital – Κόδρος ΑΕΕΔ χρησιμοποιεί το “Απόλυτο Σύστημα” για τη λειτουργία αρκετών χαρτοφυλακίων πελατών της.

- Με βάση ποιό σύστημα κινούνται;
Τα χαρτοφυλάκια που εμφανίζονται στο
site, λειτουργούν με την παραλλαγή “ΚΜΟ200 – ΥΧ20” του Απόλυτου Συστήματος (δηλαδή το συνδυασμό του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών με την ταυτόχρονη εφαρμογή του Υψηλού και Χαμηλού 20 ημερών”.
Βέβαια, ο επενδυτής πρέπει να κρίνει, ανάλογα με τη χρονική στιγμή, την προηγούμενη πορεία της αγοράς και το τί εκτιμά για τις προοπτικές της, για να επιλέξει μία από τις παραλλαγές του Απόλυτου Συστήματος.

Ο κ. Γιάννης Σιάτρας, εκτιμώντας ότι την περίοδο αυτή θα πρέπει να έχουμε μία συντηρητική προσέγγιση στην αγορά, συμβουλεύοντας τους πελάτες του, χρησιμοποιεί κυρίως τις παραλλαγές “Εξομαλυντής 5 ημερών” και “ΚΜΟ200 – ΥΧ20”.

- Ποιός είναι ο ρόλος των μερισμάτων;

Τα μερίσματα παίζουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στα μακροχρόνια επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Με βάση τα υποδείγματα που χρησιμοποιούμε, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μερίσματα υπερκαλύπτουν τα κόστη των χρηματιστηριακών προμηθειών και των φόρων. Σε μακροχρόνια χαρτοφυλάκια με σταθερές μηνιαίες καταβολές, είναι δυνατό τα μερίσματα να υπερκαλύπτουν τις μηνιαίες καταβολές.


Σε μελέτες αυτού του είδους, συνήθως δε λαμβάνονται υπ' όψη ούτε τα μερίσματα, αλλά ούτε και οι χρηματιστηριακές προμήθειες ή οι τόκοι που μπορούν να εισπράττονται για το διάστημα που το κεφάλαιο βρίσκεται “εκτός αγοράς”.

Αν εντάξουμε τα μερίσματα και τις προμήθειες στη μελέτη, τότε δεν παρατηρούμε ουσιώδεις διαφορές. Βέβαια, αυτό μπορεί να διαφέρει από χαρτοφυλάκιο σε χαρτοφυλάκιο.
Στο χαρτοφυλάκιο “Α” της μελέτης μας, βλέπουμε ότι από ένα διάστημα και μετά, τα μερίσματα που λαμβάνουμε κάθε χρόνο είναι υψηλότερα των κεφαλαίων που καταθέτουμε. Αυτό συμβαίνει επειδή από ένα διάστημα και μετά, έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά υψηλό κεφάλαιο, ώστε όταν βρίσκεται “εντός αγοράς” να καρπούται ενός μεγάλου ύψους μερισμάτων.

- Ποιός είναι ο ρόλος των χρηματιστηριακών προμηθειών;

Οι χρηματιστηριακές προμήθειες (και οι φόροι) παρά το ότι έχουν υποχωρήσει σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια, παίζουν σημαντικό ρόλο στις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων. Όπως αποδεικνύεται στην πράξη όμως, το κόστος των προμηθειών, συνήθως καλύπτεται από τα εισπραττόμενα μερίσματα.

 

- Εισπράττονται τόκοι από τα Χαρτοφυλάκια;
Στην “πραγματική ζωή”, βεβαίως και εισπράττονται τόκοι οι οποίοι, παρά την πτώση των επιτοκίων, μέσα σε μακροχρόνια διαστήματα, είναι σημαντικοί. Άλλωστε, ας έχουμε υπ' όψη ότι τα χαρτοφυλάκια, παραμένουν εκτός αγοράς για διάστημα που μπορεί να ξεπερνά το 50% μίας εξεταζόμενης χρονικής περιόδου.
Όμως, για λόγους ευκολίας (δηλαδή, για να μην εμπλέξουμε μία ακόμη παράμετρο στην αποτίμηση αυτών των χαρτοφυλακίων) προτιμήσαμε

- Γιατί οι αποδόσεις του συστήματος σε χαρτοφυλάκια με ξένες μετοχές είναι μικρότερες;

Η απόδοση σε μία επένδυση που κινείται με το “απόλυτο σύστημα” έχει να κάνει με την “επιθετικότητα” του δείκτη ή της μετοχής. Η ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα επιθετική, δηλαδή πραγματοποιεί μεγάλες διακυμάνσεις μέσα στο χρόνο. Το ίδιο και η γερμανική ή η ρωσική. Αντίθετα, οι αγγλοσαξωνικές αγορές (Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Σίδνεϋ κλπ) για διάφορους συγκεκριμένους λόγους, δεν είναι. Επίσης, στα παραδείγματα που χρησιμοποιούμε από τον Dow Jones και τον DAX, χρησιμοποιούμε μετοχές που συμμετέχουν στους δείκτες, δηλαδή μετοχές πολύ μεγάλων και γνωστών εταιριών. Συνήθως οι μετοχές αυτές δεν έχουν μεγάλες διακυμάνσεις.

- Μπορούμε να κινούμαστε με παράγωγα στις πτωτικές φάσεις;
Βεβαίως και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σήματα του “απόλυτου συστήματος” για το άνοιγμα και κλείσιμο θέσεων παραγώγων, ιδίως για τους χρηματιστηριακούς δείκτες που αναφέρονται στο βιβλίο. Όμως, το σύστημα αυτό δεν κατασκευάστηκε για να χρησιμοποιείται στα παράγωγα, αλλά για να εξυπηρετήσει την ευρύτατη μάζα των ατόμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις χρηματιστηριακές επενδύσεις με έναν ασφαλή και κερδοφόρο τρόπο.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text