Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 208 | Τοποθετήσεις σε μετοχές: 1.526 εκατομμύρια ευρώ.

Τοποθετήσεις σε μετοχές: 1.526 εκατομμύρια ευρώ.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Η γενική συγκεντρωτική και ανά κατηγορία διάρθρωση του Ενεργητικού τους, την 30η Ιουνίου 2019, εμφανίζεται στον Πίνακα 1.

 

Πίνακας 1: Διάρθρωση Ενεργητικού Α/Κ με βάση τις επενδύσεις τους - 30/6/2019
Σύνολα Λογαριασμών - σε ευρώ Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων (60) Διάρθρωση (%) Μετοχικά (26) Διάρθρωση (%)
Συνολικά διαθέσιμα - καταθέσεις 168.524.845 6,2% 55.673.044 5,7%
Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ 1.453.289.419 48,1% 871.437.470 88,7%
Σύνολο μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ 134.094 0,0% 131.993 0,0%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 11.470.333 0,6% 7.743.076 0,8%
Ομόλογα - Ε.Γ. Ελληνικού Δημοσίου 821.811.212 27,2% 530 0,0%
Λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού 103.282 0,0% 0 0,0%
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού 2.453.834.758 82,1% 933.487.687 95,0%
Ελληνικές Εταιρίες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού 73.126.601 2,4% 62.716.938 6,4%
Καταθέσεις Εξωτερικού 2.879.491 0,2% 1.393.340 0,1%
Μετοχές Εξωτερικού 72.599.155 5,2% 1.688.649 0,2%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 66.637.419 2,4% 171.934 0,0%
Ομόλογα Εξωτερικού 178.927.786 8,0% 1.393.560 0,1%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού 383.760.790 17,9% 67.364.421 6,9%
Σύνολο Ενεργητικού 2.835.430.724 99,8% 988.238.605 100,6%
Καθαρό Ενεργητικό 2.840.288.076 100,0% 982.557.135 100,0%

 

Σύνολα Λογαριασμών - σε ευρώ Μικτά (25) Διάρθρωση (%) Λοιπά (9) Διάρθρωση (%)
Συνολικά διαθέσιμα - καταθέσεις 72.184.288 5,8% 40.667.512 8,7%
Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ 575.732.578 36,7% 6.119.371 1,3%
Σύνολο μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ 2.101 0,0% 0 0,0%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 3.155.081 0,6% 572.175 0,1%
Ομόλογα - Ε.Γ. Ελληνικού Δημοσίου 628.979.936 40,1% 192.830.747 41,2%
Λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού 103.282 0,0% 0 0,0%
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού 1.280.157.265 83,1% 240.189.805 51,3%
Ελληνικές Εταιρίες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού 10.409.663 0,7% 0 0,0%
Καταθέσεις Εξωτερικού 1.200.605 0,2% 285.546 0,1%
Μετοχές Εξωτερικού 41.877.071 8,0% 29.033.436 6,2%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 2.751.097 0,6% 63.714.388 13,6%
Ομόλογα Εξωτερικού 43.932.157 6,8% 133.602.070 28,5%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού 89.760.929 15,6% 226.635.439 48,4%
Σύνολο Ενεργητικού 1.380.366.874 99,4% 466.825.245 99,7%
Καθαρό Ενεργητικό 1.389.284.254 100,0% 468.446.687 100,0%

 

Το συνολικό Καθαρό Ενεργητικό των εξεταζόμενων 61 Αμοιβαίων Κεφαλαίων φθάνει στα 2.840,3 εκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο αυτό, ποσό 1.526,4 εκατομμύρια ευρώ (+30,0% σε σχέση με την 31/3/2019), είχε επενδυθεί σε εισηγμένες μετοχές ελληνικών εταιριών. Αυτό ισούται με το 53,7% του συνολικού ενεργητικού των 61 εξεταζόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι, οι τοποθετήσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε μετοχές, ισούνται με το 2,58% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου κατά την 30/6/2019.

Με δεδομένο ότι, στις 30/6/2019, το συνολικό ενεργητικό όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όλων των ΑΕΔΑΚ, έφθανε στα 6.086,4 εκατομμύρια ευρώ (δείτε εδώ), τότε στο γενικό σύνολο, οι ελληνικές μετοχές εκπροσωπούν το 25,1% του συνολικού Ενεργητικού τους, έναντι 18,2% και 16,5% που αντιπροσώπευαν στις 31/3/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα. Η παρατηρούμενη μεταβολή, κατά κύριο λόγο, οφείλεται στην ανατίμηση των μετοχών και όχι στην εισροή νέων κεφαλαίων.

Βεβαίως, η υστέρηση στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων τόσο στα Αμοιβαία Κεφάλαια γενικότερα, όσο και στα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια ειδικότερα, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως θετικό γεγονός, αφού υποκρύπτει μία πολύ θετική προοπτική, για τη χρηματιστηριακή αγορά, αφού όταν η άνοδος των τιμών των μετοχών, τελικά θα προσελκύσει νέους επενδυτές, τα νέα κεφάλαια θα συμβάλουν στην περαιτέρω άνοδο των τιμών.

 

Βεβαίως, βλέποντας την κατάσταση ρεαλιστικά, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να περιμένουμε καταστάσεις και εισροές όπως αυτές που βιώσαμε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, αφού στη σημερινή Ελλάδα, δεν υπάρχει η δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Όμως, σε 5 ή σε 10 χρόνια, η κατάσταση θα μπορούσε να είναι διαφορετική.


Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text