Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 208 | Οι θέσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις μετοχές

Οι θέσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις μετοχές

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πέραν από τις εταιρίες των οποίων η διαπραγμάτευση έχει ανασταλεί και αυτές που βρίσκονται υπό επιτήρηση, στις οποίες ουδέν χαρτοφυλάκιο έχει επενδύσει, υπάρχουν ακόμη 47 μετοχές οι οποίες επίσης δε συμπεριλαμβάνονται σε κανένα χαρτοφυλάκιο.

Στον παρακείμενο Πίνακα 4, δείτε από πόσα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνεται η κάθε μετοχή.

 

Πίνακας 4: Μετοχές που κατέχονται από τα περισσότερα Α/Κ (30/6/2019)
Μετοχή Αριθμός Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή % Μετοχικού Κεφαλαίου εταιρίας που κατέχεται από τα Α/Κ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 48 6,10%
JUMBO (ΚΟ) 47 3,62%
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 47 2,31%
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 43 3,45%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 42 4,51%
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 42 4,03%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 42 3,34%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 41 2,10%
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 40 10,34%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 40 4,81%
ΟΤΕ (ΚΟ) 40 1,66%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 40 4,60%
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 38 4,56%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 37 7,24%
ΟΛΠ (ΚΟ) 37 4,52%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 36 2,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 36 5,10%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 36 5,25%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 35 5,83%
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 34 2,25%

 

Πίνακας 5: Εταιρίες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των Α/Κ (30/6/2019)
Μετοχή % Μετοχικού Κεφαλαίου εταιρίας που κατέχεται από τα Α/Κ Αριθμός Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 4 15,14%
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 12 10,69%
BYTE COMPUTER (ΚΟ) 4 10,61%
AUTOHELLAS (ΚΟ) 22 10,60%
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 40 10,34%
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 32 10,22%
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 25 9,46%
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 25 9,01%
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 15 8,62%
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 19 8,59%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 18 8,29%
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 7 7,94%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 37 7,24%
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 9 7,20%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 27 6,92%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 48 6,10%
REDS (ΚO) 5 5,95%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 35 5,83%
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 6 5,50%
CNL CAPITAL (ΚΟ) 4 5,48%

 

Πίνακας 6: Οι μεγαλύτερες τοποθετήσεις των Α/Κ σε ευρώ (30/6/2019)
Μετοχή Κεφάλαια στη μετοχή (εκατ. €) % μετοχικών τοποθετήσεων
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 107,15 7,00%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 106,11 7,00%
ΟΤΕ (ΚΟ) 103,77 6,80%
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 93,63 6,10%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 88,43 5,80%
JUMBO (ΚΟ) 83,73 5,50%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 81,85 5,40%
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 72,49 4,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 68,21 4,50%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 59,27 3,90%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 55,36 3,60%
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 53,24 3,50%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 41,99 2,80%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 36,95 2,40%
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 34,30 2,20%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 32,58 2,10%
AUTOHELLAS (ΚΟ) 31,28 2,00%
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 30,23 2,00%
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 27,65 1,80%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 26,25 1,70%

 

Η μετοχή της Μυτιληναίος περιλαμβάνεται σε 48 χαρτοφυλάκια. Η συγκεκριμένη μετοχή περιέχεται στα περισσότερα χαρτοφυλάκια σε όλα τα τρίμηνα μετά την 31/12/2017 (οπότε και ξεκινήσαμε την καταγραφή των συγκεκριμένων στατιστικών). Ακολουθεί η μετοχή της Jumbo και της ΟΠΑΠ οι οποίες περιέχονται σε 47 χαρτοφυλάκια, της Alpha Bank σε 43, της Αεροπορίας Αιγαίου, της Τιτάν και της Eurobank σε 42 χαρτοφυλάκια, της Ελληνικά Πετρέλαια σε 41 και τέλος, της Fourlis Συμμετοχών, της Εθνικής Τράπεζας, της ΟΤΕ και της Τέρνα Ενεργειακής, σε 40 χαρτοφυλάκια.

 

Ενδιαφέρον έχουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία συμμετοχής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών, όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 5. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η μετοχή της (εταιρίας επενδύσεων) “Ανδρομέδα ΑΕΕΧ”, στην οποία, μόλις 4 Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 15,4% των μετοχών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Π. Πετρόπουλος στην οποία 12 Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 10,7%. Στην τρίτη θέση είναι η εταιρία πληροφορικής Byte στην οποία 4 Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 10,6%. Στην τέταρτη θέση είναι η Autohellas, στην οποία 22 χαρτοφυλάκια κατέχουν το 10,6% των μετοχών και στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Fourlis Συμμετοχών, στην οποία 40 Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 10,34% των μετοχών.

 

Το άθροισμα των κεφαλαίων που συγκεντρώνει η κάθε μετοχή, εμφανίζεται στον Πίνακα 6. Στην πρώτη θέση έχει περάσει η Eurobank (στα δύο προηγούμενα τρίμηνα στην πρώτη θέση βρισκόταν ο ΟΤΕ), η οποία έχει προσελκύσει 107,2 εκατ. ευρώ τα οποία αποτελούν το 7,0% των συνολικών μετοχικών τοποθετήσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη δεύτερη, η Εθνική Τράπεζα με 106,1 εκατομμύρια (7,0% των συνολικών τοποθετήσεων), στην τρίτη θέση η ΟΤΕ με 103,8 εκατομμύρια (6,8% των μετοχικών τοποθετήσεων), στην τέταρτη θέση η Alpha Bank με 93,6 εκατομμύρια (6,1% των τοποθετήσεων) και στην πέμπτη θέση η Μυτιληναίος με 88,4 εκατομμύρια (5,8% των τοποθετήσεων). Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι 10 μετοχές που καταφέρνουν να συγκεντρώσουν τα περισσότερα κεφάλαια, καλύπτουν το 56.7% των συνολικών κεφαλαίων που τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν τοποθετήσει σε μετοχές. Αν εξετάσουμε τις πρώτες 20 μετοχές σε τοποθετήσεις, αυτές καλύπτουν το 80,9% των συνολικών μετοχικών τοποθετήσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αυτό δείχνει και το “βαθμό συγκέντρωσης” της αγοράς, ο οποίος είναι υψηλός. Βέβαια, αυτό είναι και αποτέλεσμα της δραματικής μείωσης του αριθμού των μετοχών στο ελληνικό Χρηματιστήριο και κυρίως της μείωσης των ποιοτικά καλών εταιριών, κάτι που, όπως έχουμε πολλές φορές επισημάνει, αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς, ενώ η αύξηση των εισηγμένων εταιριών συνιστά μία εκ των “ων ούκ άνευ” προϋπόθεση για τη βελτίωση της πορείας της.

 

Τέλος, στον Πίνακα 7, εμφανίζονται οι μεταβολές που καταγράφηκαν στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το α’ τρίμηνο του έτους: α) Οι μετοχές στις οποίες η θέση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αυξήθηκε ή μειώθηκε. β) Το ποσοστό μεταβολής, σε όρους μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών, στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. γ) Οι μετοχές στις οποίες μεταβλήθηκε ο αριθμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που τις κατέχουν.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text