Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 230 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Ισχύει το "Sell in May and Go Away" (Πούλα τον Μάιο και φύγε);

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Ισχύει το "Sell in May and Go Away" (Πούλα τον Μάιο και φύγε);

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Ισχύει το "Sell in May and Go Away" (Πούλα τον Μάιο και φύγε);

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

Ισχύει το "Sell in May and Go Away" (Πούλα τον Μάιο και φύγε);

 


"Sell in May and go away" (πούλα τον Μάιο και φύγε), αναφέρει μία παλιά -και δημοφιλής- δοξασία των χρηματιστηριακών αγορών, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι, ιστορικά, οι πιθανότητες να σημειώσει πτώση μία χρηματιστηριακή αγορά κατά το διάστημα από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, είναι αυξημένες. Όπως αναφέρει η βιβλιογραφία, η δοξασία αυτή κυκλοφορούσε ήδη από τον 18ο αιώνα, στα πρώιμα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Εν τούτοις, αυτή δε φαίνεται να χρησιμοποιείται σε ακαδημαϊκό επίπεδο, παρά μόνο αναφέρεται σε λαϊκά άρθρα, ιδίως στις περιπτώσεις που, κατά τη διάρκεια κάποιου καλοκαιριού, επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις.


Όμως, η δοξασία αυτή, τελικά δε φαίνεται να ισχύει, τουλάχιστον στο σύνολο των αγορών.

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι, αυτή, έχει ισχύ στις αγορές της Ασίας και λιγότερο στις αγορές της Ευρώπης, ενώ δε φαίνεται να ισχύει για τις αγορές των ΗΠΑ. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι, έχει κάποια αυξημένη ισχύ, στις αγορές με μεγαλύτερη μεταβλητικότητα και μεγαλύτερες διακυμάνσεις.


Σε έρευνά μας στην ελληνική αγορά, διαπιστώνουμε ότι η ισχύς της είναι αρκετά έντονη και σε κάθε περίπτωση, πιο έντονη από άλλες αγορές στον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα: Η έρευνά μας γίνεται για διάστημα 32 ετών, 1990 έως 2021. Το εξεταζόμενο διάστημα σε κάθε έτος είναι από την αρχή του Μαΐου, έως την αρχή του Νοεμβρίου. Ειδικά για το έτος 2021, κάνουμε τους υπολογισμούς με βάση την τιμή της 14/7/2021 (ημέρα κλεισίματος της ύλης του τρέχοντος τεύχους).


Εξετάζοντας την πορεία της αγοράς, στα διαστήματα από την αρχή Μαΐου έως την αρχή Νοεμβρίου κάθε έτους (στήλες 2 έως 4 του πίνακα), διαπιστώνουμε ότι, 12 φορές η τιμή του Γενικού Δείκτη αυξήθηκε και 20 (62,5% των περιπτώσεων) υποχώρησε.

Στις περιπτώσεις ανόδου, 8 φορές αυξήθηκε πάνω από +10%. Αντίθετα στις περιπτώσεις υποχώρησης, 13 φορές υποχώρησε περισσότερο από -10%. Η μέση απόδοση των 32 εξεταζόμενων ετών είναι -4,64%.


Η εξέταση του δείκτη Dow Jones (στήλες 6 έως 8), μας δείχνει αντίθετα αποτελέσματα. Σε 23 περιπτώσεις ο δείκτης σημείωσε άνοδο (σε 4 περιπτώσεις η άνοδος ξεπέρασε το +10%) και μόλις σε 9 περιπτώσεις σημείωσε πτώση (σε 4, η πτώση ξεπέρασε το -10%). Η μέση απόδοση των 32 εξεταζόμενων ετών είναι +1,38%.


Η εξέταση του γερμανικού δείκτη DAX, μας δείχνει ότι, στο διάστημα Μαΐου - Νοεμβρίου, σε 19 περιπτώσεις σημειώθηκε άνοδος (σε 6 περιπτώσεις, η άνοδος ξεπέρασε το +10%) και σε 13 σημειώθηκε πτώση (σε 8, η πτώση ξεπέρασε το -10%). Η μέση απόδοση των 32 εξεταζόμενων ετών είναι +0,02%.


Τί γίνεται όμως στην αντίθετη περίπτωση; Δηλαδή, αν κάποιος αγοράζει στις αρχές Νοεμβρίου και πουλά στις αρχές Μαΐου; Αυτό μας το δειχνει η στήλη (5). Στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση αντιστρέφεται ολοκληρωτικά! Οι “κερδοφόρες” περιπτώσεις φτάνουν στις 18 και οι ζημιογόνες στις 13 (επί 31 ετών). Σε 16 περιπτώσεις, επιτεύχθηκε απόδοση μεγαλύτερη του +10% και σε 8, η ζημιά ξεπέρασε το -10%. Η μέση απόδοση των 31 εξεταζόμενων ετών έφτασε στο (καταπληκτικό) +11,14%!

