Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 203 | Εκτιμήσεις για την κερδοφορία στις διεθνείς αγορές

Εκτιμήσεις για την κερδοφορία στις διεθνείς αγορές

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Σε τακτική βάση, η Thomson Reuters, Institutional Brokers Estimate System (I/B/E/S/) δημοσιεύει στοιχεία για τα αναμενόμενα κέρδη των εταιριών που συμπεριλαμβάνονται σε διάφορους δείκτες και μεταξύ αυτών και των δεικτών της MSCI (Morgan Stanley Capital International). Οι εκτιμήσεις προφανώς λαμβάνονται από αναλυτές οι οποίοι παρακολουθούν και καλύπτουν τις εισηγμένες εταιρίες, με τους οποίους συνεργάζεται η Thomson Reuters, σε κάθε χώρα που έχει παρουσία. Συνεπώς, η αξιοπιστία και η ευστοχία των προβλέψεων αυτών θεωρείται ως ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, κάτι που άλλωστε έχει αποδειχθεί και από την ευστοχία του παρελθόντος.

 

Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγονται, κατασκευάζονται πίνακες διαφόρων στοιχείων και, μεταξύ αυτών και πίνακες οι οποίοι αναφέρονται στις προβλέψεις των αναλυτών για την εξέλιξη των εσόδων και της κερδοφορίας των εταιριών που συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες. Οι προβλέψεις των αναλυτών, ξεκινούν περίπου 18 μήνες πριν από τη λήξη κάποιου έτους. Δηλαδή, οι προβλέψεις για το έτος 2019, ξεκίνησαν να καταγράφονται από το καλοκαίρι του 2018.

Οι προβλέψεις, ενδεχομένως δεν καλύπτουν το σύνολο των εισηγμένων εταιριών κάθε χώρας, άλλωστε είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως, καλύπτουν τις κυριότερες εταιρίες, οι οποίες απαρτίζουν και τους δείκτες MSCI. Συνεπώς, η εντύπωση η οποία δημιουργείται σε όσους συμβουλεύονται τους πίνακες αυτούς για το επίπεδο κερδοφορίας των εταιριών σε μία χώρα, βασίζεται στο τί αναφέρουν οι πίνακες.


Στους πίνακες της επόμενης σελίδας, εμφανίζονται οι συγκεντρωτικές προβλέψεις της Thomson Reuters για τις χώρες που καλύπτουν οι δείκτες της MSCI, στους τομείς της μεταβολής των εσόδων (revenue growth) και κερδών (earnings growth).


Από τους πίνακες αυτούς προκύπτει ότι, όντως, το έτος 2018, ήταν έτος έναρξης μιας περιόδου μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης για πολλά κράτη, σε όλο το κόσμο. Στην περιοχή της Ευρωζώνης, το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων κατά το έτος 2017, έφθασε στο 7,7%. Όμως, εκτιμάται ότι υποχώρησε στο 5,9% κατά το 2018 και αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, στο 2,4% κατά το έτος 2019.

Παράλληλα, τα κέρδη των επιχειρήσεων, σημείωσαν αύξηση κατά 13,7% στο 2017, η οποία όμως περιορίστηκε μόλις στο 3,8% κατά το 2018, αλλά αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,3% στο 2019.

Σαφώς, πρόκειται για μία “αναστάτωση” στην εξέλιξη των θεμελιωδών μεγεθών των επιχειρήσεων, όμως, σε καμία περίπτωση δε μπορεί κάποιος να μιλήσει για ύφεση. Πρόκειται για μία περίπτωση επιβράδυνσης. Η οποία βεβαίως δεν είναι αισιόδοξη, αλλά ούτε και καταστροφική.


Κάπως θετικά διαφοροποιημένη είναι η εικόνα στις ΗΠΑ. Τα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά το 2017 σημείωσαν αύξηση κατά 6,6% και εκτιμάται ότι η αύξηση βελτιώθηκε στο 9,1% κατά το 2018, ενώ αναμένεται να φθάσει στο 5,4% κατά το 2019. Τα κέρδη, πέτυχαν αύξηση 11,9% κατά το 2017, αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 23,8% στο 2018 (εξέλιξη η οποία οφείλεται στην ελάφρυνση της φορολογίας των επιχειρήσεων, μετά από απόφαση του προέδρου Τραμπ) και αναμένεται να κινηθούν ανοδικά κατά 5,9% στο έτος 2019.


