Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Eλλάκτωρ: Τα οφέλη της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος

Eλλάκτωρ: Τα οφέλη της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Eλλάκτωρ: Τα οφέλη της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Σημαντικά πλεονεκτήματα σε πολλαπλό επίπεδο αναμένεται να προδώσει η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας αιολικής ενέργειας ΕΛΤΕΧ Άνεμος από την Ελλάκτωρ, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί  έως το τέλος του ά εξαμήνου 2019.

Η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Ελλάκτωρ την περασμένη Παρασκευή, σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης μιας εκ των βασικότερων δεσμεύσεων της νέας Διοίκησης Καλλιτσάντση, ήτοι της μη πώλησης της Ελ.Τεχ. Άνεμος, ώστε να μην απωλέσει η Ελλάκτωρ ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο με ουσιαστική συνεισφορά στην ενδυνάμωση του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, έξι μήνες μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η Διοίκηση Καλλιτσάντση ολοκλήρωσε την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των πιθανών σεναρίων αναδιάρθρωσης της εταιρικής δομής  (κάτι που αποτέλεσε κεντρική δέσμευση της νέας Διοίκησης που υπερψηφίστηκε από τους μετόχους στη Γενική Συνέλευση του Ιουλίου) και προχωρά στη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

"Αμοιβαία επωφελή κίνηση"

Με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, η απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα επιτρέψει να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη που η θυγατρική εταιρεία αιολικής ενέργειας προσέφερε στον Όμιλο έως σήμερα ως ξεχωριστή εταιρεία και να ενσωματωθούν στη νέα οντότητα που θα προκύψει από τη συγχώνευση.

Όπως εξηγούν στελέχη του Ομίλου, εάν η θυγατρική ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είχε πουληθεί (σ.σ. είχαν μάλιστα υπάρξει συγκεκριμένες προτάσεις και συζητήσεις) όπως επεδίωκε η προηγούμενη Διοίκηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα εξασφάλιζε ένα πρόσκαιρο τίμημα που θα λειτουργούσε ως μία μεμονωμένη δηλαδή ένεση ρευστότητας.

Αντίθετα, μέσω της συγχώνευσης της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Όμιλος διατηρεί το περιουσιακό στοιχείο που παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και αυξημένη κερδοφορία κάθε τρίμηνο. Παράλληλα, ενισχύεται κεφαλαιακά σε πρώτη φάση εντός του 2019 και μετά σε ετήσια βάση λόγω των επαναλαμβανόμενων οφελών που προκύπτουν σε επίπεδο ταμειακών ροών, συνεργειών κλπ.

Για παράδειγμα, εξηγούν τα στελέχη του Ομίλου, αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακος αλλά κι εξοικονομήσεις σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους, διαχειριστικών εξόδων αλλά και φορολογίας, που προφανώς θα επηρεάσουν θετικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία αμοιβαία επωφελή κίνηση για τους μετόχους αμφότερων εταιρειών. Για τη μεν ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω της συναλλαγής θα δημιουργηθεί μία πιο απλοποιημένη και ευέλικτη διάρθρωση για τον Όμιλο, θα ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές ροές, θα δημιουργήσει μία πιο ισχυρή κεφαλαιακή δομή, ενώ θα διευρύνει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και την ελεύθερη διασπορά της. Αντίστοιχα, η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος μέσω της συγχώνευσης με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποκτά πρόσβαση σε έναν μεγαλύτερο ισολογισμό, δυνατότητα να επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητές της αλλά και να αξιοποιήσει τη διεθνή παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ οι υπάρχοντες μέτοχοι της εταιρείας αποκτούν πρόσβαση σε έναν Όμιλο σημαντικά μεγαλύτερο και διαφοροποιημένο.

Η σχέση ανταλλαγής και το χρονοδιάγραμμα

Όπως έχει ανακοινωθεί, προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος. Για τους μετόχους της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος το premium της συναλλαγής διαμορφώνεται στο 8,9%  με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος θα διατηρήσει τη διοικητική της ομάδα προκειμένου να μην διαταραχθεί η επιτυχημένη επιχειρηματική της λειτουργία που την ανέδειξε τα τελευταία χρόνια στο δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την παρουσίαση προς το επενδυτικό κοινό που αναρτήθηκε μετά την ανακοίνωση, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τα ακόλουθα βήματα:

• Συγγραφή του Σχεδίου Συγχώνευσης, Ικανοποίηση των Αιρέσεων, Ολοκλήρωση Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ολοκλήρωση Γνωμοδότησης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής (FairnessOpinion)

• Έγκριση από τα Δ.Σ. του Σχεδίου Συγχώνευσης, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και της Έκθεσης Δ.Σ.

• Έγκριση από τους μετόχους των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

• Έγκριση της συναλλαγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΓΕΜΗ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

• Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και παράλληλη διαγραφή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε τα σημαντικά οφέλη να αρχίσουν να διαφαίνονται ήδη μέσα στο 2019.

Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, οι εταιρείες Rothschild&Co και Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος, αντίστοιχα, της Ελλάκτωρ. Αντίστοιχα για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος οι εταιρείες NBG Securities ΑΕΠΕΥ και Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος.

Πηγή:www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text