Αρχική | Πολιτική | Δημόσια Διοίκηση | Οδηγίες για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας

Οδηγίες για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οδηγίες για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας

Τρεις μονοπρόσωπες ΙΚΕ έχουν συσταθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εντός του πρώτου 24ώρου λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ), μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να κάνουν οι ίδιοι σύσταση της εταιρείας τους, μέσα σε μία ώρα, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας δημόσιας υπηρεσίας.

Μάλιστα, κατά το πρώτο έτος, οι υποψήφιοι ιδρυτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν την υπηρεσία για να προβούν στη σύσταση της εταιρείας τους. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η e-ΥΜΣ εξέδωσε ορισμένες χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τη νέα διαδικασία.

– Τι είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης (e-ΥΜΣ);

– Η e-ΥΜΣ αποτελεί ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

– Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν μέσω e-ΥΜΣ;

– Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Ωστόσο, σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (Α.Ε.-ΕΠΕ-ΙΚΕ-Ο.Ε.-Ε.Ε.).

– Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω e-ΥΜΣ:

– Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι ιδρυτές απαιτείται να έχουν ικανότητα δικαιοπραξίας, ενεργό ελληνικό ΑΦΜ, άδεια διαμονής εάν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρας μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. Σχετική νομοθεσία: ν. 4251/2014 (A’ 80).

– Τι είναι το πρότυπο καταστατικό;

– Το καταστατικό, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται ρητά στην Υ.Α. 31637/2017 (Β’ 928), ανά νομική μορφή, συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου τύπου. Η χρήση του είναι υποχρεωτική για σύσταση μέσω e-ΥΜΣ, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην ΥΓΕΜΗ οποιουδήποτε επιμελητηρίου είτε στον συμβολαιογράφο-ΥΜΣ.

– Πώς μπορώ να υπογράψω το καταστατικό σύστασης της εταιρείας;

– Το καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους. Πρώτον, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο Taxisnet (ηλεκτρονική υπογραφή) και με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή). Σημειώνεται ότι οι δύο τύπου υπογραφές επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες.

– Ποιο είναι το κόστος σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ;

– Σύμφωνα με την υπηρεσία, το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ. Επίσης, η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογίσιμου κόστους πριν από την έναρξη της σύστασης. Σημαντική επισήμανση από την πλευρά της υπηρεσίας, είναι ότι κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος, η σύσταση θα γίνεται δωρεάν.

– Ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα e-ΥΜΣ μετά την υποβολή αίτησης σύστασης;

– Αρχικά το σύστημα χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ), επίσης δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Επειτα, διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ, ενώ χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του Taxisnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet. Επιπλέον, εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο επιμελητήριο και ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας. Τέλος, εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες, ενώ χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Πηγή: kathimerini.gr

26

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text