Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Quest: Ημερομηνία αποκοπής για συμμετοχή στο split μετοχών η 30ή Ιουλίου

Quest: Ημερομηνία αποκοπής για συμμετοχή στο split μετοχών η 30ή Ιουλίου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Quest: Ημερομηνία αποκοπής για συμμετοχή στο split μετοχών η 30ή Ιουλίου

Τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης του split, με διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία αντικατάστασης 3 νέες προς 1 παλαιά, που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25 Ιουνίου, ανακοίνωσε η Quest.

Όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση, "η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25.06.2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,10 Ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία αντικατάστασης 3 νέες προς 1 παλαιά. Οι  νέες 23.827.264 μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει στο ύψος των 3.574.089,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,10 Ευρώ. Την 19.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1797104 η με αριθμό πρωτοκόλλου 76330/19-07-2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της την 25.07.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Με απόφαση της Εταιρείας, ορίζονται τα εξής: α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 30.07.2019. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι, 0,10 Ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και β) δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 31.07.2019.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 23.827.264 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 02.08.2019. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.".

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text