Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Απόλυτο Σύστημα | Η λειτουργία των χαρτοφυλακίων του “Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών” - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η λειτουργία των χαρτοφυλακίων του “Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών” - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η λειτουργία των χαρτοφυλακίων του “Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών” - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τα χαρτοφυλάκια που λειτουργούν με βάση το “Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” συνιστούν την πιο αποτελεσματική λύση για ιδιώτες επενδυτές του Χρηματιστηρίου που επιθυμούν ασφάλεια στις επενδύσεις τους.

 

Πώς λειτουργούν τα χαρτοφυλάκια του “Απόλυτου Συστήματος”;

Τα χαρτοφυλάκια αυτά, βασίζουν τις κινήσεις τους στα σήματα που παράγουν οι διάφορες παραλλαγές του “Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών”, το οποίο έχει αναπτύξει ο οικονομολόγος και σύμβουλος επενδύσεων Γιάννης Σιάτρας και που έχει αναλύσει στο βιβλίο του “Τεχνική Ανάλυση – Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” (εκδόσεις EuroCapital, Αθήνα, 2016).

 

Τα χαρτοφυλάκια έχουν δύο μορφές:

α) Με την κατάθεση ενός αρχικού ποσού στην αρχή της λειτουργίας του ή και άλλων ποσών κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του.

β) Με τη σταθερή κατάθεση συγκεκριμένου ποσού ανά μήνα, ανεξάρτητα τη φάση που βρίσκεται η χρηματιστηριακή αγορά.

 

Προς ποιούς απευθύνονται αυτά τα χαρτοφυλάκια;

Τα χαρτοφυλάκια αυτά -και γενικά η πρακτική του “απόλυτου συστήματος”- απευθύνεται κυρίως σε άτομα που θέλουν να έχουν έναν “οδηγό” στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους ο οποίος τους δίνει ξεκάθαρα σήματα για το πώς να αντιδρούν στις διακυμάνσεις της αγοράς. Παράλληλα, απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, αλλά ούτε και το χρόνο για τη συστηματική καθημερινή παρακολούθηση των όσων συμβαίνουν στις χρηματοοικονομικές αγορές.

 

Τί πετυχαίνει κάποιος που λειτουργεί ένα χαρτοφυλάκιο με βάση τα σήματα του “Απόλυτου Συστήματος”;

Με τα χαρτοφυλάκια που βασίζονται πάνω στα σήματα που παράγει το “Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών”, ο κάτοχός τους μπορεί να:
- Πετυχαίνει εξαιρετικές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.
- Μειώνει εξαιρετικά (ή και εξαλείφει) τον κίνδυνο εμφάνισης ζημιών.
- Ασχολείται με τις χρηματιστηριακές επενδύσεις χωρίς άγχος και χωρίς να δαπανά πολύ χρόνο.

 

Πώς γίνονται οι κινήσεις των χαρτοφυλακίων;

α) Στο χαρτοφυλάκιο σταθερού ποσού (δηλαδή, χωρίς μηνιαίες καταβολές), όταν οι δείκτες δίνουν “σήμα εισόδου” αγοράζονται μετοχές για το σύνολο του διατιθέμενου ποσού. Όταν οι δείκτες δίνουν “σήμα εξόδου” πωλείται το σύνολο των μετοχών.

β) Στο χαρτοφυλάκιο μηνιαίων καταβολών, όταν οι δείκτες δίνουν “σήμα εισόδου” αγοράζονται μετοχές για το σύνολο του διατιθέμενου, μέχρι εκείνη τη στιγμή, ποσού. Στο μεταξύ, με τα χρήματα που κατατίθενται κάθε μήνα, επίσης αγοράζονται οι ίδιες μετοχές. Αυτό γίνεται για όσο διάστημα το χαρτοφυλάκιο παραμένει “εντός αγοράς”. Όταν δοθεί “σήμα εξόδου” ρευστοποιείται το σύνολο των μετοχών.

