Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Ειδήσεις - Στοιχεία - Στατιστικά | Μετοχές: Καθημερινά στατιστικά στοιχεία επί τιμών και συναλλαγών

Μετοχές: Καθημερινά στατιστικά στοιχεία επί τιμών και συναλλαγών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μετοχές: Καθημερινά στατιστικά στοιχεία επί τιμών και συναλλαγών

Ένας από τους πλέον ενδιαφέροντες και πολύτιμους πίνακες που βρίσκεται σε διάφορες σελίδες του περιοδικού “ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ” ονομάζεται “Στατιστικά Τιμών - Συναλλαγών”. Συνήθως χρησιμοποιείται στο σχολιασμό κάποιας μετοχής, όταν θέλουμε να προτρέψουμε τον αναγνώστη να διαβάσει περισσότερα στατιστικά στοιχεία για μία μετοχή.
Ο πίνακας αυτός μας δίνει μία σύντομη, πλην όμως πολύ κατατοπιστική και χρήσιμη εικόνα για κάθε διαπραγματευόμενη μετοχή. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τους νέους επενδυτές, οι οποίοι δε γνωρίζουν τα “χαρακτηριστικά” της κάθε μετοχής, ενώ είναι χρήσιμος και για τους παλαιότερους επενδυτές καθ’ όσον, η φυσιογνωμία των μετοχών κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταβλήθηκε σημαντικά.

Τα στοιχεία του πίνακα “Στατιστικά Τιμών - Συναλλαγών” υπολογίζονται αυτόματα και ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Πατήστε εδώ, για να ανοίξει ο πίνακας. Τα εμφανιζόμενα στοιχεία του πίνακα έχουν ως εξής:

Στοιχεία μετοχής:

 • Σύμβολο μετοχής
 • Όνομα εταιρίας
 • Αριθμός μετοχών
 • Κεφαλαιοποίηση (€): Η κεφαλαιοποίηση κατά την ημέρα ενημέρωσης του πίνακα.

Στοιχεία τιμών: Διάφορα στατιστικά στοιχεία με βάση την τιμή της μετοχής, τα οποία δίνουν μία εικόνα για την εξέλιξη της τιμής και τη σημερινή της κατάσταση.

 • Τρέχουσα τιμή της μετοχής (κατά την ημέρα ενημέρωσης του πίνακα)
 • Μεταβολή τιμής από 31/12/2018 (υπολογισμός με αναπροσαρμοσμένες τιμές)
 • Χαμηλό έτους 2019
 • Υψηλό έτους 2019
 • Διακύμανση της τιμής (με βάση το “χαμηλό έτους”)
 • Τιμή 31/12/2018
 • Μέσος Όρος τιμής 2019 (αναφέρεται στον αριθμητικό μέσο όρο, χωρίς στάθμιση με τον όγκο συναλλαγών - είναι χρήσιμο για τον επενδυτή να γνωρίζει πώς συγκρίνεται η σημερινή τιμή σε σχέση με το μέσο όρο ολόκληρου του έτους, ή του προηγούμενου έτους)

Στοιχεία αξίας συναλλαγών: Στατιστικά επί της αξίας συναλλαγών και του αριθμού των πράξεων.

 • Μέσος όρος της αξίας συναλλαγών της μετοχής κατά το 2018
 • % επί του συνόλου (τί ποσοστό της αξίας των συναλλαγών της συνολικής αγοράς απετέλεσε η αξία των συναλλαγών επί της μετοχής, κατά το 2018)
 • Μέσος όρος της αξίας συναλλαγών της μετοχής κατά το 2019
 • % επί του συνόλου (τί ποσοστό της αξίας των συναλλαγών της συνολικής αγοράς αποτελεί η αξία των συναλλαγών επί της μετοχής, κατά το 2019)
 • Μέρες με πράξεις - έτους 2019 (δηλαδή, σε πόσες συνεδριάσεις, σε σχέση με το σύνολο των συνεδριάσεων -εμφανίζεται στη δεύτερη σειρά-, πραγματοποίησε πράξεις η μετοχή κατά το έτος 2019 - αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, κυρίως σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, αφού μας δείχνει το αν μία μετοχή έχει κανονική “ροή διαπραγμάτευσης”)
 • % ημερών επί του συνόλου (το ποσοστό των ημερών, επί του συνόλου, που η μετοχή έχει πραγματοποιήσει πράξεις εντός του 2019)

Στοιχεία όγκου συναλλαγών: Στατιστικά στοιχεία επί του όγκου συναλλαγών και της εμπορευσιμότητας της μετοχής.

