Αρχική | Χρηματιστήριο | Χρηματιστήριο Αθηνών | Η άνοδος και η πτώση του Θ. Λιακουνάκου

Η άνοδος και η πτώση του Θ. Λιακουνάκου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η άνοδος και η πτώση του Θ. Λιακουνάκου

Ανεξάρτητα πάντως από όλα αυτά ακόμα και σήμερα, λίγες μέρες μετά την έξωση του επιχειρηματία με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από την AXON Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, μέσω της οποίας ήλεγχε όλες τις δραστηριότητές του και η οποία τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει το γεγονός πως δημιούργησε μια μικρή αυτοκρατορία ξεκινώντας από το μηδέν. Από μικρο-προμηθευτής μετατράπηκε σε εθνικό προμηθευτή όπλων και ισχυρό παράγοντα της αγοράς Υγείας.

Τα επόμενα βήματα του ειδικού διαχειριστή

Ο αστικός μύθος θέλει τον Θωμά Λιακουνάκο να ξεφεύγει από τις χαμηλής αξίας προμήθειες και να εισέρχεται στο μεγάλο παιχνίδι των εξοπλισμών το 1980. Κάπου τότε, έχοντας καταφέρει να εξασφαλίσει την αντιπροσώπευση γερμανικού κατασκευαστή αρμάτων μάχης, συμμετέχει σε σχετικό διαγωνισμό του Δημοσίου και μειοδοτεί εξασφαλίζοντας την παραγγελία, με αποτέλεσμα η αμοιβή του να τον εκτινάξει στο πάνθεον των μεγάλων προμηθευτών. Με τα χρόνια, οι δουλειές μεγαλώνουν και ο ισχυρός άνδρας της άμυνας βρίσκεται βασικός μέτοχος τόσο της Axon Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών όσο και της Euromedica. Στην Axon, της οποίας ο κύκλος εργασιών από 240 εκατομμύρια το 2010 ήταν μηδενικός το 2017, ο Θωμάς Λιακουνάκος ήλεγχε μέχρι την περασμένη Δευτέρα την καταστατική πλειοψηφία, δηλαδή ποσοστό άνω του 66%. Στην αρχή της εβδομάδας, όπως έγινε γνωστό, η Axon δυνάμει της υπ’ αρ. 1035/15.04.2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του νόμου 4307/2014 και ως ειδικός διαχειριστής αυτής ορίστηκε η Σοφία Αμμανατίδου. Αυτό σημαίνει πως η διαχειρίστρια θα πρέπει, εντός σφιχτών προθεσμιών, να διενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εν συνεχεία να προβεί στη ρευστοποίησή τους και με τα έσοδα να ικανοποιήσει, στον βαθμό που αυτά επιτρέπουν, τους πιστωτές. Την αίτηση κατέθεσε πριν από ένα περίπου χρόνο η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει την Axon στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης με βάση τον νόμο 4307/2014, ισχυριζόμενη πως η διαδικασία αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για τη διάσωση της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών της συνόλων και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για το σύνολο των πιστωτών της. Κατά τη συζήτηση, η Πειραιώς απέδειξε πως η Axon έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια επί τουλάχιστον δύο συνεχόμενες χρήσεις (22,5 εκατ. ευρώ το 2014 και 31,2 εκατ. ευρώ το 2015) και ως εκ τούτου συντρέχει λόγος λύσης της με βάση το άρθρο 48 του νόμου 2190/1920. Απέδειξε επίσης πως βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έχοντας προχωρήσει σε de facto παύση πληρωμών. Οι συνολικές οφειλές της Αxοn Holdings σήμερα υπολογίζεται πως υπερβαίνουν τα 68 εκατ. ευρώ. Τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της είναι η συμμετοχή της τάξης του 47,6% στην Eurοmedica – στην οποία επιπλέον ποσοστό έχει και μέσω άλλων οντοτήτων ο Θ. Λιακουνάκος. Η Axon έχει επίσης συμμετοχή στη Sonak ΑΕΒΕ που δραστηριοποιείται στον τομέα πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών και στην Axon Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ακόμα, διαθέτει ακίνητα μεταξύ των οποίων και μεγάλη έκταση στην Αχαΐα. Το βασικό έσοδο της ειδικής διαχείρισης αναμένεται όμως να προέλθει από την Eurοmedica για την οποία υπάρχει δεδηλωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον από άλλους μετόχους της, όπως η Healthcare Investors, αλλά και από τρίτα επενδυτικά κεφάλαια. Η πώληση του ποσοστού στην Eurοmedica θα γίνει μέσω πλειστηριασμού που θα διενεργήσει η ειδική διαχειρίστρια εντός ενός έτους το αργότερο.

