Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 206 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Καθ’ οδόν προς την εξισορρόπηση και την ομαλοποίηση

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι τράπεζες αντιμετώπισαν τρία βασικά προβλήματα: α) τις ζημιές από το “κούρεμα” των ελληνικών ομολόγων, με τα οποία -χωρίς λογική- γέμισαν τα χαρτοφυλάκιά τους, β) την αδυναμία χρηματοδότησης της οικονομίας, λόγω της έλλειψης κεφαλαίων και της εκροής των καταθέσεών τους και γ) τις ζημιές από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία ήταν αποτέλεσμα της πρωτοφανούς κρίσης.

Με τη δημοσίευση των ισολογισμών των τραπεζών για τη χρήση του 2018, δείχνει ότι η τρομακτική αυτή περίοδος της τελευταίας 10ετίας, οδεύει στο τέλος της. Οι ισολογισμοί των τραπεζών απέχουν ακόμη πολύ από το να θεωρούνται ως “ισορροπημένοι”, πλην όμως έχει ξεκινήσει η διαδικασία βελτίωσής τους. Στόχος όλων (τραπεζών, κυβέρνησης και δανειστών) είναι να έχει επέλθει η “εξομάλυνση” στους ισολογισμούς, στην κεφαλαιοποίησή τους και τη λειτουργία τους -και συνεπώς και στην κερδοφορία τους- στο έτος 2021. Από το σημείο εκείνο, θα πρόκειται για μία πολύ διαφορετική κατάσταση.

Η ανάγκη χρηματοδότησης των τραπεζών με νέα κεφάλαια, ήταν το βασικό ερώτημα που απασχόλησε την αγορά κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Μπροστά στον κίνδυνο νέων μεγάλων κεφαλαιακών απωλειών, κάτι που θα είχε πολλαπλές αρνητικές επιδράσεις στο σύνολο της οικονομίας, πάρθηκε η “πολιτική” απόφαση εξεύρεσης άλλων λύσεων για τον απεγκλωβισμό των τραπεζών από το πρόβλημα των “κόκκινων δανείων” και η αναβολή μίας νέας κεφαλαιακής ενίσχυσής τους για το μέλλον, όταν οι προοπτικές του συστήματος θα είναι καλύτερες και η άντληση κεφαλαίων πιο εύκολη. (Σχετικά με τις προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, διαβάστε εδώ).

Οι παρακάτω πίνακες εμφανίζουν τα βασικά μεγέθη των ισολογισμών των τραπεζών κατά την τελευταία 4ετία (2015-2018). Από την εξέτασή τους, προκύπτουν οι ανακατατάξεις οι οποίες σημειώθηκαν, η σταδιακή εξομάνλυση της κατάστασης και η ποιοτική διαφορά μεταξύ τους.


Βασικά μεγέθη συστημικών τραπεζών (2015 - 2018)
Alpha Bank 2015 2016 2017 2018
Ενεργητικό 69.297.542 64.872.266 60.807.786 61.006.740
Χορηγήσεις 46.186.116 44.408.760 43.318.193 40.228.319
Ίδια Κεφάλαια 9.053.199 9.113.413 9.626.691 8.143.116
Καταθέσεις 31.434.266 32.946.116 34.890.436 38.731.835
Σύνολο Υποχρεώσεων 60.244.343 55.758.853 51.181.095 52.863.624
Έσοδα τόκων 2.972.740 2.668.781 2.514.338 2.278.188
Έσοδα Προμηθειών 373.791 373.667 395.490 409.388
Έξοδα τόκων 1.075.279 744.696 571.746 522.143
Έσοδα (οργανικά) 2.220.870 2.387.072 2.466.731 2.604.922
Έξοδα Λειτουργίας 1.266.869 1.225.455 1.293.034 1.162.363
Προβλέψεις 64.300 31.655 1.005.415 1.730.647
Κέρδη μφ 1.371.454 42.302 21.052 52.959
Ετήσια Έκθεση 2018 Δελτίο Τύπου

Εθνική Τράπεζα 2015 2016 2017 2018
Ενεργητικό 111.175.000 78.531.000 64.768.000 65.095.000
Χορηγήσεις 45.375.000 41.643.000 37.941.000 30.134.000
Ίδια Κεφάλαια 9.824.000 7.587.000 7.379.000 5.638.000
Καταθέσεις 42.959.000 40.459.000 40.265.000 43.027.000
Σύνολο Υποχρεώσεων 101.351.000 70.944.000 57.389.000 59.457.000
Έσοδα τόκων 2.381.000 1.972.000 1.780.000 1.337.000
Έσοδα Προμηθειών 296.000 270.000 302.000 332.000
Έξοδα τόκων 616.000 324.000 248.000 243.000
Έσοδα (οργανικά) 1.780.000 1.832.000 1.594.000 1.320.000
Έξοδα Λειτουργίας 1.215.000 1.006.000 918.000 921.000
Προβλέψεις 4.175.000 784.000 807.000 312.000
Κέρδη μφ 4.198.000 -2.860.000 -412.000 -50.000
Ετήσια Έκθεση 2018 Δελτίο Τύπου

Τράπεζα Πειραιώς 2015 2016 2017 2018
Ενεργητικό 87.933.978 81.504.371 67.417.000 61.880.000
Χορηγήσεις 50.591.193 49.707.608 44.720.000 39.757.000
Ίδια Κεφάλαια 10.020.526 9.823.738 9.544.198 7.506.000
Καταθέσεις 39.357.642 42.364.829 42.715.252 44.739.000
Σύνολο Υποχρεώσεων 77.913.452 71.680.633 57.872.365 54.374.000
Έσοδα τόκων 2.967.477 2.480.659 2.200.000 1.874.000
Έσοδα Προμηθειών 345.167 359.016 411.000 429.000
Έξοδα τόκων 1.090.257 716.096 561.000 465.000
Έσοδα (οργανικά) 2.393.107 2.226.490 2.146.000 1.882.000
Έξοδα Λειτουργίας 1.472.681 1.189.157 1.106.000 1.161.000
Προβλέψεις 3.486.807 1.003.921 2.020.000 532.000
Κέρδη μφ 1.895.996 40.143 -204.000 -171.000
Ετήσια Έκθεση 2018 Δελτίο Τύπου

Eurobank 2015 2016 2017 2018
Ενεργητικό 64.195.000 57.921.000 60.029.000 57.984.000
Χορηγήσεις 32.974.000 31.908.000 37.108.000 36.232.000
Ίδια Κεφάλαια 6.131.000 6.212.000 7.150.000 5.031.000
Καταθέσεις 22.802.000 23.678.000 39.083.000 33.843.000
Σύνολο Υποχρεώσεων 58.064.000 51.709.000 52.879.000 52.953.000
Έσοδα τόκων 2.028.000 1.862.000 2.164.000 2.186.000
Έσοδα Προμηθειών 203.000 212.000 372.000 422.000
Έξοδα τόκων 1.027.000 770.000 700.000 770.000
Έσοδα (οργανικά) 1.484.000 1.646.000 1.882.000 1.845.000
Έξοδα Λειτουργίας 709.000 687.000 895.000 879.000
Προβλέψεις 2.503.000 836.000 750.000 680.000
Κέρδη μφ -1.051.000 10.000 115.000 91.000
Ετήσια Έκθεση 2018 Δελτίο Τύπου

 

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 206


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text