 

Πώς αγοράζονται οι μετοχές;

Μπορούν να υπάρξουν διάφορες πρακτικές για την αγορά των μετοχών. Εμείς, επί χρόνια ακολουθούμε την πρακτική των “ίσων μερών” για κάθε μετοχή. Δηλαδή, σε κάθε αγορά διαθέτουμε το ίδιο ακριβώς ποσό για κάθε μετοχή (δηλαδή, αν θα αγοράσουμε 4 μετοχές, θα διαθέσουμε το 25% του ποσού για την κάθε μετοχή). Όμως, αυτό είναι κάτι για το οποίο αποφασίζει ο επενδυτής.

Συνήθως αγοράζουμε 4 μετοχές. Νομίζουμε ότι είναι ο βέλτιστος αριθμός. Κάτω από τις 4 μετοχές, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος. Ενώ πάνω από τις 4 ή έστω τις 5, οι δυνατότητες διαφοροποίησης της απόδοσης του Χαρτοφυλακίου από την απόδοση του Γενικού Δείκτη αρχίζουν να περιορίζονται.

 

Πώς επιλέγουμε τις μετοχές;

Η λειτουργία του Χαρτοφυλακίου, βασίζεται στην επιλογή “επιθετικών” μετοχών, με -κατά το δυνατόν- καλά θεμελιώδη στοιχεία. (Σημείωση: Ως “επιθετικές” χαρακτηρίζονται οι μετοχές οι οποίες συνήθως έχουν μεγαλύτερη μεταβολή σε σχέση με τις άλλες ή με το Γενικό Δείκτη, κινούμενες προς τη φορά που κινείται και ο Γενικός Δείκτης. Δηλαδή, στην άνοδο ανεβαίνουν περισσότερο από το Γενικό Δείκτη και στην πτώση, υποχωρούν περισσότερο απ' αυτόν).

Το σκεπτικό είναι απλό: Όταν ανεβαίνει η αγορά, ανεβαίνει σχεδόν το σύνολο των μετοχών. Περισσότερο απ' όλες ανεβαίνουν οι “επιθετικές” μετοχές.
Γνωρίζουμε ότι το “σύστημα” θα μας βάλει έγκαιρα εντός της αγοράς στην ανοδική φάση, ενώ επίσης θα μας βγάλει έξω απ' αυτή, έγκαιρα, στην πτωτική φάση. Άρα, καθώς θέλουμε να εκμεταλλευθούμε όσο το δυνατό περισσότερο την ανοδική φάση, προτιμούμε τις μετοχές των “επιθετικών εταιριών”.

 

Πού βρίσκουμε μία λίστα με τις επιθετικές μετοχές:

Σε όρους της χρηματοοικονομικής επιστήμης, ως “επιθετικές” χαρακτηρίζουμε τις μετοχές που το beta τους (δηλαδή ο συντελεστής συνδιακύμανσης) είναι υψηλότερος από τη μονάδα (1).
Δυστυχώς, λόγω της κρίσης της χρηματιστηριακής αγοράς στην Ελλάδα, τα τμήματα αναλύσεων των χρηματιστηριακών εταιριών έχουν αποψιλωθεί και πλέον δεν εκδίδονται περιοδικές μελέτες με τους συντελεστές
beta των μετοχών, όπως γινόταν στο παρελθόν. Οπότε, η επιλογή των “επιθετικών” μετοχών γίνεται -αναγκαστικά- με εμπειρικό τρόπο, με βάση την εμπειρία του κάθε ενός από την αγορά.

Γενικά πάντως, συνιστάται στον κάθε επενδυτή να δημιουργήσει μία λίστα με μετοχές με τις οποίες θα ένιωθε “άνετα” και να χρησιμοποιεί αυτές τις μετοχές στην κίνηση του χαρτοφυλακίου του.

 

Τί χρονική διάρκεια μπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο;

Μπορεί να έχει οποιαδήποτε διάρκεια. Γενικά, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ σπάνιο να υπάρξουν απώλειες στα χαρτοφυλάκια που κινούνται με βάση το “απόλυτο σύστημα”. Όμως, οι αποδόσεις είναι εξαιρετικά υψηλές (έως “απίστευτα υψηλές”) στα χαρτοφυλάκια που διατηρούνται σε λειτουργία για πολλά χρόνια. Η εξήγηση σ' αυτό είναι ότι, καθώς περνάει ο χρόνος, η επιτυχία του χαρτοφυλακίου αυξάνει τον “όγκο” του (δηλαδή τη συνολική του αξία) και έτσι κάθε θετική μεταβολή μετά από μερικά χρόνια, είναι πολύ υψηλή σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο ή το κεφάλαιο που κατατίθεται σταδιακά.

