Αρχική | Πολιτική | Δημόσια Διοίκηση | Deadline έως 1η Νοεμβρίου για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Deadline έως 1η Νοεμβρίου για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Deadline έως 1η Νοεμβρίου για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Από το Δημήτρη Κατσαγιάννη.

Σε τρεις μέρες από σήμερα θα πρέπει να έχουν στείλει όλες οι δημόσιες υπηρεσίες τα συγκεντρωτικά στοιχεία στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εφαρμογή της διαδικασίας της αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος την οποία απέστειλε στις 26/10 ο ο γενικός γραμματέας του αρμοδίου Υπουργείου, κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος προβλέπει πως "σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών, η διαδικασία δεν αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από το Β΄ αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας των προθεσμιών της παραγράφου 2 κατά περίπτωση και πάντως εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος".

Δεδομένου ότι παρήλθαν οι ως άνω προθεσμίες, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους, το αργότερο έως 1/11/2017.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, το οποίο ακολούθως θα αποστείλει στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά τα ανωτέρω στοιχεία.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα στους φορείς που εποπτεύουν. Η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να μεριμνήσει για τη συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού”


Πηγή : capital.gr

23

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text