Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Γιατί η Λιβύη "φοβίζει" τον Καρέλια

Γιατί η Λιβύη "φοβίζει" τον Καρέλια

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Γιατί η Λιβύη "φοβίζει" τον Καρέλια

Tης Αλεξάνδρας Γκίτση

Διατηρώντας την παράδοση, που θέλει να δίνει διαχρονικά ένα από τα υψηλότερα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους τους εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο εταιρείες, η διοίκηση της Καπνοβιομηχανίας Καρέλιας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της τη διανομή μερίσματος 26,22 εκατ. ευρώ. Ποσό που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 9,50 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 3,26% σε σχέση με το μικτό μέρισμα των 9,20 ευρώ ανά μετοχή που διένειμε πέρυσι. Το προτεινόμενο μέρισμα διαμορφώνει μερισματική απόδοση 3,77% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 Δεκεμβρίου του 2018, -η μετοχή της κινείται στα επίπεδα των 260 ευρώ-, έναντι απόδοσης 3,33% στο περσινό μέρισμα.

Εκτός όμως από το μέρισμα, που είναι αυξημένο σε σχέση με αυτό που διένειμε πέρυσι, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας που εισήχθη στο Χρηματιστήριο στις 23 Φεβρουαρίου του 1976 και έχει χαμηλή διασπορά. Αύξηση 75,5% εμφανίζουν σε επίπεδο ομίλου, τα ταμειακά διαθέσιμα της διαμορφούμενα στα 218,344 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 από 124,402 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2017. Το μεγαλύτερο μέρος διατηρείται σε διεθνείς τράπεζες εκτός Ελλάδος και το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας του ομίλου να διαμορφώνεται στο 0,83% (2018) από 0,43% (2017).

Από το εξωτερικό προέρχεται το 83% του τζίρου της. Πέρυσι οι καθαρές πωλήσεις εξωτερικού διαμορφώθηκαν στα 161,7 εκατ. ευρώ από 164,752 εκατ. ευρώ το 2017 και εσωτερικού στα 45,9 εκατ. ευρώ έναντι 44,6 εκατ. ευρώ το 2017. Στις χώρες της Ε.Ε. πούλησε προϊόντα αξίας 55,2 εκατ. ευρώ, στις λοιπές χώρες της Ευρώπης οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 30,4 εκατ. ευρώ, στην Αφρική οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν στα 61,2 εκατ. ευρώ από 69,9 εκατ. ευρώ το 2017 και στην Ασία στα 14,6 εκατ. ευρώ.

Οπότε ενδεχόμενες "αναταράξεις” στις διεθνείς αγορές την επηρεάζουν. Δηλαδή στην περίπτωση που οι πρόσφατες εμφύλιες πολεμικές συρράξεις στη Λιβύη συνεχιστούν ή και ενταθούν, τότε "υπάρχει σημαντικός κίνδυνος αποσταθεροποιήσεως της χώρας, οπότε αναμφίβολα θα παρουσιαστούν σημαντικά εμπόδια στην τροφοδοσία της αγοράς αυτής αλλά και στην αλυσίδα διανομής, για άγνωστο χρονικό διάστημα”, αναφέρει στην οικονομική της έκθεση.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, η εταιρεία εκφράζει επιφυλάξεις για τη λειτουργία από τον ερχόμενο Μάιο του συστήματος ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων που έχει θεσπιστεί με την κοινοτική οδηγία 2014/40/EU. Η εταιρεία εκτιμά πως το σύστημα ιχνηλασιμότητας, δεν θα συμβάλει στον περιορισμό του παράνομου εμπορίου, (και αυτό διότι παράνομα "εργοστάσια", τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός, πολύ απλά δεν θα συμμορφωθούν), περιορίζει σημαντικά την ευελιξία στην παραγωγή και αυξάνει σημαντικά το κόστος παραγωγής στις νόμιμες βιομηχανίες, αλλά και διανομής των νόμιμων προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, αναμένει μονοψήφια ποσοστιαία μείωση της μικτής κερδοφορίας ανά μονάδα πώλησης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου, ειδικά κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του, έως ότου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξοικειωθούν με τις τεχνικές δυσκολίες αλλά και με τις νέες διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο κύκλος παραγωγής και διανομής.

Επιπροσθέτως εκτιμά πως οι απαιτήσεις του μέτρου θα προκαλέσουν μεγάλη αναστάτωση στον τρόπο λειτουργίας των πελατών εξωτερικού οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές εκτός της Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό δεν αποκλείει σημαντική υστέρηση των πωλήσεων της κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου σε πολύ σημαντικούς για την εταιρεία πελάτες ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών. Στην εσωτερική αγορά αναμένει ελαφρά μείωση στις πωλήσεις των τσιγάρων, σε αντιστοιχία και με την συνεχιζόμενη συρρίκνωση της αγοράς ενώ το μερίδιο της αναμένεται να παρουσιάσει στασιμότητα. Αντίθετα είναι αισιόδοξη για την πορεία των πωλήσεων της στον καπνό για στριφτό τσιγάρο.

Παρ’ όλα αυτά, τα έσοδα της εταιρείας από την ελληνική αγορά αναμένονται αυξημένα εξαιτίας στοχευμένων αναπροσαρμογών στην πολιτική τιμών που πραγματοποιήσαμε κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Επίσης η συμφωνία της εταιρείας με την Villiger Söhne AG για τη διανομή των πούρων της τελευταίας στην ελληνική αγορά από τις αρχές του 2019, ενισχύει το δίκτυό της και τους συνεργάτες της στη διανομή.

Πέρυσι ο ενοποιημένος καθαρός (χωρίς Ε.Φ.Κ,) κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 208 εκατ. ευρώ, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2017. Τα EBITDA αυξήθηκαν 12,72% στα 99,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 79,04 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 44,39% σε σύγκριση με το 2017.

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, 497,106 εκατ. ευρώ ΕΥΡΩ 753,443 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και τον όμιλο αντίστοιχα, κάνει και ο Ορκωτός ελεγκτής. Στην έκθεσή του σημειώνει πως "οι σύνθετοι υπολογισμοί που απαιτούνται για τον καταλογισμό του φόρου καθώς και οι συχνές, αυξητικής πορείας, μεταβολές της νομοθεσίας αναφορικά με τους ισχύοντες συντελεστές, αυξάνουν την πιθανότητα σφάλματος στον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των καπνικών προϊόντων”. Και συνεχίζει "η αυξημένη πίεση στην κερδοφορία της εταιρείας και του ομίλου λόγω της αύξησης του λαθρεμπορίου και του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά υψηλούς συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης εντείνουν τον κίνδυνο εκούσιου ή ακούσιου σφάλματος κατά τον καταλογισμό του προαναφερθέντος φόρου, εκθέτοντας την εταιρεία και τον όμιλο σε ενδεχόμενο πρόσθετο καταλογισμό υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων”.

Πηγή:www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text