Γενικά, η δική μας προτροπή είναι τα χαρτοφυλάκια αυτού του τύπου να συνιστούν έναν από τους άξονες της μακροχρόνιας διαχείρισης της περιουσίας ενός ατόμου.

 

Γιατί ο κίνδυνος ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου είναι μειωμένος;

Λόγω της “αρχιτεκτονικής” του “Απόλυτου Συστήματος”. Με δυό λόγια: Μία βασική παράμετρος για να δώσει σήμα εισόδου το σύστημα είναι να έχει γίνει ανοδική διάσπαση από τον ΚΜΟ-200 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι η μεσομακροχρόνια τάση της αγοράς είναι ανοδική. Εισερχόμαστε στην αγορά με “επιθετικές” μετοχές. Δηλαδή, επιλέγουμε μετοχές που θα μας δώσουν απόδοση μεγαλύτερη από αυτή του Γενικού Δείκτη κατά τη διάρκεια της ανόδου. Παράλληλα γνωρίζουμε πως, όταν ολοκληρωθεί η άνοδος και ξεκινήσει η πτώση, το σύστημα θα μας δώσει έγκαιρα σήμα εξόδου. Και το κυριότερο, θα μας κρατήσει έξω από την αγορά καθ' όλη τη διάρκεια της πτώσης. Θα μας ξαναβάλει μέσα στην αγορά, όταν και πάλι αρχίσει η άνοδος.

Δηλαδή, εισερχόμαστε στην αγορά όταν αυτή ξεκινήσει να ανεβαίνει και βγαίνουμε απ' αυτή, όταν αρχίσει η υποχώρηση. Όταν αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στη διάρκεια του χρόνου, δεν υπάρχει περίπτωση οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου μας να είναι, όχι απλά μεγαλύτερες του Γενικού Δείκτη, αλλά στην κυριολεξία, εκπληκτικές. Άλλωστε και τα παραδείγματα που προβάλλουμε το αποδεικνύουν.

 

- Γιατί οι αποδόσεις του συστήματος σε χαρτοφυλάκια με ξένες μετοχές είναι μικρότερες;

Η απόδοση σε μία επένδυση που κινείται με το “απόλυτο σύστημα” έχει να κάνει με την “επιθετικότητα” του δείκτη ή της μετοχής. Η ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα επιθετική, δηλαδή πραγματοποιεί μεγάλες διακυμάνσεις μέσα στο χρόνο. Το ίδιο και η γερμανική ή η ρωσική. Αντίθετα, οι αγγλοσαξωνικές αγορές (Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Σίδνεϋ κλπ) για διάφορους συγκεκριμένους λόγους, δεν είναι. Επίσης, στα παραδείγματα που χρησιμοποιούμε από τον Dow Jones και τον DAX, χρησιμοποιούμε μετοχές που συμμετέχουν στους δείκτες, δηλαδή μετοχές πολύ μεγάλων και γνωστών εταιριών. Συνήθως οι μετοχές αυτές δεν έχουν μεγάλες διακυμάνσεις.

- Μπορούμε να κινούμαστε με παράγωγα στις πτωτικές φάσεις;
Βεβαίως και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σήματα του “απόλυτου συστήματος” για το άνοιγμα και κλείσιμο θέσεων παραγώγων, ιδίως για τους χρηματιστηριακούς δείκτες που αναφέρονται στο βιβλίο. Όμως, το σύστημα αυτό δεν κατασκευάστηκε για να χρησιμοποιείται στα παράγωγα, αλλά για να εξυπηρετήσει την ευρύτατη μάζα των ατόμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις χρηματιστηριακές επενδύσεις με έναν ασφαλή και κερδοφόρο τρόπο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γιάννη Σιάτρα, στο i.siatras@gmail.com ή στο 210 3242032.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text