Αρχική | Χρηματιστήριο | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 15/5/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 15/5/2015

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 15/5/2015

 

 

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 711η /14.5.2015

συνεδρίαση του, αποφάσισε:

 

-Tην έγκριση περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική

δημόσια πρόταση της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. » προς τους μετόχους της εταιρίας

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», σύμφωνα

με το άρθρο 11 του ν.3461/2006.

 

 

-Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος

εξαγοράς (squeeze out) επί των μετοχών της εταιρίας «HELLAS ON LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

 

 

-Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρία «SAFE ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με έδρα το Μαρούσι .

 

 

-Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρία «UNIVERSAL ASSET

MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ», με έδρα την Καλλιθέα.

 

 

-Την επιβολή προστίμου € 40.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία TOSCA MASTER

διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της Τράπεζας Eurobank Εργασίας , κατά

παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

 

 

-Την επιβολή προστίμου € 30.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία TOSCA FOCUS

διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της Τράπεζας Eurobank Εργασίας , κατά

παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

 

 

- Την επιβολή προστίμου € 10.000 στην εταιρία LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH &

CIE SA διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της Alpha Τράπεζας , κατά παράβαση

του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

 

 

 

-Την επιβολή προστίμου € 10.000 στην εταιρία Hadron Alpha Plc - Hadron Alpha Select Fund και την εταιρική μορφή Limited Company διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε, κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

 

 

-Την επιβολή προστίμου € 10.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Hadron Master Fund διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε, κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

 

 

-Την επιβολή προστίμου € 10.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία VERRAZZANO EUROPEAN LONG SHORT διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις μετοχών της Τράπεζα Eurobank Εργασίας , κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

 

 

-Την επιβολή προστίμων σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε.» για τη μη ορθή, βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρείας για τη χρήση 2010 και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων των περιόδων που έληξαν στις 30.6.2010, 30.9.2010, 31.3.2011 και 30.06.2011, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007. Ειδικότερα, πρόστιμο από € 60.000 επιβλήθηκε στον κ. Ιωάννη Αρβανίτη Πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, στον κ. Ευάγγελο Κωνσταντινίδη Αντιπρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, στον κ. Μιχαήλ Γαλιάσο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον κ. Σπυρίδωνα Παπαρούνη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, € 50.000 στον κ. Αντώνιο Γουρουντή οικονομικό διευθυντή, από € 40.000 στον κ. Δημήτριο Φρίγκα διευθυντή Λογιστηρίου, στον κ. Κωνσταντίνο Κουτσουμπέλη μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, στον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, στον κ. Ανδρέα Ντουσόπουλο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, € 15.000 στον κ. Σταύρο Σαμψωνάκη μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και από € 6.000 στους κ.κ Χαράλαμπο Ζιώγα Αντιπρόεδρο, Στυλιανό Κοκκάλα, Christopher James Thomas και Ιωάννη Τσακίρη μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

 

 

 

Για τους ίδιους λόγους επιβλήθηκε πρόστιμο € 5.000 στην εταιρία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε.» καθώς και πρόστιμο € 10.000 στην ως άνω εταιρία επειδή δεν δημοσιοποίησε, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, προνομιακές πληροφορίες.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text