 • Σύνολο όγκου για το τρέχον έτος
 • Εμπορευσιμότητα (υπολογίζεται με βάση το συνολικό όγκο συναλλαγών σε ένα έτος δια του συνολικού αριθμού των μετοχών μιας εταιρίας)
 • Μέσος όρος όγκου έτους 2018 (τα στοιχεία του όγκου αναπροσαρμόζονται στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και στις εταιρικές πράξεις που επηρεάζουν τον αριθμό των μετοχών)
 • Μέσος όρος όγκου έτους 2019
 • Μεταβολή τεμαχίων συναλλαγών, μέχρι στιγμής κατά το 2019, σε σχέση με τον μέσο όρο του 2018 (σε %) (μας δείχνει το εάν αυξήθηκε η εμπορευσιμότητα μιας μετοχής)

Στοιχεία αριθμού πράξεων: Στατιστικά επί του αριθμού των πράξεων για την κάθε μετοχή. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο οποίο πολλοί δε δίνουν σημασία και περιορίζονται μόνο στην αξία και τον όγκο συναλλαγών. Όμως, ενδιαφέρει να γνωρίζουμε και με πόσες πράξεις επιτυγχάνεται ο όγκος των συναλλαγών. Η μεταβολή του αριθμού των πράξεων μας δείχνει την εξέλιξη του ενδιαφέροντος του επενδυτικού κοινού για μία μετοχή, αλλά και την ευκολία ή τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει κάποιος που επιθυμεί να αγοράσει ή να πουλήσει τη μετοχή.

 • Μέσος όρος πράξεων του έτους 2018
 • % επί του συνόλου της χρηματιστηριακής αγοράς (για το έτος 2018)
 • Μέσος όρος πράξεων του έτους 2019
 • % επί του συνόλου της αγοράς (για το έτος 2019)

Στοιχεία κατοχής από Αμοιβαία Κεφάλαια: Ίσως είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία των στατιστικών (στοιχεία που δημοσιεύονται μόνον από το ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ), αφού μας δείχνουν το μέγεθος του έμπρακτου ενδιαφέροντος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για την κάθε μετοχή.

 • Σύνολο μετοχών της συγκεκριμένης εταιρίας σε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια (αφορά στο σύνολο των μετοχών που βρίσκονται στα μετοχικά χαρτοφυλάκια όλων των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το τελευταίο τρίμηνο για το οποίο έχουν δημοσιευθεί στοιχεία)
 • % μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που κατέχεται από το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • Αριθμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που κατέχουν τη μετοχή (τί ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν οι μετοχές που κατέχονται απ’ όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια)
 • Πώς μεταβλήθηκε η κατοχή της μετοχής από Αμοιβαία Κεφάλαια, σε τεμάχια στα δύο τελευταία τρίμηνα (“προτελευταίο τρίμηνο” - “τελευταίο τρίμηνο”), δηλαδή η μεταβολή στον αριθμό μετοχών που κατέχονται από τα Αμοιβαία Κεφάλαια μεταξύ δύο τριμήνων
 • Μεταβολή κατοχής από Αμοιβαία Κεφάλαια, σε ποσοστό, επί του αριθμού μετοχών, για την περίοδο “προτελευταίο τρίμηνο” - “τελευταίο τρίμηνο” (η μεταβολή στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρίας που κατέχεται από τα Αμοιβαία Κεφάλαια μεταξύ δύο τριμήνων)
 • Μεταβολή αριθμού Αμοιβαίων Κεφαλαίων που κατέχουν τη μετοχή, για την περίοδο “προτελευταίο τρίμηνο” - “τελευταίο τρίμηνο” (η μεταβολή στον αριθμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που κατέχουν τη μετοχή μεταξύ δύο τριμήνων)

Κατά τις πρώτες μέρες του νέου έτους, θα προστεθούν στοιχεία από τα αποτελέσματα των εταιριών, έτσι ώστε να υπολογίζεται σε καθημερινή βάση η σχέση Ρ/Ε της κάθε μετοχής (αλλά και του συνόλου της αγοράς), με βάση: α) τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, β) του τρέχοντος 12μήνου και γ) των προβλεπόμενων, από το ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ κερδών (αυτή η στήλη θα είναι ορατή μόνον από τους συνδρομητές). Επίσης, θα εμφανίζεται το τρέχον beta της κάθε μετοχής, ενώ θα εμφανίζονται πλέον τα στατιστικά των ετών 2018, 2019 και 2020.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
 • email Αποστολή άρθρου
 • print Εμφάνιση εκτύπωσης
 • Plain text Προβολή ώς Plain Text