ΕΧΑΕ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΕΧΑΕ

Σε αναμονή αυξημένων συναλλαγών

Τα έσοδα που συνδέονται άμεσα με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές (δικαιώματα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών), παραδοσιακά συμμετέχουν σε ποσοστό πάνω από 50% στα συνολικά έσοδα του Ομίλου (κατά το 2018 συμμετείχαν σε ποσοστό 51,1%). Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπηρεσίες και δραστηριότητες οι οποίες -και πάλι- είναι έμμεσα συνδεδεμένες με τις συναλλαγές. Συνεπώς, η πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, στοιχείο που προσδίδει στη μετοχή της ΕΧΑΕ μία αξιοσημείωτη “επιθετικότητα” και προκαλεί τις μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή της. Και αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει. (Οι πηγές εσόδων της ΕΧΑΕ αναφέρονται στη σελίδα 82 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρίας - δείτε εδώ).

Από την άλλη πλευρά, ο Όμιλος της ΕΧΑΕ, πέραν από το να φροντίζει να λειτουργεί η χρηματιστηριακή αγορά με τάξη και στα πλαίσια του νόμου και πέραν του να διατηρεί ο ίδιος ένα ικανοποιητικό και αποτελεσματικό επίπεδο λειτουργίας, δεν είναι σε θέση να επηρεάσει την πορεία της αγοράς.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητά στους συναλλασσόμενους που συναλλάσσονται ή τοποθετούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στη μετοχή του Ομίλου.

Κατά το 2018, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε € 26,6 εκατ., έναντι € 27,4 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης του 2017, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 3,0%. Ήταν μία ακόμη χρονιά χαμηλών χρηματιστηριακών συναλλαγών και εσόδων, καλύτερη μεν από άλλες χρονιές κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας, αλλά πολύ μακριά από άλλες εποχές (όπως στην περίοδο 2006 - 2007) όταν τα έσοδα ξεπερνούσαν τα 80 εκατομμύρια ευρώ

Το EBITDA στο έτος του 2018 ανήλθε σε € 7,4 εκατ. έναντι των € 8,0 εκατ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,5%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα € 3,9 εκατ., έναντι € 4,9 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση κατά 21,2%. Με την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ύψους € 981 χιλ. τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 3.027 εκατ., έναντι € 3.076 εκατ., εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 1,6%.

Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, ο Όμιλος διατηρεί τις θέσεις “χρηματοοικονομικής ισορροπίας” και ασφάλειας, χωρίς  τραπεζικό δανεισμό και με ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα που πλησιάζουν στα 75 εκατ. ευρώ.

Για το 2019, η διοίκηση του Ομίλου, εκφράζει την άποψη ότι, η σταδιακή βελτίωση του επενδυτικού κλίματος θα δώσει ευκαιρίες για άντληση κεφαλαίων μέσα από τη χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης αναφέρει ότι, για το 2019 προγραμματίζονται νέες εισαγωγές εταιριών καθώς και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός το οποίο θα ανατροφοδοτήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνθήκες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων μέσω του Χρηματιστηρίου. Με τη σειρά της, μια τέτοια εξέλιξη θα ανατροφοδοτούσε το θετικό κλίμα για την χρηματιστηριακή αγορά.

Βέβαια, με δεδομένο ότι -όπως αναφέραμε- η διοίκηση του Ομίλου δεν είναι σε θέση να επηρεάσει τους μακροοικονομικούς παράγοντες ή την πορεία των αγορών, τα παραπάνω, όσο καλά και αν τεκμηριώνονται, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβούν. Αντίθετα, προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι, ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών κατά το 2019, θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 10 (εταιρίες που αποχωρούν μετά από δημόσια εγγραφή και εταιρίες που διαγράφονται για οικονομικούς λόγους).

Από την πλευρά μας, θα κλίνουμε προς την πλευρά των απόψεων της διοίκησης, αφού εκτιμούμε ότι, μαζί με την οικονομία, η χρηματιστηριακή αγορά έχει επίσης εισέλθει σε ένα νέο μακροχρόνιο κύκλο, ο οποίος, στην πρώτη του φάση, είναι ανοδικός.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η μετοχή της εταιρίας θα μπορούσε να διακρατηθεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αφού, λόγω των όσων αναφέρθηκαν, σε περίπτωση ανόδου της αγοράς, αυτή θα κινηθεί εντονότερα και καλύτερα από το χρηματιστηριακό δείκτη. Η διακύμανση της μετοχής είναι μέση (2018: 67,2% και 2019: 23,3%), ενώ η εμπορευσιμότητά της είναι ικανοποιητική (μέση αξία συναλλαγών κατά το 2019: 320.583 ευρώ, μέσος όγκος: 82.008 τεμάχια και μέσος αριθμός πράξεων: 280).

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30/5/2019, ενώ η αποκοπή του δικαιώματος για το μέρισμα και την επιστροφή κεφαλαίου θα γίνει στις 6/6/2019. Η καταβολή του μερίσματος και του κεφαλαίου θα γίνει την 12/6/2019 (δείτε εδώ).

 

Δείτε το άρθρο στο site του “Χ&Α”.

 

 

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text