Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Αύξηση πωλήσεων και κάμψη κερδών για τη Motor Oil το 2018

Αύξηση πωλήσεων και κάμψη κερδών για τη Motor Oil το 2018

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Αύξηση πωλήσεων και κάμψη κερδών για τη Motor Oil το 2018

Στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε κυρίως η άνοδος του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου. Το μικτό κέρδος περιορίστηκε γιατί οι διεθνείς μέσες τιμές αργών αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τις αντίστοιχες μέσες τιμές των προϊόντων της Motor Oil.

Αυξημένος κατά 21,01% καταγράφεται ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Motor Oil ΜΟΗ -3,90% για το 2018, διαμορφωμένος στα 9.491 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η άνοδος του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 27,85% καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,62% (από ΜΤ 14.932.198 το 2017 σε ΜΤ 15.472.058 το 2018) ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 4,54%.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας τη χρήση 2018 διαμορφώθηκε σε 7.205,5 εκατ. από 5.739,4 εκατ. τη χρήση 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,55%. Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εταιρίας, επέδρασαν οι ίδιες παράμετροι που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Ομίλου. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της Ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 82,51% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2018 έναντι 82,28% το 2017) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 90,87% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2018 έναντι 92,37% το 2017)

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2018 στο ποσό των 743.157 χιλ. έναντι 899.506 χιλ. τη χρήση 2017, ήτοι μειωμένο κατά 17,38%. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι το Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) του ομίλου παρουσίασε υψηλότερο ρυθμό αύξησης έναντι του Κύκλου Εργασιών (25,98% έναντι 21,01%) καθόσον οι διεθνείς μέσες τιμές αργών αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τις αντίστοιχες μέσες τιμές των προϊόντων της Εταιρίας διαμορφώθηκε τη χρήση 2018 στο ποσό των 450.734 χιλ. έναντι 625.774 χιλ. τη χρήση 2017, ήτοι μειωμένο κατά 27,97%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2018 σε 495.112 χιλ. από 620.544 χιλ. το 2017 (μείωση 20,21%) και της Εταιρίας σε 411.083 χιλ. το 2018 από 551.536 χιλ. το 2017 (μείωση 25,47%)

Τα Κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε 254.713 χιλ. έναντι Κερδών 313.556 χιλ τη χρήση 2017 (μείωση 18,77%) . Τα Κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε Ευρώ 228.099 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 295.635 χιλ. τη χρήση 2017 (μείωση 22,84%).

Πηγή:www.euro2day.grΔιαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text