Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Reds: Αναχρηματοδότηση ομολογιακού και αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας - Μεγάλο ενδιαφέρον για το Smart Park

Reds: Αναχρηματοδότηση ομολογιακού και αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας - Μεγάλο ενδιαφέρον για το Smart Park

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Reds: Αναχρηματοδότηση ομολογιακού και αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας - Μεγάλο ενδιαφέρον για το Smart Park

Mέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 η  πληρότητα της μισθωτικής επιφάνειας της επέκτασης του Smart Park θα έχει ξεπεράσει το 80%.

Αύξηση πωλήσεων και λειτουργική κερδοφορία πέτυχε το 2018 η REDS, θυγατρική του Ομίλου Ελλάκτωρ το 2018.

Η εταιρεία πέτυχε την αναχρηµατοδότηση εντός του 2018, του οµολογιακού της δανείου ποσού 6,1 εκ. περίπου, µε επέκταση του προγράµµατος αποπληρωµής έως την 31/12/2022 και µείωση του κόστους δανεισµού.
Όσον αφορά το εμπορικό κέντρο «Smart Ρark» στα Σπάτα, η εταιρία µετά την έκδοση της οικοδοµικής αδείας για την ανέγερση επέκτασης, επιφάνειας 15.200 τ.µ. περίπου, έχει προχωρήσει σε συµφωνία µε τραπεζικά ιδρύµατα επί των βασικών όρων για την έκδοση νέου Κοινού Οµολογιακού ∆ανείου, για την κάλυψη του επενδυτικού κόστους και την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου Οµολογιακού ∆ανείου. 
Να σημειωθεί ότι η Reds τρέχει στην παρούσα φάση την επέκταση του Smart Park, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019. Πρόκειται για έργο συνολικού ύψους περίπου 26 εκατ. ευρώ, το οποίο θα επεκτείνει κατά 15.200 τμ την μισθώσιμη επιφάνεια του εμπορικού πάρκου.
Ήδη η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει δεσμευτικές συμφωνίες με αλυσίδες λιανικής όπως η Decathlon, η Marks and Spencer και η Διάφανη για την εκμίσθωση καταστημάτων στην επέκταση. Σύμφωνα με τη διοίκηση της REDS, μέσω των σχετικών προσυμφώνων έχει εκμισθωθεί επιφάνεια περίπου 7.250 τμ που αντιστοιχεί σε ποσοστό πληρότητας της μισθωτικής επιφάνειας του νέου κτιρίου περίπου 60%, ποσοστό που αναµένεται ότι θα ξεπεράσει το 80% στο Α΄ εξάµηνο του 2019. 
O Όµιλος εµφάνισε το 2018 έσοδα 6,6 εκ. έναντι εσόδων 6,3 εκ. για τη χρήση του 2017. Τα κέρδη προ τόκων,  αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,6 εκ έναντι 2,1 εκ. το 2017. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 4,2 εκ, έναντι 0,8 εκ. το 2017 και παρουσιάζονται κέρδη προ φόρων 2,7 εκ. έναντι ζηµιών 0,9 εκ. για τη χρήση του 2017. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης είναι βελτιωµένα κατά 2,8 εκ. λόγω αναστροφής αποµείωσης της αξίας του ακινήτου της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ στο «Smart Ρark». Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από την δραστηριότητά του στην Ελλάδα και ειδικότερα από την
εκµίσθωση ακινήτων της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ κατά ποσό 6,3 εκ. και κατά ποσό 0,3 εκ. € από τη µητρική REDS ΑΕ λόγω πώλησης µιας κατοικίας που διατηρούσε στο συγκρότηµα κατοικιών «Ampelia», καθώς και από παροχή υπηρεσιών. Όσον αφορά το εμπορικό κέντρο µετά την επέκταση των 900 τ.µ. και την
αναδιάταξη των χώρων που πραγµατοποίησε στα τέλη του 2017 και αρχές του 2018, συνέχισε εντός της χρήσης τη λειτουργία του «Smart Park» και τα έσοδά της από τις µισθώσεις ανήλθαν σε 6,3 εκ. έναντι ποσού 6,0 εκ.  στη χρήση του 2017. Το EBITDA ανήλθε σε 7,0 εκ.έναντι 4,2 εκ. της χρήσης 2017, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για τη χρήση ανήλθαν σε ποσό 5,8 εκ., έναντι ποσού 3,0 εκ.της χρήσης 2017 και τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε ποσό 3,5 εκ. έναντι ποσού 1,3 εκ. το 2017. 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης είναι βελτιωµένα κατά 2,8 εκ. λόγω αναστροφής αποµείωσης της αξίας του ακινήτου της στο «Smart Ρark».
Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού CLH ESTATE S.R.L. και ΡROFIT CONSTRUCT S.R.L., µε έδρα
τη Ρουµανία, παρουσίασαν για την κλειόµενη χρήση συνολικές ζηµίες µετά από φόρους ύψους 0,4 εκ.έναντι 0,1 εκ. στη χρήση 2017. Η αύξηση των ζηµιών οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρίες προχώρησαν σε διαγραφή απαίτησης ΦΠΑ συνολικού ποσού 0,3 εκ. Αναφορικά με το Cambas Project, τo Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του ΥΠΕΝ ενέκρινε την πολεοδοµική µελέτη της ΠΟΑΠ∆. 
Η ανάρτηση του πολεοδοµικού σχεδίου είναι σε εξέλιξη και εκτιµάται ότι εντός της χρήσης του 2019 θα εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο θα επιτρέπει την έκδοση των οικοδοµικών αδειών. Το ύψος της εν λόγω επένδυσης αναμένεται να ανέλθει στα 220 εκατ. ευρώ.
Το νέο εμπορικό κέντρο θα προσφέρει οικοδομήσιμη επιφάνεια 89.000 τ.μ., εκ των οποίων 79.700 τ.μ. αφορούν τα νέα κτίρια και 9.300 τ.μ. αφορούν τα υφιστάμενα κτίσματα. 
Tο Cambas Project, που θα απασχολεί 1.600 εργαζόμενους, υπολογίζεται ότι θα διαθέτει ετήσια έσοδα από μισθώματα ύψους 30 εκατ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος τζίρος των μισθωτών τοποθετείται στα 150 εκατ. ευρώ.

Πηγή: www.bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text