Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 233 | Α' εξάμηνο 2021 - Πίνακας Βελτίωσης και Επιδείνωσης σε βασικές χρηματοοικονομικές σχέσεις των εταιριών

Α' εξάμηνο 2021 - Πίνακας Βελτίωσης και Επιδείνωσης σε βασικές χρηματοοικονομικές σχέσεις των εταιριών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Α' εξάμηνο 2021 - Πίνακας Βελτίωσης και Επιδείνωσης σε βασικές χρηματοοικονομικές σχέσεις των εταιριών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ποιές εταιρίες βελτίωσαν και ποιές επιδείνωσαν τις βασικές τους σχέσεις

 

Η ανάγνωση λογιστικών καταστάσεων είναι μία μη δημοφιλής και -συχνά- δύσκολη διαδικασία. Είναι όμως κάτι απαραίτητο για τους επενδυτές που επιθυμούν να γνωρίζουν μερικά βασικά στοιχεία για την εξέλιξη των βασικών χρηματοοικονομικών σχέσεων (και την ποιοτική τους διάσταση) των εταιριών που τους ενδιαφέρουν.

 

Αυτό μπορούν να το κάνουν με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα, όπου καταγράφουμε την εξέλιξη της κατεύθυνσης επτά (7) βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών και σχέσεων, οι οποίες κατορθώνουν να δώσουν -με μεγάλη συντομία- την εξέλιξη της κατεύθυνσης.

Παράλληλα, με τη χρήση του συνδέσμου που βρίσκεται επί του ονόματος (κωδικού ΟΑΣΗΣ) της κάθε εταιρίας, μπορούν να διαβάσουν πιο αναλυτικά στοιχεία, είτε από αυτά που εμείς επεξεργαζόμαστε, είτε απ’ ευθείας από τις λογιστικές καταστάσεις των εταιριών, τις οποίες επίσης συμπεριλαμβάνουμε με συνδέσμους.

 

Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση δύο χρωμάτων, “πράσινο” για τη βελτίωση και “κόκκινο” για την επιδείνωση. Σημειώνουμε ότι ο χαρακτηρισμός είναι “απόλυτος”, δηλαδή, ακόμη και αν υπάρχει μία ελάχιστη βελτίωση ή επιδείνωση, το στοιχείο αναγκαστικά χρωματίζεται με το αντίστοιχο χρώμα. Η αξιολόγηση αυτή, δε διεκδικεί επαίνους επιστημονικότητας, όμως, μπορεί να δώσει μία γρήγορη επαρκή εικόνα.

 

 

Συνοπτικά στοιχεία α’ εξαμήνου 2021

 

Από τα εξεταζόμενα στοιχεία α’ εξαμήνου 2021, των 134 εισηγμένων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Πωλήσεις: 98 εταιρίες πέτυχαν αύξηση των πωλήσεων, ενώ 36 κατέγραψαν μείωση.

Μικτό περιθώριο κέρδους: Αυξήθηκε σε 79 εταιρίες, ενώ μειώθηκε σε 55.

Δαπάνες λειτουργίας ως ποσοστό των πωλήσεων: Αυξήθηκαν σε 47 εταιρίες και μειώθηκαν σε 87 (σημειώνουμε ότι, η μείωση των δαπανών είναι θετική χρηματοοικονομική εξέλιξη και η αύξηση είναι αρνητική).

Χρηματοοικονομικά (τόκοι) ως ποσοστό των πωλήσεων: Αυξήθηκαν σε 45 εταιρίες και μειώθηκαν σε 89 (η μείωση είναι θετική εξέλιξη).

EBIDTA: Αυξήθηκε σε 90 εταιρίες και μειώθηκε σε 44.

Καθαρό περιθώριο κέρδους: Αυξήθηκε σε 98 εταιρίες και μειώθηκε σε 36.

Σύνολο Υποχρεώσεων ως ποσοστό του Παθητικού (δείχνει τί ποσοστό του Παθητικού αποτελεί το σύνολο των υποχρεώσεων): Αυξήθηκε (συχνά είναι αρνητική εξέλιξη) σε 75 και μειώθηκε σε 59.

 

Όλες από τις παραπάνω σχέσεις, είναι σημαντικές. Και, εξεταζόμενες ως σύνολο, μπορούν να μας δώσουν μία “γρήγορη” εικόνα για την ποιότητα των μεγεθών και την επιχειρηματική εξέλιξη της κάθε εταιρίας, κατά το α’ εξάμηνο του έτους. Όμως, προσοχή! Η γρήγορη επισκόπηση συγκεντρωτικών πινάκων, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εντυπώσεις και αξιολογήσεις. Για την απόκτηση πλήρους και έγκυρης άποψης για μία εταιρία, μελετήστε τα σχόλιά μας (εφόσον υπάρχουν για τη συγκεκριμένη εταιρία), τις χρηματοικονομικές σχέσεις και το οικονομικό δελτίο.

Δείτε την εξέλιξη των προβλέψεων και την επενδυτική μας άποψη για την κάθε εταιρία, εδώ.

 

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel, εδώ.

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: