Αρχική | Πολιτική | Δημόσια Διοίκηση | Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ

Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ

Προκηρύξεις για συνολικά 344 μόνιμες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ έχουν εκδώσει δύο φορείς, ο ΟΑΕΔ και η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 15Κ/2017, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 335 θέσεων τακτικού προσωπικού στον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να προσληφθούν 305 Εργασιακοί Σύμβουλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 30 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη προβλέπει ότι για την κάλυψη 221 θέσεων Εργασιακών Συμβούλων Ανέργων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα ανοιχτού Πανεπιστημίου καθώς και τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα:

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική Ψυχολογία ή Κοινωνική Ψυχολογία ή Εφαρμοσμένη Ψυχολογία ή Κοινωνικό Αποκλεισμό μειονεκτουσών ομάδων ή Κοινωνική Εργασία ή Κοινωνική Πολιτική ή Κοινωνιολογία.

Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό -Επαναπροσανατολισμό ανέργων ή ευπαθών ομάδων ή/και στη Συμβουλευτική Αναζήτηση Εργασίας ανέργων, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ή και στη διερεύνηση του προφίλ και στη διάγνωση των αναγκών ανέργων για την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αντίστοιχα, για την κάλυψη 84 θέσεων Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχία ή διπλώματα, μεταξύ αυτών Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής, Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Ναυτιλιακών Σπουδών, Στατιστικής και Αναλογιστικής, Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής και Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική.

Την ίδια στιγμή προκήρυξη για τη μόνιμη πρόσληψη εννέα μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) εξέδωσε ο ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι νομικοί, με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ενώ απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αντίστοιχης, βέβαια, ειδικότητας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη 4Ε/2017, στα ειδικά απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνεται το διδακτορικό δίπλωμα στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Παράλληλα, απαιτείται αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και τουλάχιστον μία δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το περιεχόμενο των θέσεων. Σημειώνεται πως η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με έδρα τον Νομό Αττικής, αποτελείται από συνολικά 31 μέλη, εκ των οποίων ένας πρόεδρος και 30 μέλη.

Έργο της Αρχής, η οποία σημειώνεται πως έχει λειτουργική ανεξαρτησία και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ενώ υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, είναι η επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, έπειτα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.


Πηγή : cnn.gr

23

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text