 

Επαναλαμβάνουμε όμως ότι, τα παραπάνω δε συνιστούν κανόνα! Αποτελούν απλά στατιστικά τα οποία αναλύουν τις επιδόσεις των περασμένων ετών. Η κάθε περίοδος και η κάθε χρονιά, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει πάντα να εξετάζουμε και να αξιολογούμε προσεκτικά!

 


Μεταβολή τιμών δεικτών από Μάιο σε Νοέμβριο - 1990 έως 2021 - Ελλάδα, ΗΠΑ, Γερμανία

Έτος Ημερομηνίες μέσων Μαΐου - μέσων Νοεμβρίου Τιμή Γενικού Δείκτη Μεταβολή (%) Μαΐου-Νοεμβρίου Μεταβ. (%) Αρχή Νοε - Μέσα Μαΐου Ημερομηνία Τιμή Dow Jones (ΗΠΑ) Μεταβολή (%) Μαΐου-Νοεμβρίου Ημερομηνία Τιμή DAX (Γερμανία) Μεταβολή (%) Μαΐου-Νοεμβρίου

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2021 14/7/2021 871,07 -3,6%
14/7/2021 34.933,23 1,8% 14/7/2021 15.788,98 2,5%


17/5/2021 903,48

17/5/2021 34.327,79
17/5/2021 15.396,62

2020 16/11/2020 691,36 16,5% 30,7% 2/11/2020 26.925,05 13,7% 2/11/2020 11.788,28 12,6%


15/5/2020 593,26

15/5/2020 23.685,42
15/5/2020 10.465,17

2019 15/11/2019 885,24 22,5% -33,0% 1/11/2019 27.347,36 6,6% 1/11/2019 12.961,05 7,1%


15/5/2019 722,88

15/5/2019 25.648,02
15/5/2019 12.099,57

2018 15/11/2018 630,59 -21,1% 14,6% 1/11/2018 25.380,74 2,7% 1/11/2018 11.468,54 -11,6%


15/5/2018 799,37

15/5/2018 24.706,41
15/5/2018 12.970,04

2017 15/11/2017 718,80 -8,1% 11,2% 1/11/2017 23.435,01 11,7% 1/11/2017 13.465,51 5,1%


15/5/2017 782,32

15/5/2017 20.981,94
15/5/2017 12.807,04

2016 15/11/2016 578,17 -6,8% 35,3% 1/11/2016 18.037,10 1,8% 1/11/2016 10.526,16 6,4%


16/5/2016 620,50

16/5/2016 17.710,71
17/5/2016 9.890,19

2015 16/11/2015 643,85 -20,7% -3,6% 2/11/2015 17.828,76 -2,4% 2/11/2015 10.950,67 -4,3%


15/5/2015 811,98

15/5/2015 18.272,56
15/5/2015 11.447,03

2014 17/11/2014 881,76 -21,5% -7,9% 3/11/2014 17.366,24 5,6% 3/11/2014 9.251,70 -4,2%


15/5/2014 1.123,62

15/5/2014 16.446,81
15/5/2014 9.656,05

2013 15/11/2013 1.133,46 -0,1% -0,9% 1/11/2013 15.615,55 2,2% 1/11/2013 9.007,83 7,7%


16/5/2013 1.134,28

15/5/2013 15.275,69
15/5/2013 8.362,42

2012 15/11/2012 788,06 40,0% 43,9% 1/11/2012 13.232,62 4,8% 1/11/2012 7.335,67 14,6%


15/5/2012 562,88

15/5/2012 12.632,00
15/5/2012 6.401,06

2011 15/11/2011 735,65 -44,7% -23,5% 1/11/2011 11.657,96 -7,1% 1/11/2011 5.834,51 -21,0%


16/5/2011 1.330,28

16/5/2011 12.548,37
16/5/2011 7.387,54

2010 15/11/2010 1.509,85 -7,6% -11,9% 1/11/2010 11.124,62 4,7% 1/11/2010 6.604,86 8,9%


17/5/2010 1.634,61

17/5/2010 10.625,83
17/5/2010 6.066,92

2009 16/11/2009 2.504,43 16,7% -34,7% 2/11/2009 9.789,44 18,4% 2/11/2009 5.430,82 14,6%


15/5/2009 2.146,15

15/5/2009 8.268,64
15/5/2009 4.737,50

2008 17/11/2008 1.921,96 -54,8% 11,7% 3/11/2008 9.319,83 -28,3% 3/11/2008 5.026,84 -29,0%


15/5/2008 4.252,51

15/5/2008 12.992,66
15/5/2008 7.081,05

2007 15/11/2007 5.117,42 5,5% -16,9% 1/11/2007 13.567,87 1,4% 1/11/2007 7.880,85 5,0%


