Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 223 | Axia Numbers: Χρήσιμα και ενδιαφέροντα στατιστικά - Νοέμβριος 2020

Axia Numbers: Χρήσιμα και ενδιαφέροντα στατιστικά - Νοέμβριος 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Axia Numbers: Χρήσιμα και ενδιαφέροντα στατιστικά - Νοέμβριος 2020

AXIA NUMBERS
Στατιστικά για τις ενεργές μερίδες και τη θέση των επενδυτών

Οι διαχρονικοί πίνακες, που δημιουργούνται με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει, σε μηνιαία βάση το έντυπο “Axia Numbers” του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, πέραν της παρούσας εικόνας επί κάποιου τομέα της χρηματιστηριακής αγοράς, μας επιτρέπουν να βλέπουμε τις μεταβολές και τις τάσεις. Παράλληλα, μας δίνουν και μια ξεκάθαρη εικόνα του τί έχει συμβεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρίνουμε έγκαιρα και έγκυρα το σημείο της αλλαγής της παρούσας κατάστασης και της τάσης.

Διότι, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ξεκινά μία ανοδική τάση στην αγορά, για να είναι η τάση αυτή έγκυρη, δυνατή και μακροχρόνια, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και από τα στατιστικά του Αποθετηρίου του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Σύγκριση ΓΔ με τον αριθμό των ενεργών και νέων μερίδων (2013 - σήμερα)

Μετά την κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς από το 2010, επί σχεδόν μία δεκαετία παρατηρούμε τη διατήρηση του αριθμού των “ενεργών μερίδων” (επενδυτές που κάνουν τουλάχιστον μία πράξη αγοράς ή πώλησης, μέσα σε ένα μήνα) κάτω από τον αριθμό των 25.000 -με ελάχιστες μικρές εξαιρέσεις. Όμως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, ακόμη και η χρηματιστηριακή αγορά κινηθεί σε ανώτερα επίπεδα τιμών, εάν ο αριθμός των ενεργών μερίδων δεν αυξηθεί, η άνοδος της αγοράς δε θα είναι βιώσιμη. Κατά την άποψή μας, για να μπορέσει η αγορά να ανέβει και -κυρίως- να διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τις 1.300 μονάδες, ο αριθμός των ενεργών επενδυτών θα πρέπει να αυξηθεί πάνω από τις 40.000 με 45.000 μερίδες.
Συνεπώς, το διάγραμμα αυτό μπορεί να μας βοηθήσει (επικουρικά) στον χαρακτηρισμό της ανόδου ως βιώσιμης ή όχι. Αν ο αριθμός των ενεργών μερίδων δεν αυξηθεί, σταδιακά, έως τις 50.000 μερίδες, ακόμη και αν η αγορά ανέβει σε άλλο επίπεδο, δε θα μπορέσει να διατηρηθεί επί μακρό.
Το στατιστικό αυτό είναι ιστορικό, δηλαδή δεν προβλέπει μία κίνηση. Μπορεί όμως να μας δώσει ενδείξεις για την εγκυρότητά και τη βιωσιμότητά της. Κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα (μηνιαία).

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Κατανομή επενδυτών βάσει του αριθμού των μετοχών που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιό τους

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο μας δείχνει πόσες μετοχές έχουν οι επενδυτές στο χαρτοφυλάκιό τους. Κατά την άποψή μας, η μείωση του ποσοστού των επενδυτών με 6 ή παραπάνω μετοχές, δείχνει σταδιακή μείωση του ενδιαφέροντος για τη χρηματιστηριακή αγορά, αφού, αυτοί ακριβώς οι επενδυτές είναι που πραγματοποιούν τις συναλλαγές, δημιουργούν τζίρο και προκαλούν την κινητικότητα στην αγορά.
Ο πίνακας αυτός, μας δείχνει παράλληλα και τη δραματική μείωση που έχει υποστεί το μέγεθος των επενδυτών στη χώρα μας, αφού μεταξύ του 2005 και του 2020, η μείωση φτάνει στο -55,35.
Το στατιστικό αυτό είναι ιστορικό. Επειδή κινείται αργά, οι ενδείξεις που μας δίνει, είναι μεν ενδιαφέρουσες για την εικόνα και την κατάσταση της αγοράς, αλλά χωρίς μεγάλη πρακτική αξία.

Κατανομή επενδυτών βάσει του αριθμού των μετοχών που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιό τους


30/11/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2015 31/12/2010 31/12/2005


Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος %

Με 1 μετοχή 283.800 51,3% 292.363 52,4% 310.224 52,5% 349.332 44,4% 420.422 45,1% 598.726 48,4%

Με 2-5 μετοχές 215.908 39,0% 214.343 38,4% 227.124 38,4% 332.727 42,3% 377.196 40,4% 430.886 34,8%

Με 6-10 μετοχές 38.257 6,9% 36.975 6,6% 38.615 6,5% 73.187 9,3% 91.957 9,9% 128.582 10,4%

Με >10 μετοχές 15.176 2,7% 14.153 2,5% 14.809 2,5% 31.946 4,1% 43.354 4,6% 79.213 6,4%

