Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 227 | Το χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος” - Απόδοση 64,54% από το Φεβρουάριο του 2019!

Το χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος” - Απόδοση 64,54% από το Φεβρουάριο του 2019!

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Το χαρτοφυλάκιο του “απόλυτου συστήματος”

Απόδοση 64,54% από το Φεβρουάριο του 2019!

Η πορεία των χαρτοφυλακίων του απόλυτου συστήματος κατά το διάστημα από 12/3/2021 (ημερομηνία κλεισίματος του προηγούμενου τεύχους) έως την 8/4/2021, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Στο διάστημα αυτό, ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) σημείωσε άνοδο κατά 4,93%. Το Χαρτοφυλάκιο εφ’ άπαξ καταβολής έφτασε στα € 16.453,76, καταγράφοντας άνοδο κατά 7,07%. Το Χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών έφτασε στα 7.478,21, από τα οποία, τα 5.600 έχουν καταβληθεί με μηνιαίες καταβολές των € 200, από τον Ιανουάριο του 2019.
Από την έναρξη της λειτουργίας του (26/2/2019), το Χαρτοφυλάκιο έχει πετύχει απόδοση 64,54%. Η ετησιοποιημένη απόδοσή του φτάνει στο 26,53%.
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων του eurocapital.gr
Γενικός Δείκτης Απόλυτο Σύστημα Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο2019-2021 28,70% 64,54% 27,10%2021 10,22% 7,58% 8,55%2020 -11,75% 16,30% 9,47%2019 32,31% 31,50% 6,97%α) Ως "2019" θεωρούμε το διάστημα από την πρώτη πράξη του Χαρτοφυλακίου (26/2/2019) β) Το 2020, αφορά στο πλήρες έτος, γ) Ως "2021" θεωρούμε το διάστημα από την αρχή του έτους έως την 12/3/2021, δ) "2019-2021": Το διάστημα από 26/2/2019 έως 12/4/2021.

Θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την απόδοση αυτή. Όχι μόνον επειδή είναι υψηλή -υψηλότερη από την απόδοση κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή άλλου “δημόσιου” χαρτοφυλακίου- αλλά κυρίως επιτεύχθηκε με βάση όλα όσα “υποσχέθηκε” το Απόλυτο Σύστημα: α) Με λίγες πράξεις (1,5 πλήρη πράξη με το 100% του κεφαλαίου και 3 συμπληρωματικές πράξεις με το 50% του κεφαλαίου. β) Χωρίς μεγάλη ή με ενασχόληση. γ) Χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις και ειδική παρακολούθηση. δ) Με απόλυτη ασφάλεια, αφού, ουδέποτε βρέθηκε το χαρτοφυλάκιο κάτω από το αρχικό του ποσό -δηλαδή, ουδέποτε εμφάνισε ζημιές, ενώ ουδέποτε νιώσαμε ότι απειλούμαστε από τις πτώσεις της αγοράς (οι οποίες κατά το 2020 ήταν εξαιρετικά έντονες).

Θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα; Βεβαίως και θα μπορούσε. Εκτιμούμε στην επιλογή μετοχών πραγματοποιήσαμε λάθη, τα οποία είχαμε εντοπίσει, τα σχολιάσαμε, αλλά ουδέποτε προχωρήσαμε στην αποκατάστασή τους. Εντοπίζουμε τα λάθη στην επιλογή των μετοχών ΦΡΛΚ (πρωτίστως) και ΣΑΡ (δευτερευόντως). Αντί αυτών, θα έπρεπε να είχαμε επιλέξει μία από τις μετοχές που, σε σταθερή βάση προτειναμε μέσα από τις σελίδες του περιοδικού. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να είχαμε εντάξει την ΚΡΙ, ή την ΟΤΟΕΛ (μετά από την πτώση του 2020), ή όταν πραγματοποιήσαμε (στις 30/11/2020) την αλλαγή της ΔΕΗ με την ΑΛΦΑ, αντί της ΔΕΗ, θα μπορούσαμε να είχαμε ρευστοποιήσει την ΦΡΛΚ ή τη ΣΑΡ.

Βέβαια, όλα αυτά, εκ των υστέρων, δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία. Επειδή, ειδικά για τη μετοχή της Σαράντης (ΣΑΡ), πρέπει να επισημάνουμε ότι, επί ολόκληρη τη δεκαετία της κρίσης, είχε μία από τις καλύτερες επιδόσεις της αγοράς, ενώ σήμερα, τα θεμελιώδη μεγέθη του κινούνται εξαιρετικά ικανοποιητικά, παρά τις επιδράσεις της πανδημίας.


 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Είσοδος 9/11/2020
Αρχικό Κεφάλαιο κατά την τελευταία είσοδο (9/11/2020): 12.318,71

Μετοχές Χαρτοφυλακίου
Ημ/νία Αγοράς Ημ/νία Αποτίμησης
Τεμάχια
Μέσο Κόστος Αγοράς
Ποσό κατά την αποτίμηση
Απόδοση (ευρώ)
Απόδοση (%)
Εξέλιξη Κεφαλαίου
Απόδοση
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου
(Πρόσοδοι)

9/11/2020 9/4/2021

ΑΛΦΑ 0,722 1,100 5.201,45 3.755,45 5.721,60 1.966,15 52,35%

34,77%

ΕΧΑΕ 2,900 4,085 1.027,70 3.079,67 4.198,15 1.118,48 36,32%

25,51%

ΣΑΡ 9,300 9,000 332,22 3.079,65 2.990,02 -89,63 -2,91%

18,17%

ΦΡΛΚ 3,750 4,400 805,45 3.079,66 3.544,00 464,33 15,08%

21,54%

Αποτίμηση μετοχών χαρτοφυλακίου:

3.459,33
16.453,76 33,57%


Μετρητά


0,00Σύνολο αποτίμησης χαρτοφυλακίου:16.453,76 

Στον παρακάτω πίνακα, εξετάζουμε την προέλευση των κερδών του Χαρτοφυλακίου, σε διάφορες χρονικές περιόδους, από την τελευταία είσοδό μας μέχρι και σήμερα.

Παρατηρούμε ότι, το μεγαλύτερο μέρος (65,5%) προέρχεται από την τοποθέτησή μας στη μετοχή της ΑΛΦΑ (μέχρι 30/11/2020 στη θέση της ΑΛΦΑ είχαμε τη μετοχή της ΔΕΗ). Ήδη, μετά τη μεγάλη της άνοδο, η ΑΛΦΑ συμμετέχει στο χαρτοφυλάκιο κατά 34,8%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η μετοχή της ΕΧΑΕ. Η οποία, συμμετέχει με 25,5% χαρτοφυλάκιο και έχει “προκαλέσει” το 26,1% των κερδών. Η ΕΧΑΕ έχει μία “ισορροπημένη” συμμετοχή.
Στη συνέχεια, βλέπουμε τη μετοχή της ΣΑΡ, η οποία δεν έχει παράξει κέρδη (αντίθετα, καταγράφει μικρή ζημιά), ενώ η συμμετοχή της έχει υποχωρήσει στο 18,2%.

Τέλος, η μετοχή της ΦΡΛΚ, επίσης υστερεί στην “παραγωγή” κερδών, αφού παρήγαγε μόλις το 10,4% των κερδών, ενώ λόγω της υστέρησής της, η μετοχή συμμετέχει στο χαρτοφυλάκιο με 21,5%.


Απόδοση του χαρτοφυλακίου - Προέλευση κερδών, ανά μετοχή
ΑΛΦΑ ΕΧΑΕ ΣΑΡ ΦΡΛΚ
Ημ/νία Εξέλιξη Χαρτοφυλακίου Κέρδη /
Ζημιές
Απόδοση Θέση μετοχής σε € Συμμετοχή στο Χαρτοφυλάκιο Συμμετοχή στα Κέρδη Θέση μετοχής σε € Συμμετοχή στο Χαρτοφυλάκιο Συμμετοχή στα Κέρδη Θέση μετοχής σε € Συμμετοχή στο Χαρτοφυλάκιο Συμμετοχή στα Κέρδη Θέση μετοχής σε € Συμμετοχή στο Χαρτοφυλάκιο Συμμετοχή στα Κέρδη
16/11/2020 12.578,9 0,0
3.182,1 25,3% - 3.185,9 25,3% - 3.069,8 24,4% - 3.141,3 25,0% -
30/11/2020 13.373,6 794,6 6,32% 3.755,4 28,1% 72,2% 3.257,8 24,4% 9,1% 3.106,3 23,2% 4,6% 3.254,0 24,3% 14,2%
31/12/2020 15.294,2 2.715,3 21,59% 4.963,2 32,5% 65,6% 4.002,9 26,2% 30,1% 3.106,3 20,3% 1,3% 3.221,8 21,1% 3,0%
29/1/2021 13.568,7 989,8 7,87% 3.927,1 28,9% 75,3% 3.591,8 26,5% 41,0% 3.013,3 22,2% - 3.036,6 22,4% -
26/2/2021 14.415,3 1.836,4 14,60% 4.291,2 29,8% 60,4% 3.787,1 26,3% 32,7% 3.083,0 21,4% 0,7% 3.254,0 22,6% 6,1%
31/3/2021 15.105,7 2.526,8 20,09% 4.771,8 31,6% 62,9% 4.033,7 26,7% 33,6% 2.877,1 19,0% - 3.423,2 22,7% 11,2%
9/4/2021 16.453,8 3.874,8 30,80% 5.721,6 34,8% 65,5% 4.198,1 25,5% 26,1% 2.990,0 18,2% - 3.544,0 21,5% 10,4%
Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο την τρέχουσα φάση του χαρτοφυλακίου, από την τελευταία πλήρη είσοδό του (16/11/2021) έως και την τελευταία μέρα πριν από την έκδοση του τεύχους.

Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Και είναι βέβαιο -άλλωστε το έχουμε δει να συμβαίνει τόσες φορές- ότι οι ανισορροπίες στην αγορά, κάποια στιγμή αποκαθίστανται.  Άλλωστε, δεν πρέπει να βλέπουμε την κίνηση του Χαρτοφυλακίου μας, ως έναν “αγώνα” με το δυνητικά άριστο. Αυτό που μετράει είναι να μπορούμε να έχουμε συνέπεια στην εφαρμογή του συστήματος που αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε και απόλυτη πειθαρχία. Η επιτυχία στις επενδύσεις έρχεται όταν δεν έχεις απώλειες κεφαλαίου και όταν μπορείς να επαναλαμβάνεις πολλές φορές μέσα στα χρόνια, έστω και μία μέτρια απόδοση -αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε καλά, αφού είναι το μυστικό της σταδιακής αύξησης της περιουσίας μας μέσα από τη χρηματιστηριακή αγορά.


Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

 


Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά, εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: