Αρχική | Τμήμα Στατιστικών | Ποσοστό μετοχών Χρηματιστηρίου Αθήνας πάνω από τους ΚΜΟ 9, 30, 90 και 200 ημερών

Ποσοστό μετοχών Χρηματιστηρίου Αθήνας πάνω από τους ΚΜΟ 9, 30, 90 και 200 ημερών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Ποσοστά μετοχών πάνω από Κινητούς Μέσους Όρους

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Δείτε την αριθμοσειρά των στοιχείων εδώ.

Ο δείκτης αυτός είναι ένας “δείκτης εύρους” (*) και μετράει το βαθμό συμμετοχής των μετοχών σε μία ανοδική ή πτωτική κίνηση της αγοράς. Σε μία ανοδική κίνηση της αγοράς, το εύρος είναι ισχυρό όταν η πλειοψηφία των μετοχών έχει τιμή πάνω από έναν δείκτη. Αντίθετα, το εύρος είναι ασθενές (και συνεπώς η κίνηση της αγοράς είναι ασθενής) όταν η πλειοψηφία των μετοχών διαπραγματεύεται κάτω από τον δείκτη. Ως “όριο” ή μέτρο κρίσης, στη διεθνή βιβλιογραφία θεωρείται το 50%. Αυτό όμως είναι σχετικό.

Παράλληλα, μας ενδιαφέρει η τάση. Όταν αυξάνεται το ποσοστό των μετοχών που κινούνται πάνω από έναν δείκτη, αυτό σημαίνει ότι η τάση που προσδιορίζει ο δείκτης (βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη) γίνεται θετική. Αντίθετα, όταν μειώνεται το ποσοστό των μετοχών, τότε ασθενεί το εύρος της αγοράς και η τάση που προσδιορίζει ο δείκτης γίνεται αρνητική.

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται: α) για να επιβεβαιώσει την τάση που δείχνει ο δείκτης της χρηματιστηριακής αγοράς (ο Γενικός Δείκτης για την περίπτωση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας), β) για να προβλέψει μία αλλαγή της τάσης του χρηματιστηριακού δείκτη, γ) για να επισημάνει μία “ασυμφωνία” μεταξύ της εξέλιξης των τιμών των μετοχών και της εξέλιξης της τιμής του Γενικού Δείκτη και δ) για να επισημαίνει καταστάσεις "υπεραγορασμένης" (όταν πολύ υψηλό ποσοστό των μετοχών βρίσκονται πάνων από έναν δείκτη) ή "υπερπουλημένης" (όταν πολύ υψηλό ποσοστό μετοχών βρίσκονται κάτω από έναν δείκτη - δηλαδή ο δείκτης βρίσκεται σε πολύ χαμηλά σημεία του διαγράμματος) αγοράς.

 

Στο παραπάνω διάγραμμα, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους, οι παραπάνω καμπύλες μας δείχνουν:

Ποσοστό μετοχών που έχουν διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ-200 ημερών (πράσινη καμπύλη): Μας δείχνει τη μακροπρόθεσμη κατάσταση της ευρύτερης αγοράς. Όταν το ποσοστό των μετοχών που έχουν διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ-200 ημερών αυξάνεται, αυτό σημαίνει ότι το εύρος συμμετοχής των μετοχών στη μακροπρόθεσμη ανοδική τάση της αγοράς είναι ισχυρό και συνεπώς η παρατηρούμενη άνοδος είναι έγκυρη. Το αντίθετο σημαίνει όταν μειώνεται.

Ανάλογα μηνύματα μας δίνουν και οι άλλες καμπύλες του διαγράμματος:

Ποσοστό μετοχών που έχουν διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ-90 ημερών (κίτρινη καμπύλη): Προσδιορίζει τη μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς.
Ποσοστό μετοχών που έχουν διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ-30 ημερών (κόκκινη καμπύλη): Προσδιορίζει τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς.
Ποσοστό μετοχών που έχουν διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ-9 ημερών (μπλε καμπύλη): Προσδιορίζει την εξαιρετικά βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Η επιλογή του αριθμού του ΚΜΟ, ενδεχομένως διαφέρει μεταξύ των αναλυτών. Όμως, η ερμηνεία των μηνυμάτων που παράγουν είναι σχεδόν η ίδια. Εμείς αποφασίσαμε να χρησιμοποιούμε τους παραπάνω ΚΜΟ, λόγω της μεγάλης δημοφιλίας τους στην Ελλάδα.

Το διάγραμμα αυτό θα ενημερώνεται στο eurocapital.gr σε καθημερινή βάση (το πρωί κάθε επόμενης εργάσιμης) και, όταν θεωρείται απαραίτητο, θα σχολιάζεται σε άλλες στήλες σχολιασμού των εξελίξεων της χρηματιστηριακής αγοράς.

Από την αρχή του νέου έτους, πρόσβαση στο διάγραμμα θα έχουν τα μέλη (**) του site και οι συνδρομητές.

 

(*) Οι δείκτες εύρους (breadth indicators) είναι μαθηματικοί τύπου που με βάση την κίνηση των τιμών των μετοχών μετρούν το βαθμό συμμετοχής των μετοχών της χρηματιστηριακής αγοράς στην κίνηση του χρηματιστηριακού δείκτη της συγκεκριμένης αγοράς.

(**) Ως “μέλη” θεωρούνται οι χρήστες που έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους και έχουν αποκτήσει (δωρεάν) κωδικό εισόδου – για να γίνετε μέλη, απλά καταχωρήστε τα στοιχεία σας στην επιλογή “Εγγραφή χρήστη” στο πάνω δεξί τμήμα της αρχικής σελίδας.

 

Δείτε σχετικό άρθρο: Percent Above Moving Average (εδώ).
Δείτε υπολογισμό του δείκτη σε αγορές του εξωτερικού (διαδραστική εφαρμογή) του http://www.indexindicators.com (εδώ).

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: