Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - (13/8/2018)

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - (13/8/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - (13/8/2018)

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. 
Έτος Ίδρυσης: 2014 
Εισαγωγή στο Χ.Α.: -
Site Εταιρίας
Σελίδες Επενδυτών
Δείτε το διάγραμμα της μετοχής
 

 

 

 

 

 

13/8/2018
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΝAV/share)

Ημερομηνία αναφοράς: 31 Ιουλίου 2018


Η Εταιρεία υπολογίζει και δημοσιοποιεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του εκάστοτε μηνός την εσωτερική αξία της μετοχής της, κατά την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του προηγούμενου μήνα. Ο υπολογισμός και η αποτίμηση γίνονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. – IFRS), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 


Η εσωτερική αξία μετοχής για την 31η Ιουλίου 2018 ανήλθε σε 10,27 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι τα παρεχόμενα στοιχεία δεν είναι ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018

30/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ «CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ. –Δ.Ο.Ε.Ε.

26/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ. –Δ.Ο.Ε.Ε.»


H MERIT Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς για την εισαγωγή των μετοχών της «CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ. –Δ.Ο.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 26/07/2018, ανακοινώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το Άρθρο 8 της Απόφασης 9/687/03.07.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με ονομαστική αξία € 10 εκάστη (οι «Μετοχές»). Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 411.067 τεμάχια. Η τελική Τιμή Διάθεσης των Μετοχών ορίστηκε σε € 10,40 ανά Μετοχή. Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018

19/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ 24η ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 26η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

 

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας

  

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text