Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 210 | Οι έλληνες …”βασιλιάδες του μερίσματος”

Οι έλληνες …”βασιλιάδες του μερίσματος”

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Οι έλληνες …”βασιλιάδες του μερίσματος”

Και όμως, μέσα στην καταστροφή και τη "χρηματιστηριακή καταχνιά" της περιόδου 2010 - 2017, υπήρχαν και εταιρίες που συνέχισαν την παράδοση της τακτικής διανομής μερίσματος. Η πρακτική αυτή, διατήρησε τις τιμές των μετοχών τους σε ικανοποιητικά επίπεδα σε μία περίοδο που το Χρηματιστήριο "βούλιαζε". Και οι μέτοχοί τους, όχι μόνον δεν έχασαν στην περίοδο αυτή, αλλά παράλληλα βγήκαν κερδισμένοι! Οι εταιρίες αυτές, είναι οι "έλληνες βασιλιάδες του μερίσματος"!

Για τις εισηγμένες εταιρίες που διανέμουν μέρισμα σε τακτική βάση, έχουμε κατά καιρούς κάνει αρκετές αναφορές (δείτε τεύχος 202, σελ 23-29 και τεύχος 208, σελ.13-17) . Και συχνά έχουμε συγκρίνει τις αποδόσεις τους σε σχέση με τις αποδόσεις του Γενικού Δείκτη, βρίσκοντας ότι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι θεαματικά ανώτερες. Θελήσαμε όμως να δούμε, ποιά ήταν η συμπεριφορά τους ως “ομάδα”, ιδίως κατά τα χρόνια της μεγάλης οικονομικής και χρηματιστηριακής κρίσης (2009-2019).

Δείτε τις 26 εταιρίες, την κατ’ έτος εξέλιξη της κεφαλαιοποίησής τους και της διανομής μερίσματος για την περίοδο 2009 έως 2019 (δείτε εδώ). Οι τιμές των μετοχών της ομάδας αυτής, βεβαίως υποχώρησαν κατά τα έτη 2010 - 2012, όπως άλλωστε υποχώρησε το σύνολο των ελληνικών μετοχών. Όμως, δεν κατέρρευσαν. Και, μετά το 2016 επανήλθαν στις προηγούμενες αποτιμήσεις τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σήμερα (ως ομάδα) σε επίπεδο ανώτερο απ’ αυτό που βρίσκονταν στα τέλη του 2009, χωρίς να υπολογίζουμε στην απόδοση αυτή και τα διανεμηθέντα μερίσματα, τα οποία για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου φθάνει στο εντυπωσιακό (για τα μεγέθη της ομάδας και δεδομένης της περιόδου κρίσης) ποσό των 10.498 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό, λογικά, θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό της σημερινής κεφαλαιοποίησης για να φανεί το πραγματικό ποσοστό της απόδοσης κατά τη διάρκεια 2009 - 2019. Δηλαδή, αν στο ποσό της κεφαλαιοποίησης προσθέσουμε και τα 10.504,94 εκατομμύρια τα οποία διανεμήθηκαν μεταξύ του 2010 και του Σεπτεμβρίου 2019, τότε η συνολική απόδοση της περιόδου φθάνει σε 72,6%!

Δείτε την εξέλιξη των μεγεθών σε πίνακα και σε διαγράμματα:

Έτος ΓΔ με βάση 31/12/2009 = 100 "26" με βάση 31/12/2009 = 100 Κεφαλαιοποίηση των "26" ( εκατ. €) Μερισματική Απόδοση των "26" Συνολικές πληρωμές των "26" (εκατ. €) * Μερισμάτική Απόδοση Συνολικής Αγοράς
31/12/2009 100 100 24.773,72 6,40% 1.585,05 2,80%
31/12/2010 64 88 21.685,44 5,28% 1.145,68 3,30%
31/12/2011 31 58 14.282,31 6,03% 861,34 4,00%
31/12/2012 41 76 18.710,66 2,94% 550,22 1,60%
31/12/2013 53 103 25.590,79 1,96% 501,00 0,70%
31/12/2014 38 83 20.732,34 2,81% 583,01 0,90%
31/12/2015 29 92 22.675,23 3,06% 694,72 1,50%
31/12/2016 29 99 24.694,52 2,41% 594,40 1,40%
31/12/2017 37 128 31.422,72 3,75% 1.179,23 1,60%
31/12/2018 28 118 28.910,84 3,48% 1.004,89 2,50%
30/9/2019 40 139 32.258,76 5,60% 1.805,40 3,30%
Σύνολο10.504,94
(*) Ποσά που διανεμήθηκαν ως μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου μέσα στο έτος.

Δείτε το διαδραστικό διάγραμμα (εδώ)

Δείτε το διαδραστικό διάγραμμα (εδώ)

Σημείωση: Στις ΗΠΑ, ως “βασιλιάδες του μερίσματος” (Dividend Kings), αποκαλούν την ομάδα των 27 μετοχών, οι οποίες, επί τουλάχιστον 50 χρόνια, διανέμουν μέρισμα, το οποίο μάλιστα κάθε χρόνο είναι αυξημένο (δείτε εδώ), δείτε σχόλιο για τις αποδόσεις της ομάδας αυτής). Στην Ελλάδα, τη χώρα που μόλις πέρασε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές κρίσεις στην ιστορία των χρηματιστηριακών αγορών, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν εταιρίες με παρόμοια μερισματική συμπεριφορά. Όμως, όπως έχουμε εξηγήσει και σε άλλα τεύχη, επιλέξαμε 26 εταιρίες οι οποίες διανέμουν “τακτικά” μέρισμα, ακόμη και αν αυτό δεν αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο. Οι εταιρίες αυτές, στην τελευταία 20ετία, έχουν διανείμει μέρισμα σε τουλάχιστον 75% των ετών. Ακολουθώντας την αμερικανική “ορολογία” και συμπεριφορά, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τις μετοχές αυτές ως την ελληνική ομάδα των “βασιλιάδων του μερίσματος”!

 

Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος της ύλης του τεύχους 210 του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ.

 

 

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: