Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Συρρίκνωση ζημιών για την Κέκροψ το 2018 Πηγή: reporter.gr

Συρρίκνωση ζημιών για την Κέκροψ το 2018 Πηγή: reporter.gr

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Συρρίκνωση ζημιών για την Κέκροψ το 2018   Πηγή: reporter.gr

Συρρίκνωση ζημιών κατά 87% εμφάνισε στα αποτελέσματα της χρήσης 2018 η Κέκροψ, καθότι η ζημία μετά φόρων για τη χρήση του 2018 ανήλθε σε 119 χιλ. ευρώ έναντι 932 χιλ. ευρώ τη χρήση του 2017.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται κυρίως στην έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Α.Π., στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων αλλά και στη μη ύπαρξη εκτάκτων δαπανών που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, όπως ήταν η απομείωση της απαίτησης από ΦΠΑ και οι δαπάνες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά € 1,5 χιλ., καθώς λύθηκε μια σύμβαση μίσθωσης στη διάρκεια της χρήσης.

 

Η μικτή ζημία ανέρχεται για τη χρήση του 2018 σε € 237 χιλ. έναντι € 268 χιλ. τη χρήση του 2017 και εμφανίζεται μειωμένη κατά 12%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των λοιπών φόρων που επιβάρυναν την Εταιρεία την προηγούμενη χρήση.

 

Τα αποτέλεσμα λειτουργικής δραστηριότητας ανέρχονται για τη χρήση του 2018 σε κέρδη € 89 χιλ. έναντι ζημίων € 573 χιλ. τη χρήση του 2017 και η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Α.Π., στη μείωση συγκεκριμένων δαπανών και στην μη ύπαρξη εκτάκτων δαπανών που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, όπως ήταν η απομείωση της απαίτησης από ΦΠΑ και οι δαπάνες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Ταμειακές Ροές και Ταμειακά Διαθέσιμα

 

Η μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα κατά € 1.060χιλ. οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή δανείων ύψους € 629 χιλ., στην αποπληρωμή τόκων € 275 χιλ., στην συνέχιση των εργασιών επί του επενδυτικού ακινήτου ύψους € 75 χιλ. καθώς και στο κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για τη λειτουργία της Εταιρείας.

 

Μέρισμα

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την χρήση του 2018 δεν επιτρέπουν την διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.

 

Πηγή: www.reporter.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text