Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας Α.Ε. : Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας Α.Ε. : Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας Α.Ε. : Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία «Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και 3/347/12.7.2005, ότι με τις από 19 και 20 Δεκεμβρίου 2019 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίσθηκε ο κ. Ηλίας Μπουκαούρης ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λουκά Σπεντζάρη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας.

Επομένως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ως εξής :

Ιωάννης Λάππας του Ηλία

Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Βιολέτα Λάππα του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος, & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Μαίρη Λάππα του Ιωάννη

Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά

Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ηλίας Μπουκαούρης του Ιωάννη

Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 22.4.2024 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας χωρίς ωστόσο η συνολική διάρκεια της θητείας του να υπερβεί την εξαετία.

Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

α) Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λάππας του Ηλία και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Βιολέτα Λάππα του Ιωάννη από κοινού ή μεμονωμένα.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στους:

Iωάννη Λάππα του Ηλία, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και

Βιολέτα Λάππα του Ιωάννη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και μία από τις δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text