Συνεπώς, επιβράδυνση προβλέπεται, για το 2019 και στις ΗΠΑ. Όμως, πρόκειται για επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των κερδών και όχι για πτώση. Η επιβράδυνση θα κάνει επιφυλακτικούς τους επενδυτές, αλλά δεν θα τους τρομοκρατήσει. Άλλωστε, οι οικονομικές διακυμάνσεις είναι εγγενής κατάσταση στις οικονομίες και στις χρηματιστηριακές αγορές. Μέσα απ’ αυτή την οπτική, δεν πρέπει να αναμένουμε την εκδήλωση “φόβου” στις αγορές των ΗΠΑ, τουλάχιστον για οικονομικά αίτια και συνεπώς, δεν προβλέπεται κάποια σοβαρή διαταραχή που θα μπορούσε να ξεκινήσει από την αγορά της Wall Street και να εξαπλωθεί σε όλο το κόσμο. Βεβαίως, μπορεί να υπάρξει μία στασιμότητα στην πορεία των αμερικανικών δεικτών, αλλά αυτό δεν είναι αρνητικό, ιδίως όταν έχει προηγηθεί η μακροβιότερη φάση ανόδου στην ιστορία των αμερικανικών αγορών.


Για τις αγορές της Κίνας (όπου βέβαια η κατάσταση είναι περισσότερη ευμετάβλητη), επίσης διαπιστώνεται ένας ρυθμός επιβράδυνσης στις πωλήσεις (από +15,9% κατά το 2017, σε +13,8% κατά το 2018 και σε +8,1% για το 2019), όμως έχει ήδη φθάσει η εποχή που η Κίνα δε μπορεί να επαναλαμβάνει διαρκώς τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των δύο τελευταίων δεκαετιών.

 

Εξέλιξη κερδοφορίας των επιχειρήσεων - Εξέλιξη εσόδων των επιχειρήσεων

 

 

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές 2017A 2018E 2019E MSCI Regions/Countries 2017A 2018E 2019E
United States 11,9 23,8 5,9 United States 6,6 9,1 5,4
China 25,4 12 12,9 China 15,9 13,8 8,1
Japan 38,8 1,1 2,7 Japan 6,7 3,6 2,3
UK 26,4 9,8 4,4 UK 14,8 9,8 0,4
Canada 28,8 11,3 8,2 Canada 13,2 6 4,6
EMU 13,7 3,8 8,3 EMU 5 3 3
Austria 33,6 4,2 4,2 Austria 5,8 9,1 2,5
Belgium 29,4 0,9 9 Belgium 6,3 -5,3 3,4
France 8,8 8,5 7,9 France 6,3 5,8 3,6
Germany 15,7 -4,5 9,3 Germany 4,4 1 2,7
Greece -5,4 22 8,7 Greece 8,9 11,2 2,5
Italy 27,4 20 9,3 Italy 4,3 3,4 2,8
Netherlands 12,2 4,2 6,7 Netherlands 3,2 0,2 2,8
Spain 10,7 7,5 7 Spain 6,1 3,7 2,1
Czech Republic 5,4 -12,2 3,2 Czech Republic -1,8 -0,3 4,5
Denmark 4,9 -0,4 3,9 Denmark -0,7 5,6 4,3
Norway 47,1 8,6 9,3 Norway 15,9 18 2,5
Poland 22,3 -5,8 13,4 Poland 11,3 12,6 6,5
Russia 12,9 43,9 -2,6 Russia 22,5 15,8 1,5
Sweden 6,3 -0,1 8 Sweden 4,7 6,2 1,7
Switzerland 5,3 10,8 11,3 Switzerland -0,1 5,6 4,1
Turkey 44,5 14 4,6 Turkey 31,2 37,5 17,3
Australia 6,8 4,4 3,9 Australia 5,7 -2,8 2
Hong Kong 16,1 8,8 7,5 Hong Kong 6,4 3,5 8,7
India -0,9 15,4 24,6 India 15,7 20,7 9
Indonesia 15,7 10,7 12,7 Indonesia 11,2 9,2 9,1
Malaysia -1,3 -0,2 4,1 Malaysia 6,3 3 5,8
Pakistan -33,1 16,9 41,6 Pakistan 16,9 -12,1 22,9
Philippines 3,7 5,2 12,6 Philippines 13,3 10,7 10,4
Singapore 8,2 12,8 6,5 Singapore 6 3,5 5,9
Korea 61 6,4 -8,5 Korea 7,8 5,7 2,3
Taiwan 14,7 -2,9 0,9 Taiwan 8,4 6,1 2
Thailand 11,7 3,9 4,4 Thailand 12,5 12,3 3
Argentina 1332,7 -28,7 9,1 Argentina 16,8 -1 3,7
Brazil 22,9 15,8 19 Brazil 0,9 11,5 4,5
Chile 15,2 10,2 16,9 Chile 8,5 11,8 7,3
Colombia 3,8 20 13,5 Colombia 8,4 6,8 6,2
Mexico 17,4 1,9 16,6 Mexico 9,2 5,8 6,3
Peru 13,9 9,4 15,2 Peru 14 1,8 7,8
Egypt 33,9 26,6 12,5 Egypt 48 20,6 7,6
Israel -11,4 -9,7 5,3 Israel 2,7 -14,4 -0,2
South Africa 8,7 8,6 20,7 South Africa 4,4 3 7,3

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text