Mε 17,5% η Farallon είναι ρυθμιστής στη διαδικασία πώλησης της Euromedica

Εντός των αμέσως επόμενων ημερών αναμένεται να κατατεθεί αίτημα για την αλλαγή διοίκησης στην Eurοmedica, προκειμένου να απομακρυνθεί από το διοικητικό της συμβούλιο ο Νικόλαος Θ. Λιακουνάκος, γιoς του βασικού μετόχου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου και να τοποθετηθεί διοίκηση που θα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του νέου βασικού της μετόχου, που είναι πλέον ο ειδικός διαχειριστής της Axon. Την αλλαγή διοίκησης θα υποστηρίξει η Healthcare Investors (ανήκει στα συμφέροντα της Farallon Capital Management), η οποία ελέγχει ποσοστό της τάξης του 17,5%. Η Farallon Capital Management εκτός από τη μετοχική συμμετοχή έχει αγοράσει κυρίως από τη Eurobank, αλλά όχι μόνον, το μισό περίπου των δανειακών υποχρεώσεων της εισηγμένης, τα δάνεια της οποίας υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για την εξαγορά αυτών των απαιτήσεων, της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, η Farallon φέρεται να έχει καταβάλει μεταξύ 17% και 19% της ονομαστικής αξίας τους. Καθίσταται έτσι ρυθμιστής των εξελίξεων, αφού ακόμα και σε περίπτωση που στον επερχόμενο διαγωνισμό για τη συμμετοχή της Axon πλειοδοτήσει άλλος επενδυτής, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έρθει σε συνεννόηση με τη Farallon, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του δανεισμού.

Οι παραπάνω εξελίξεις είναι αυτές που επιχείρησε επί μακρόν να αποτρέψει ο Θ. Λιακουνάκος, επικαλούμενος επενδυτικό ενδιαφέρον από διάφορες πλευρές και προσκομίζοντας μάλιστα πέρυσι στο δικαστήριο, που συζήτησε την αίτηση ειδικής διαχείρισης της Axon, επιστολές για την ύπαρξη ενδιαφερόμενου επενδυτή που θα εξυγίαινε τον ισολογισμό της εταιρείας. Ομως δεν το πέτυχε. Εξάλλου η Farallon είχε ζητήσει και πήρε προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία δεσμεύτηκαν η κινητή και ακίνητη περιουσία της Euromedica πέρυσι το φθινόπωρο. Οι πληροφορίες από τη συζήτηση θέλουν τη Farallon να ισχυρίστηκε τότε πως είχε αποδείξεις για μεταφορά ρευστότητας από το ιδιόκτητο δίκτυο διαγωνιστικών της Euromedica προς όφελος τρίτων εταιρειών, ήδη από το 2017.

Η κατάσταση του ισολογισμού της Eurοmedica αποκαλύπτει τη σπουδή της Farallon, όπως όμως και η εμπορική της θέση η οποία, παρά την εξασθένησή της τα τελευταία χρόνια, κρίνεται ότι μπορεί να εξυγιανθεί δεδομένης και της ανάκαμψης που παρατηρείται στον κλάδο εν γένει.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου (προ της επίδρασης του clawback & rebate), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 –οπότε και ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός– ανήλθε σε 76,828 εκατ. (2016: 77,958 εκατ.), εμφανίζοντας μείωση 1,4 %. Κατά την τελευταία δημοσιευμένη ολόκληρη χρήση, δηλαδή αυτή του 2016, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ήταν (προ της επιπτώσεως rebate & clawback) 152,324 εκατ. Τα κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο, το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 12,948 εκατ. (2016: 11,897 εκατ.). Τα ΕBITDA για ολόκληρο το 2016 ήταν 18,5 εκατ.

Ομως το βαρύ φορτίο του ομίλου Eurοmedica είναι οι υποχρεώσεις της: Στα τέλη Ιουνίου του 2017 (τελευταίες δημοσιευμένες καταστάσεις) το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεών της ανερχόταν σε 417,226 εκατ. και το σύνολο των υποχρεώσεων, δηλαδή τα δάνεια μαζί με τις υποχρεώσεις ύψους 149,5 εκατ. προς προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, ανερχόταν στα 567 εκατομμύρια.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text