Σύνολο 553.141
557.834
590.772
787.192
932.929
1.237.407

Κατανομή επενδυτών βάσει του αριθμού των χειριστών τους

Σε μια αγορά που κινείται με ορμή και ανοδικότητα, οι επενδυτές του Χρηματιστηρίου συνήθως επιλέγουν περισσότερους από έναν χειριστή. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό έχουν να κάνουν με τη δημιουργία σχέσεων, με απόκτηση πηγών πληροφόρησης, με τον ανταγωνισμό στο ύψος των προμηθειών, κλπ. Παρατηρούμε τη μεγάλη μεταβολή που, στην τελευταία 15ετία σημειώθηκε και στον τομέα αυτόν (βεβαίως, η πρακτική χρέωσης εξόδων διατήρησης της μερίδας από πολλές χρηματιστηριακές εταιρίες, επέδρασε στην εξέλιξη αυτή).
Το στατιστικό αυτό είναι ιστορικό. Κινείται αργά και, πέραν από την απλή ενημέρωση, δε μας δίνει πρακτικές πληροφορίες.

Κατανομή επενδυτών βάσει του αριθμού των χειριστών τους


30/11/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2015 31/12/2010 31/12/2005


Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος %

Με 1 χειριστή 924.045 73,7% 920.112 73,4% 931.511 73,5% 982.251 58,0% 826.246 46,2% 954.446 49,5%

Με 2 χειριστές 229.484 18,3% 232.004 18,5% 232.305 18,3% 436.962 25,8% 563.511 31,5% 512.715 26,6%

Με 3 μετοχές 63.708 5,1% 64.858 5,2% 65.778 5,2% 168.530 9,9% 208.984 11,7% 271.225 14,1%

Με >3 χειριστές 35.831 2,9% 36.680 2,9% 38.405 3,0% 107.039 6,3% 189.091 10,6% 188.577 9,8%

Σύνολο 1.253.068
1.253.654
1.267.999
1.694.782
1.787.832
1.926.963

Κατανομή Επενδυτών Βάσει Κλίμακας Αποτιμώμενης Αξίας των Μετοχών που συνθέτουν το Χαρτοφυλάκιό τους

Ο  πίνακας αυτός μας δείχνει τη δραματική μεταβολή της αξίας που υπέστησαν τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών κατά την τελευταία 15ετία. Η μετάπτωση ενός χαρτοφυλακίου σε ένα κλιμάκιο, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών που περιλαμβάνει. Το στατιστικό αυτό θα είναι μεγαλύτερη αξία (και εγκυκλοπαιδική, αλλά και πρακτική), αν παράλληλα έδινε και το μέσο όρο της αποτίμησης των χαρτοφυλακίων κάθε κατηγορίας.
Το στατιστικό αυτό είναι ιστορικό. Κινείται αργά, όμως, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την επίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στη δημιουργία ή στον αφανισμό πλούτου των πολιτών.


Κατανομή Επενδυτών Βάσει Κλίμακας Αποτιμώμενης Αξίας των Μετοχών που συνθέτουν το Χαρτοφυλάκιό τους

Τέλος έτους - Αξία χαρτοφυλακίου (€) 30/11/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2015 31/12/2010 31/12/2005

Κλίμακα Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος %

έως 3.000 449.960 81,3% 438.159 78,5% 489.205 82,8% 680.517 86,4% 657.643 70,5% 754.602 61,0%

έως 9.000 51.223 9,3% 57.172 10,2% 51.052 8,6% 56.815 7,2% 123.077 13,2% 198.461 16,0%

έως 15.000 15.893 2,9% 18.511 3,3% 15.727 2,7% 16.428 2,1% 46.759 5,0% 80.016 6,5%

έως 30.000 14.823 2,7% 17.425 3,1% 14.450 2,4% 13.874 1,8% 46.392 5,0% 82.872 6,7%

έως 50.000 7.199 1,3% 8.453 1,5% 6.802 1,2% 6.375 0,8% 22.690 2,4% 42.753 3,5%

έως 70.000 3.454 0,6% 4.514 0,8% 3.269 0,6% 2.982 0,4% 10.387 1,1% 20.668 1,7%

έως 100.000 2.714 0,5% 3.446 0,6% 2.509 0,4% 2.320 0,3% 7.770 0,8% 16.435 1,3%

έως 200.000 3.207 0,6% 4.178 0,7% 3.009 0,5% 3.204 0,4% 8.725 0,9% 20.149 1,6%

έως 300.000 1.140 0,2% 1.533 0,3% 1.140 0,2% 1.067 0,1% 2.714 0,3% 6.720 0,5%

έως 500.000 1.018 0,2% 1.203 0,2% 941 0,2% 909 0,1% 2.172 0,2% 5.167 0,4%

έως 1.000.000 812 0,1% 1.085 0,2% 835 0,1% 827 0,1% 1.757 0,2% 3.933 0,3%

έως 3.000.000 831 0,2% 1.001 0,2% 873 0,1% 867 0,1% 1.443 0,2% 2.936 0,2%

> 3.000.000 867 0,2% 1.154 0,2% 960 0,2% 1.007 0,1% 1.400 0,2% 2.695 0,2%

Σύνολο Μερίδων 553.141
557.834
590.772
787.192
932.929
1.237.407

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: