Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Folli Follie: Το πόρισμα-κόλαφος και η απόφαση "ζωής ή θανάτου" για τους ομολογιούχους

Folli Follie: Το πόρισμα-κόλαφος και η απόφαση "ζωής ή θανάτου" για τους ομολογιούχους

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Folli Follie: Το πόρισμα-κόλαφος και η απόφαση "ζωής ή θανάτου" για τους ομολογιούχους

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Δεκαπέντε μήνες από την αποκάλυψη του σκανδάλου παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων του ομίλου και δέκα από τον ορισμό της PwC ως ελεγκτή, επενδυτές και αγορά γνωρίζουν πλέον την πραγματική εικόνα της Folli Follie Group, μια εικόνα που απέχει παρασάγγας από αυτήν που επί σειρά ετών παρουσίαζε η διοίκηση του ομίλου, ως ένα ελληνικό επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό success story που κατέκτησε τις αγορές και προσέλκυσε την "αφρόκρεμα" των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Από τις 4 Μαΐου 2018, οπότε το περιεχόμενο του περίφημου report του fund Quintessential Capital Management γινόταν γνωστό με αστραπιαία ταχύτητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Η Folli Follie, με πωλήσεις 1,4 δισ. ευρώ και κέρδη 242 εκατ. ευρώ, όπως είχε παρουσιαστεί στο τέλος του 2017 με βάση τα παραποιημένα στοιχεία που ανέδειξε το πόρισμα της A&M, ύστερα από την αναμόρφωση των οικονομικών της στοιχείων, εμφανίζει πωλήσεις 360 εκατ. ευρώ και ζημίες 127,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός εκτοξεύτηκε στα 468,2 εκατ. ευρώ.

Έωλος ο ισολογισμός

Το μέγεθος της απάτης δεν είναι το μοναδικό που πρέπει να καταγραφεί. Στις 120 σελίδες που καταλαμβάνουν οι αναμορφωμένες λογιστικές καταστάσεις για τη χρήση του 2017 (στις οποίες περιλαμβάνεται και η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Folli Follie Group) καταγράφεται σε πλήρη έκταση ο βαθμός της έλλειψης κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, ανυπαρξία συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διάτρητο μηχανογραφικό σύστημα και απουσία καταγεγραμμένων διαδικασιών αναφορικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου, και ιδιαίτερα των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων μερών (related parties).

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι ακόμα και αυτές οι λογιστικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν την πραγματική εικόνα του ομίλου. Ο ελεγκτής της PwC, αφού εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους (going concern), αναφέρει ρητά πως η Έκθεση Διαχείρισης του δ.σ. είναι ουσιωδώς εσφαλμένη ως προς τα ποσά στο σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται στην έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας. Κοινώς, το μέγεθος και η εικόνα του ομίλου παραμένουν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ασαφή.

Μια εικόνα που έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα, καθώς στο μεσοδιάστημα έχει απολέσει σχεδόν όλο το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών της σημάτων, έχουν κλείσει θυγατρικές, έχουν χαθεί σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία (όπως η συμμετοχή στα Αττικά Πολυκαταστήματα), ενώ έγινε αποδέκτης επιθετικών νομικών ενεργειών, όπως καταγγελιών συμβάσεων από ελληνικές τράπεζες, συμβάσεων διανομής από προμηθευτές, ομολογιακών δανείων, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών από μετόχους και επενδυτές, ενώ δεσμεύτηκαν ακίνητά της από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μάχη για την επιβίωση

Καίτοι η PwC διαπιστώνει πως η εταιρεία και ο όμιλος δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους, η νυν διοίκηση συνεχίζει να δίνει αγώνα για να παραμείνει η εταιρεία στη ζωή. Βασική πεποίθηση των διοικούντων είναι πως η FFG διαθέτει αξία και μπορεί να συνεχίσει, έστω και μικρότερη, τη δραστηριότητά της με κερδοφορία.

Το πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης που έχει συντάξει η διοίκηση, με σκοπό την αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 106β, φιλοδοξεί να πετύχει τον στόχο αυτό. Ως στρατηγικοί άξονες του σχεδίου αυτού καταγράφονται η στήριξη του brand Folli Follie, η ανάπτυξη των outlets, η ανάπτυξη των own brands με αιχμή την αλυσίδα Collective. Σημαντικό ρόλο θα έχουν οι θυγατρικές σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, που πραγματοποιούν μια δραστηριότητα της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, ικανή να προσφέρει στήριξη στον όμιλο.

Το σχέδιο αυτό θα παρουσιαστεί στους ομολογιούχους-πιστωτές της FFG, που αποτελούν επί του παρόντος τη μόνη ορατή διέξοδο σωτηρίας της εταιρείας, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξασφαλιστεί η συναίνεσή τους στην εξυγίανση και λειτουργική αναδιάρθρωση μέσω του ν. 3588/2007. Το προτεινόμενο term sheet προσφέρει στους ομολογιούχους-πιστωτές ως collateral τα ακίνητα της FFG (θα ζητηθεί άρση της δέσμευσής τους), που έχουν αποτιμηθεί από την Deloitte στα 80 εκατ. ευρώ. Επίσης, το deal περιλαμβάνει ποσό 20 εκατ. ευρώ, σε δόσεις, μέσω έκδοσης νέων μη εξασφαλισμένων ομολογιών με κουπόνι 9%, ενώ, σε αντίθεση με την προηγούμενη συμφωνία, δεν ζητείται από τους ομολογιούχους να συνεισφέρουν με κεφάλαια ή με ενδιάμεση χρηματοδότηση.

Η διοίκηση θεωρεί πως η συγκεκριμένη πρόταση είναι απόλυτα συμφέρουσα για τους ομολογιούχους. Στελέχη της εξηγούν στο "Κ" πως οι ομολογιούχοι δεν έχουν απολύτως τίποτα να κερδίσουν από μια παύση πληρωμών της FFG, αφού σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν κατά προσέγγιση το 7% της αξίας της εταιρείας και αυτό σε διάστημα από 5 έως 7 χρόνια. Όσο για το ενδεχόμενο μιας βίαιης ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, θα μοιραστούν το 20% με 30% της εταιρείας, σε διάστημα από 12 έως 24 μήνες.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει επίσης νέα πωλητήρια (εξετάζεται η πώληση της Links of London εάν μπορεί να προσελκύσει ενδιαφέρον, ειδάλλως θα οδηγηθεί σε πτώχευση, αλλά και της FF Cosmetics), μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας και με σημαντικές περικοπές για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος.

Το χρονοδιάγραμμα

Ο δρόμος, πάντως, για την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι μακρύς και δύσκολος. Ο μεγαλύτερος σκόπελος είναι πως το Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να υπερψηφιστεί, σε ό,τι αφορά τα ομόλογα λήξεως 2019, από το 66% των παρισταμένων στη συνέλευση των ομολογιούχων, ειδάλλως, σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης, η απαιτούμενη απαρτία θα είναι τουλάχιστον 33% επί του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των ομολόγων. Αντίστοιχα, για τα ομόλογα λήξεως 2021, το Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να υπερψηφιστεί από το 66% των παρισταμένων σε οποιαδήποτε συνέλευση. Η FFG θα ζητήσει, επίσης, τη συναίνεση των πιστωτών των ομολογιακών δανείων Schuldschein.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι η εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει την αίτηση για επικύρωση πριν ή στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, είναι πιθανό η επικύρωση του Σχεδίου Εξυγίανσης από το δικαστήριο να μην έχει λάβει χώρα μέχρι τον Ιούνιο του 2020.

Πακτωλός αμοιβών σε συμβούλους, ελεγκτικές εταιρείες και δικηγόρους

"Αυτοί που μέχρι στιγμής κέρδισαν από την υπόθεση της Folli Follie είναι οι σύμβουλοι, οι ελεγκτικές εταιρείες, οι δικηγόροι και οι τράπεζες", έλεγε σκωπτικά προ καιρού παράγοντας της αγοράς.

Οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο δεν απέχει από την πραγματικότητα. Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2018 σύναψε συμβάσεις με συμβούλους το ελάχιστο ύψος των οποίων ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ! Επιπλέον, η αμοιβή της PwC για τον έλεγχο που πραγματοποίησε επί του ισολογισμού αναφέρεται στα επίπεδα των 2,5 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αναφέρει πως μέρος της αμοιβής των συμβούλων θα εξαρτηθεί από την επιτυχή έκβαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και της υπαγωγής στο άρθρο 106β/δ. Προσθέτει, δε, πως ήδη βρίσκεται σε συνεννοήσεις με τους νομικούς της συμβούλους αναφορικά με τη λύση μέρους συμβάσεων.

Παράλληλα, φαίνεται να έχουν δοθεί αμοιβές χωρίς αντίκρισμα. Η PwC τονίζει ότι κατά την εξέταση συναλλαγών που διενεργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 εντόπισε σύμβαση που συνάφθηκε τη 18η Μαΐου 2018 και η οποία δέσμευε την εταιρεία στην καταβολή αμοιβής επιτυχίας σε περίπτωση επιτυχούς διαμεσολάβησης για την προσέλκυση επενδυτών. Τιμολογήθηκε, μάλιστα, ποσό 5 εκατ. ευρώ, με την επίκληση της προσφοράς τρίτου για την πραγματοποίηση επένδυσης 250 εκατ. ευρώ στην FFG. Ο όμιλος μέχρι και τον Αύγουστο του 2018 είχε καταβάλει (σ.σ. λέγεται για Αμερικανό δικηγόρο) συνολικό ποσό άνω των 3 εκατ. δολαρίων μέσω δύο εταιρειών. Η PwC τονίζει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την οικονομική ουσία της ανωτέρω συναλλαγής, συμπληρώνοντας πως η διοίκηση της FFG έχει κινηθεί νομικά για την ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών που αφορούν μη παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται πως, εκτός από τα 4 εκατ. ευρώ που έλαβε η Alvarez & Marsal ως αμοιβή για τη διενέργεια δικανικής-εγκληματολογικής αξιολόγησης (forensic evaluation) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ασιατικών θυγατρικών της FFG, αμοιβές δόθηκαν και σε σειρά ελεγκτικών εταιρειών και νομικών γραφείων.

Περί άλλα τυρβάζει η Folli Follie για τις αποκαλύψεις του QCM

Λίγοι ίσως θυμούνται πως, πίσω στο 2009, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είχε παρασημοφορηθεί από τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, ως αναγνώριση της συμβολής του ιδρυτή του ομίλου Folli Follie στην προαγωγή των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Το παράσημο του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου απονεμήθηκε στον Δ. Κουτσολιούτσο, ο οποίος ανέκαθεν δήλωνε λάτρης του ιαπωνικού πολιτισμού. Ως τέτοιος, θεωρείται βέβαιο πως είναι γνώστης του κώδικα αξιών των Ιαπώνων και ως προς το πώς αντιμετωπίζουν ζητήματα ανάληψης ευθύνης.

Στη Folli Follie, πάντως, όπου παραμένει ακόμη βασικός μέτοχος με ποσοστό 35% και επί σειρά ετών επικεφαλής των ασιατικών δραστηριοτήτων, το ζήτημα όσων αποκάλυψε τον Μάιο του 2018 το report του QCM και λίγους μήνες αργότερα το πόρισμα της A&M για το όργιο παραποίησης οικονομικών στοιχείων σε εταιρείες του ομίλου αποτελεί μια απλή... αναφορά στις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της "αμαρτωλής" χρήσης του 2017. Ουδείς, βέβαια, από τη διοίκηση, πόσο μάλλον ο επί σειρά ετών CEO, Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, δεν έχει μιλήσει για το "τις πταίει".

Η επίμαχη αναφορά

Εκεί σημειώνεται πως "η δημοσιοποίηση της έκθεσης του hedge fund Quintessential Capital Management (QCM) στις 4.5.2018, με την οποία αμφισβητήθηκαν επιμέρους στοιχεία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, αποτέλεσε την έναρξη μίας ιδιαίτερα δυσμενούς περιόδου για την εταιρεία, κατά την οποία (περίοδο) παρουσιαστήκαν έντονα προβλήματα ρευστότητας, τα οποία προκλήθηκαν, κυρίως, λόγω της επιβάρυνσης ή/και διακοπής των σχέσεων τόσο με πιστωτές, όσο και με σημαντικούς προμηθευτές, αλλά και λόγω των επιθετικών νομικών ενεργειών των οποίων η εταιρεία έγινε αποδέκτης. Μεταξύ αυτών, καταγγελίες συμβάσεων από ελληνικές τράπεζες, καταγγελίες συμβάσεων διανομής από προμηθευτές, καταγγελίες ομολογιακών δανείων, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και αγωγές από μετόχους και επενδυτές, δέσμευση ακινήτων της Εταιρείας από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες".

Ουδεμία άλλη αναφορά για την υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο εταιρικό σκάνδαλο των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα. Και αυτό παρότι έχουν ασκηθεί διώξεις κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου και μελών της διοίκησης της Folli Follie κατά την επίμαχη περίοδο που αφορούν τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αλλά και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Οι διώξεις συνοδεύονται από απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και δεσμεύσεις όλων των οικονομικών στοιχείων, είτε αυτά αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε θυρίδες, είτε κάθε είδους χρηματoπιστωτικά προϊόντα.

Εντύπωση, πάντως, συνεχίζει να προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2018 έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου και ακόμα 11 ατόμων, ακόμη δεν έχουν κληθεί σε απολογία.

Ανείσπρακτοι μισθοί...

Ο ιδρυτής του ομίλου, πάντως, εκτός από τα διεκδικούμενα 40 εκατ. ευρώ, τα οποία ισχυρίζεται ότι δόθηκαν με τη μορφή δανείου στην FF Group Sourcing, έχει υποστηρίξει πως υπάρχουν και οφειλές προς το πρόσωπό του για μισθούς που δεν είχε εισπράξει επί σειρά ετών!

Αναλυτικά, ο Δ. Κουτσολιούτσος, με επιστολή που έστειλε στην εταιρεία εντός του 2019, ισχυρίζεται πως είχε χορηγήσει ποσό 44 εκατ. δολαρίων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018 προς τη θυγατρική εταιρεία FF Group Sourcing Ltd (στη θυγατρική, δηλαδή, που το ημιτελές πόρισμα της Α&Μ κατέδειξε το "πάρτι" παραποίησης στοιχείων και στην οποία ήταν επικεφαλής). Η PwC σημειώνει ρητά πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό και διατηρεί επιφυλάξεις για την πληρότητα των λογιστικών αρχείων και στοιχείων του ομίλου.

Επιπλέον, οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της FF Group Sourcing Ltd για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 (οι οποίες είχαν δημοσιευθεί την 16η Απριλίου 2018 και είχαν υπογραφεί από τον ίδιο, ως εκπρόσωπο του δ.σ.) παρουσίαζαν συνολικές υποχρεώσεις προς διευθυντές ύψους 11,4 εκατ. δολαρίων. Ο Δ. Κουτσολιούσος υπογράφει τον ισολογισμό ως "Director". Η PwC και για αυτή την αναφορά σημειώνει πως, λόγω του ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό, διατηρεί επιφυλάξεις για την πληρότητα των λογιστικών αρχείων και στοιχείων του ομίλου.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text