15/5/2007 4.850,40

15/5/2007 13.383,84
15/5/2007 7.505,35

2006 15/11/2006 4.326,39 5,5% 12,1% 1/11/2006 12.031,02 5,3% 1/11/2006 6.291,90 7,4%


15/5/2006 4.102,05

15/5/2006 11.428,77
15/5/2006 5.857,03

2005 15/11/2005 3.428,61 18,5% 19,6% 1/11/2005 10.406,77 1,5% 1/11/2005 4.922,55 15,8%


16/5/2005 2.893,62

16/5/2005 10.252,29
17/5/2005 4.251,77

2004 15/11/2004 2.618,99 7,7% 10,5% 1/11/2004 10.054,39 1,5% 1/11/2004 4.012,64 6,9%


17/5/2004 2.431,63

17/5/2004 9.906,91
17/5/2004 3.754,37

2003 17/11/2003 2.132,57 23,0% 14,0% 3/11/2003 9.858,46 13,1% 3/11/2003 3.744,50 25,3%


15/5/2003 1.733,28

15/5/2003 8.713,14
15/5/2003 2.989,38

2002 15/11/2002 1.830,54 -22,0% -5,3% 1/11/2002 8.517,64 -16,8% 1/11/2002 3.165,16 -37,6%


15/5/2002 2.346,55

15/5/2002 10.243,68
15/5/2002 5.072,39

2001 15/11/2001 2.707,82 -10,9% -13,3% 1/11/2001 9.263,90 -14,8% 1/11/2001 4.636,13 -23,6%


16/5/2001 3.039,61

15/5/2001 10.872,97
15/5/2001 6.070,38

2000 15/11/2000 3.472,41 -25,9% -12,5% 1/11/2000 10.899,47 0,8% 1/11/2000 7.059,07 -1,9%


15/5/2000 4.686,75

15/5/2000 10.807,78
15/5/2000 7.195,15

1999 15/11/1999 5.722,99 45,4% -18,1% 1/11/1999 10.648,52 -1,9% 1/11/1999 5.524,92 8,3%


17/5/1999 3.936,59

17/5/1999 10.853,47
17/5/1999 5.102,00

1998 16/11/1998 2.316,08 -6,2% 70,0% 2/11/1998 8.706,15 -4,3% 2/11/1998 4.762,47 -12,0%


15/5/1998 2.469,84

15/5/1998 9.095,99
15/5/1998 5.414,31

1997 17/11/1997 1.331,04 -19,0% 85,6% 3/11/1997 7.674,39 4,6% 3/11/1997 3.847,73 7,9%


15/5/1997 1.643,51

15/5/1997 7.333,54
15/5/1997 3.564,85

1996 15/11/1996 890,39 -2,4% 84,6% 1/11/1996 6.021,92 7,0% 1/11/1996 2.670,19 5,4%


15/5/1996 911,97

15/5/1996 5.625,44
15/5/1996 2.534,40

1995 15/11/1995 898,23 0,4% 1,5% 1/11/1995 4.766,68 7,4% 1/11/1995 2.182,11 4,3%


15/5/1995 894,50

15/5/1995 4.437,47
15/5/1995 2.092,00

1994 15/11/1994 816,27 -14,3% 9,6% 1/11/1994 3.863,37 5,2% 1/11/1994 2.052,22 -9,3%


16/5/1994 952,89

16/5/1994 3.671,50
16/5/1994 2.263,00

1993 15/11/1993 827,48 15,1% 15,2% 1/11/1993 3.692,61 7,0% 1/11/1993 2.068,51 26,9%


17/5/1993 718,94

17/5/1993 3.449,93
17/5/1993 1.630,37

1992 16/11/1992 562,25 -33,0% 27,9% 2/11/1992 3.262,20 -2,7% 2/11/1992 1.482,44 -13,8%


15/5/1992 839,18

15/5/1992 3.353,10
15/5/1992 1.719,92

1991 15/11/1991 817,48 -21,9% 2,7% 1/11/1991 3.056,35 6,7% 1/11/1991 1.572,58 -1,0%


15/5/1991 1.046,59

15/5/1991 2.865,38
15/5/1991 1.587,77

1990 15/11/1990 827,79 -20,4% 26,4% 1/11/1990 2.454,95 -13,0% 1/11/1990 1.421,23 -22,9%


15/5/1990 1.040,08

15/5/1990 2.822,45
15/5/1990 1.843,77
-4,64% 11,14%

1,38%

0,02%
Άνοδος: 12
Πτώση: 20
Άνοδος: 18
Πτώση: 13


Άνοδος: 23
Πτώση: 9


Άνοδος: 19
Πτώση: 13

Φορές με απόδοση > του +10% 8 > +10% 16 > +10%

4 > +10%

6 > +10%

Φορές με απόδοση < του -10% 13 < -10% 8 < -10%

4 < -10%

8 < -10%

 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: