Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 203 | Τα χρηματιστηριακά στατιστικά

Τα χρηματιστηριακά στατιστικά

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Χρηματιστηριακοί κλάδοι

 

Το σύνολο των χρηματιστηριακών κλάδων σημείωσε άνοδο κατά το μήνα Ιανουάριο, πλην του τραπεζικού. Ο κλάδος των τραπεζών (ΔΤΡ) σημείωσε νέα (μεγάλη) πτώση, κατά -14,2%, ενώ στις 21/1/2019, η τιμή του ΔΤΡ σημείωσε τη χαμηλότερη τιμή (372,20 μονάδες) στην ιστορία του Δείκτη, αλλά και στην ιστορία της χρηματιστηριακής αγοράς. Κατά τις προηγούμενες 52 εβδομάδες, ο τραπεζικός δείκτης έχει απωλέσει το 61,2% της αξίας του.

 

Την καλύτερη επίδοση πέτυχαν οι κλαδικοί δείκτης του εμπορίου (+15,3%), των τηλεπικοινωνιών (+13,4%) και των χημικών (+12,3%). Όμως, οι κλάδοι αυτοί συντίθενται από μόλις μία μετοχή (!) και για το λόγο αυτό -όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν- η παρακολούθησή τους δε σημαίνει κάτι.

 

Εμείς, θα επικεντρωθούμε στον κλάδο των εταιριών ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) ο οποίος φαίνεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Πρόκειται για έναν από τους πλέον ομοιογενείς κλάδου του Χρηματιστηρίου, με ικανοποιητική εκπροσώπηση (9 εταιρίες) και κεφαλαιοποίηση (3,3 δισ. ευρώ). Στην ουσία, πρόκειται για το μόνο χρηματιστηριακό κλάδο που βελτίωσε τη θέση του κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παράλληλα, ο τομέας της δραστηριοποίησής τους βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη.

 

Πολύ καλή είναι και η χρηματιστηριακή του επίδοση, όχι μόνον κατά το τελευταίο διάστημα, αλλά κατά τα τελευταία χρόνια. Στο παρακείμενο διάγραμμα, διαπιστώνουμε ότι η πορεία του κλάδου, από το 2014, έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, σε σχέση με το Γενικό Δείκτη, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια, ως κλάδος, εμφανίζει ικανοποιητικά κέρδη. Παράλληλα, η συναλλακτική δραστηριότητα των μετοχών του κλάδου είναι ικανοποιητική και ασφαλής.

 

Δείτε (εδω) μεγαλύτερο, διαδραστικό διάγραμμα.

 

 

1/2/2019 31/12/2018 Μετ. % 29/6/2018 Μετ. % 1/2/2018 Μετ. %
Γενικός Δείκτης 641,48 613,3 4,40% 757,57 -15,30% 886,44 -27,60%
Large Cap (FTSE) 1.705,66 1.608,40 5,70% 1.986,85 -14,20% 2.256,39 -24,40%
Mid Cap (FTSEM) 1.044,71 975,09 6,70% 1.233,61 -15,30% 1.398,30 -25,30%
Μεσ & Μικρής Κεφ/σης (ΔΜΚ) 4.376,21 3.962,08 9,50% 3.893,69 12,40% 4.232,83 3,40%
Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 423,52 399,17 5,70% 493,05 -14,10% 559,81 -24,30%
2.340,03 2.928,99 3.269,77
Large Cap Νet Συν. Αποδ. 747,65 705,02 5,70% 867,55 -13,80% 970,73 -23,00%
1.203,47 1.489,66 1.683,46
Τράπεζες (ΔΤΡ) 384,94 439,63 -14,20% 861,97 -55,30% 991,62 -61,20%
Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) 2.117,43 1.909,50 9,80% 2.224,96 -4,80% 2.614,41 -19,00%
Εμπόριο (ΔΕΜ) 70,72 59,91 15,30% 55 28,60% 2.835,40 -97,50%
Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 3.264,83 3.020,04 7,50% 3.145,45 3,80% 3.462,09 -5,70%
Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 11.185,65 10.110,82 9,60% 10.641,66 5,10% 10.236,97 9,30%
Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 3.543,07 3.280,77 7,40% 3.757,06 -5,70% 4.504,19 -21,30%
Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 2.590,68 2.582,29 0,30% 2.956,80 -12,40% 3.178,92 -18,50%
Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 5.089,48 4.860,12 4,50% 4.184,84 21,60% 5.001,92 1,80%
Χημικά (ΔΧΜ) 9.319,13 8.175,81 12,30% 10.021,51 -7,00% 11.212,66 -16,90%
Τεχνολογία (ΔΤΧ) 753,21 709,21 5,80% 891,84 -15,50% 1.076,55 -30,00%
Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 3.025,07 2.620,45 13,40% 2.917,72 3,70% 3.440,71 -12,10%
Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 1.868,96 1.758,98 5,90% 1.954,63 -4,40% 2.470,67 -24,40%
Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. 167,67 158,02 5,80% 185,15 -9,40% 209,9 -20,10%
Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων 117,77 116,39 1,20% 116,59 1,00% 118,06 -0,20%
Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων 96,67 95,86 0,80% 97,84 -1,20% 100,55 -3,90%

 

 

Στο επόμενο τεύχος (27/2/2019), θα υπάρξει ειδικό άρθρο για τις εταιρίες του κλάδου, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις προοπτικές ετους.

 

Οι συναλλαγές

 

Ένα από τα βασικά προβλήματα σήμερα στην αγορά, είναι οι συναλλαγές. Η αξία των συναλλαγών εξακολουθεί να υποχωρεί. Και χωρίς τη σταθεροποίησή τους σε σημαντικά ανώτερα επίπεδα, δε μπορεί να υπάρξει άνοδος των τιμών. Η αξία των συναλλαγών είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά.

 

Κατά το 2018, ο μέσος όρος της αξίας των συναλλαγών ήταν 55,2 εκατ. ευρώ, μειωμένος σε σχέση με το 2017 (58,2 εκατ.). Κατά το μήνα Ιανουάριο του 2019, ο μέσος όρος υποχώρησε ακόμη περισσότερο, στα 37,5 εκατομμύρια. Ο δε Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών της αξίας των συναλλαγών, συνεχίζει να υποχωρεί και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 20ετίας.

 

Για να υπάρξει ουσιαστική άνοδος στην αγορά, η αξία των συναλλαγών θα πρέπει να ανέβει πάνω από τα 60 εκατομμύρια σε πρώτη φάση και να συνεχίσει να κινείται μέχρις ότου σταθεροποιηθεί γύρω από τα 90 εκατομμύρια.

 

 

Ημερομηνία Πράξεις ΚΜΟ-200 αριθμού Πράξεων Όγκος Συναλλαγών (τμχ) Αξία Συναλλαγών (χιλ ευρώ) ΚΜΟ-200 αξίας συναλλαγών (ΚΠ)
Μ.Ο. 2017 17.469 72.614.463 58.255
M.O.2018 20.332 37.196.938 55.241
Μ.Ο. Ιαν. 2019 19.454 21.871.830 37.456
11/01/2019 15.672 19.220 19.418.397 42.744 39.990
14/01/2019 17.683 19.188 17.803.572 24.767 39.872
15/01/2019 25.791 19.238 37.975.271 50.668 39.904
16/01/2019 19.650 19.243 26.129.577 42.864 39.870
17/01/2019 22.484 19.265 31.984.861 41.922 39.857
18/01/2019 29.383 19.309 41.340.072 63.405 39.868
21/01/2019 29.383 19.342 19.902.449 28.849 39.782
22/01/2019 29.383 19.402 29.445.929 61.113 39.898
23/01/2019 13.821 19.371 16.767.894 29.534 39.803
24/01/2019 20.016 19.359 18.919.432 31.901 39.647
25/01/2019 20.016 19.367 21.198.842 28.883 39.572
28/01/2019 14.276 19.342 17.356.575 30.094 39.458
29/01/2019 18.077 19.341 18.819.821 32.202 39.406
30/01/2019 18.682 19.304 17.565.086 32.045 39.206
31/01/2019 19.556 19.262 26.875.857 52.101 39.076
01/02/2019 17.750 19.217 26.026.404 44.739 38.951


 

 

Το παραπάνω διάγραμμα, φαίνεται λίγο “περίεργο” και μάλλον δεν έχει δημοσιευθεί κάτι παρόμοιο. Στο διάγραμμα απεικονίζονται οι καμπύλες του Κινητού Μέσου Όρου 20, 90 και 200 ημερών, της αξίας των συναλλαγών, για το διάστημα από την αρχή του 2018 έως και σήμερα (δείτε το και σε μεγαλύτερες διαστάσεις).  Λειτουργεί όπως περίπου λειτουργούν οι κινητοί μέσοι όροι στα διαγράμματα τιμών. (Προσοχή! Η καμπύλη υπολογίζεται με βάση την “καθαρή” αξία συναλλαγών, δηλαδή αυτήν του κυρίως πίνακα και δε συμπεριλαμβάνει την αξία των “πακέτων”).

 

Η καμπύλη με το πράσινο χρώμα είναι ο ΚΜΟ-200 ημερών, που διατηρεί -εδώ και χρόνια- μία πτωτική πορεία. Η καμπύλη με το κόκκινο χρώμα είναι ο ΚΜΟ-90 ημερών. Η καμπύλη αυτή -ως μεσοπρόθεσμη καμπύλη- διακυμαίνεται ανάλογα με την πορεία του Γενικού Δείκτη. Υποχώρησε κάτω από τον ΚΜΟ-200, τον Μάιο του 2018, όταν άρχισε να υποχωρεί και ο Γενικός Δείκτης. Κατά τον τελευταίο μήνα παρατηρούμε ότι έχει πλησιάσει την καμπύλη του ΚΜΟ-200 ημερών. Αυτό είναι σημαντικό, αφού δείχνει μία ισορροπία στην αξία των συναλλαγών, κάτι που συνήθως συμβαίνει πριν μία ανοδική κίνηση.

Η καμπύλη με το μπλε χρώμα είναι ο ΚΜΟ-20 ημερών. Αυτή διακυμαίνεται πολύ εύκολα και η πορεία της δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Όμως, καθώς βλέπουμε να πλησιάζει προς τις καμπύλες των ΚΜΟ-90 και ΚΜΟ-200 ημερών, αποκτά τη σημασία της. Η διάσπαση των ΚΜΟ-90 και ΚΜΟ-200 από τη βραχυπρόθεσμη καμπύλη ΚΜΟ-20, θα είναι μία ένδειξη ανοδικότητας της ευρύτερης αγοράς. Συνεπώς, κατά το διάστημα αυτό, θα την παρακολουθούμε.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text