Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Η Moody’s αναβαθμίζει τις προοπτικές της Eurobank μετά τη συμφωνία με Grivalia

Η Moody’s αναβαθμίζει τις προοπτικές της Eurobank μετά τη συμφωνία με Grivalia

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η Moody’s αναβαθμίζει τις προοπτικές της Eurobank μετά τη συμφωνία με Grivalia

Σε «θετικές» από «σταθερές» αναβάθμισε τις προοπτικές της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Eurobank η Moody’s, επιβεβαιώνοντας το Caa2. Οπως αναφέρει ο οίκος, η κίνηση αυτή λαμβάνει υπόψη το σχέδιο μετασχηματισμού το οποίο ανακοίνωσε η τράπεζα πρόσφατα, το οποίο, αν εκτελεστεί με επιτυχία, θα βελτιώσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και την ποιότητα του ενεργητικού, ασκώντας θετική πίεση στο πιστωτικό της προφίλ.

Οπως σημειώνει η Moody’s, η άμεση επίπτωση από τη συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia θα φανεί στην κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, με επιπλέον κεφάλαια ύψους 943 εκατ. ευρώ, τα οποία θα ενισχύσουν τον δείκτη CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ στο 13,8% από 11,7%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι θα ενισχυθεί στο 16,6% από 14,6%. Παράλληλα, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα αυξηθεί επίσης στο 19% από 17,1% και θα είναι ο υψηλότερος από όλες τις ελληνικές τράπεζες.

Η Moody’s θεωρεί ότι οι ισχυρότεροι δείκτες ρυθμιστικού κεφαλαίου είναι πιστωτικά θετικοί για την τράπεζα, αν και τα υψηλότερα κεφάλαια θα οδηγηθούν από σχετικά μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, καθώς η τράπεζα θα προσθέσει στον ισολογισμό περίπου 1 δισ. ευρώ περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα προέρχονται από 117 εμπορικά ακίνητα. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου CET1 της τράπεζας έχει τη μορφή αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs), τις οποίες η Moody’s θεωρεί χαμηλής ποιότητας κεφάλαια. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, το ποσοστό των DTCs στο CET1 της τράπεζας θα μειωθεί σε περίπου 62% από περίπου 70%, βελτιώνοντας έτσι σε κάποιο βαθμό την κεφαλαιακή θέση της Eurobank.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η διαχείριση των NPEs επιταχύνει το σχέδιο βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας. Το δεύτερο μέρος του σχεδίου μετασχηματισμού της Eurobank προβλέπει τη μεταφορά περίπου 7 δισ. ευρώ NPEs σε SPV και την τιτλοποίησή τους. Η τράπεζα στοχεύει να δημιουργήσει μια δομή εταιρείας χαρτοφυλακίου και να μεταφέρει τις βασικές τραπεζικές της δραστηριότητες σε μια ξεχωριστή τραπεζική θυγατρική στην Ελλάδα. Ετσι, η τράπεζα αναμένει ότι η συναλλαγή αυτή θα μειώσει τον δείκτη NPEs σε περίπου 15% μέχρι το τέλος του 2019, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω μείωση κάτω από το 10% μέχρι το 2021.

Η Moody’s σημειώνει πως, παρά το γεγονός ότι μειώνεται το ρίσκο στον ισολογισμό, η Eurobank θα διατηρήσει τους senior τίτλους που θα εκδοθούν, ενώ οι τίτλοι mezzanine και juniοr είτε θα δοθούν στους μετόχους της εταιρείας είτε θα δημοπρατηθούν στην αγορά. H τράπεζα θα διατηρήσει ένα επίπεδο πιστωτικού κινδύνου μέσω των senior τίτλων, αν και ενδεχόμενη πρώτη ζημία από τα NPEs θα απορροφηθεί από τους κατόχους των υπόλοιπων τίτλων. Η συναλλαγή θα λάβει χώρα σε δίκαιη αξία, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες ζημίες για τη Eurobank επηρεάζοντας την κεφαλαιακή της βάση, αν και σχεδιάζει δείκτη τουλάχιστον 12% έως το 2020 από 13,8% τον Σεπτέμβριο.

Πηγή:www.kathimerini.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text