Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 213 | Διαπραγματευόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF’s)

Διαπραγματευόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF’s)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαπραγματευόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF’s)

Επένδυση στον αυτόματο πιλότο!

 

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήρια. Τα ΔΑΚ αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, το ίδιο εύκολα, όπως ακριβώς οι μετοχές. Στο ελληνικό Χρηματιστήριο, η ελάχιστη ποσότητα την οποία μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει ένας επενδυτής είναι το ένα (1) μερίδιο ΔΑΚ. Είναι προϊόν το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσής του μέσω της έκθεσης σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ενώ έχει ως κύριο επενδυτικό στόχο την αναπαραγωγή της απόδοσης ενός συγκεκριμένου δείκτη.

Στη διεθνή βιβλιογραφία, τα ΔΑΚ αναφέρονται ως ETF’s (Exchange Traded Funds). Τα ETF’s έκαναν την αρχική τους εμφάνιση το 1989, όμως άρχισαν να διαδίδονται και να αποτελούν βασικά μέσα χρηματιστηριακών συναλλαγών, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

 

Η διαφορά των ΔΑΚ από τα απλά Αμοιβαία Κεφάλαια.

 

Η βασική -και σημαντική- διαφορά είναι το γεγονός ότι ενώ στα κοινά Αμοιβαία Κεφάλαια, οι

επενδυτές αγοράζουν τα μερίδια απευθείας από τις ΑΕΔΑΚ, στην περίπτωση των ΔΑΚ οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν τα μερίδια αυτά στην οργανωμένη αγορά στην οποία είναι εισηγμένα και διαπραγματεύονται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και σε τιμή η οποία διαμορφώνεται εκείνη τη στιγμή στην αγορά. Όλα τα είδη των εντολών τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου για την αγορά ή πώληση μετοχών χρησιμοποιούνται και για την αγορά ή πώληση μεριδίων ΔΑΚ. Από την άλλη πλευρά, ο αγοραστής ή ο πωλητής ενός συνηθισμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου συναλλάσσεται με την ΑΕΔΑΚ με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού του, η οποία υπολογίζεται από την τιμή κλεισίματος των μετοχών που το απαρτίζουν την εκάστοτε ημέρα.

 

Γιατί ένας επενδυτής να επενδύσει σε ΔΑΚ;

 

Γενικότερα, ένας επενδυτής δε μπορεί να “αγοράσει” έναν δείκτη. Μπορεί να αγοράσει τις μετοχές που τον απαρτίζουν και στην αναλογία που τον απαρτίζουν. Όμως, αυτό είναι κάτι δύσκολο, σύνθετο και χρονοβόρο, αφού θα πρέπει διαρκώς να προσπαθεί να προσαρμόζει το χαρτοφυλάκιό του, στη συμπεριφορά του δείκτη. Η λύση -ίσως η μοναδική- για τον επενδυτή είναι να αγοράσει ΔΑΚ του δείκτη που θέλει να ακολουθήσει. Και σήμερα υπάρχει μία τεράστια δυνατότητα επιλογής, αφού, στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2019 (σύμφωνα με τα στοιχεία της ETFGI (εδώ), ο αριθμός των ETFsκαι των ETPs (Exchange Traded Products) διεθνώς έφτασε τα 7.797, από 422 εκδότες, σε 69 χρηματιστήρια, ενώ το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων παγκοσμίως έφτασε τα 5,78 τρισεκατομμύρια δολάρια.

 

 

Ο επενδυτής, μέσω του ΔΑΚ, πετυχαίνει διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου με μια μόνο κίνηση, αφού το καλάθι των μετοχών του ΔΑΚ βασίζεται στη σύνθεση του ακολουθούμενου δείκτη.

Βασικό χαρακτηριστικό των ΔΑΚ, είναι ότι αυτά σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρακολουθούν στενά την πορεία (και την απόδοση) του δείκτη στον οποίο αναφέρονται, αλλά και η καθημερινή μεταβολή της τιμής του να ταυτίζεται (όσο είναι δυνατό) με τη μεταβολή της εσωτερικής του αξίας και όχι από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης των μεριδίων, μέσα στην αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαρκούς παρακολούθησης της διαπραγμάτευσης των μεριδίων, από τους από τους Ειδικούς Διαπραγματευτές του, οι οποίοι προβαίνουν διαρκώς σε αγορά/πώληση υποκείμενων τίτλων.

 

Τα ΔΑΚ του ελληνικού Χρηματιστηρίου

 

Στην Ελλάδα, ο θεσμός των ΔΑΚ ήρθε σε “ακατάλληλη” εποχή και για το λόγο αυτόν δεν ευδοκίμησε. Το πρώτο ΔΑΚ εμφανίστηκε στις αρχές του 2008. Ήταν το ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται έως και σήμερα. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν δύο ακόμη ΔΑΚ της Εθνικής Τράπεζας (το ένα “ακολουθούσε” το Γενικό Δείκτη και το άλλο το δείκτη GREECE & TURKEY 30 (GT-30), ο οποίος ήταν ένας δείκτης με 15 μετοχές από το Χρηματιστήριο της Αθήνας και 15 από το Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης) (δείτε εδώ). Τα ΔΑΚ της Εθνικής Τράπεζας διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ΔΑΚ βρείτε στο site του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (εδώ).

 

Το πρώτο ελληνικό ΔΑΚ εισήχθηκε στην κατηγορία «Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια» του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 14 Ιανουαρίου 2008 και παρακολουθεί τον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.Ο επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Alpha ETF FTSE Athex Large Cap (ΑΔΑΚ) είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης του Δείκτη FTSE/Athex Large Cap του Χρηματιστηρίου ο οποίος περιλαμβάνει τις 25 μεγαλύτερες, με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση, μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 95% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο Δείκτη και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία: (α) το Δείκτη, (β) τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο Δείκτη, (γ) άλλους δείκτες οι οποίοι έχουν μεγάλο συντελεστή συσχέτισης με το Δείκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη σύνθεση του ΔΑΚ, δείτε εδώ. Δείτε το διάγραμμα σύγκρισης Γενικού Δείκτη και ΑΔΑΚ εδώ.

 

Τα ξένα ETF’s που ακολουθούν τους ελληνικούς δείκτες

 

Τα δύο πιο δημοφιλή ETF που ακολουθούν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι το ETF GREK και το LYXOR MSCI Greece.

To Global X MSCI Greece ETF ή αλλιώς ETF GREK είναι το μεγαλύτερο ΔΑΚ (βέβαια, αυτό θα πρέπει να το αποκαλούμε ως “ETF”) που επενδύει σε ελληνικές μετοχές. Δημιουργήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2011, ανήκει στο εμπορικό σήμα Global X Funds και διαπραγματεύεται στο αμερικανικό χρηματιστήριο NYSE Arca. Ο ETF Grek, έχει ως σκοπό να ακολουθεί την πορεία και τις αποδόσεις τους δείκτη MSCI All Greece Select 25/50 Index. Ο δείκτης αυτός έχει σχεδιαστεί για να αντιπροσωπεύει την απόδοση των ελληνικών μετοχών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και και αφετέρου εκείνων που έχουν μεν καταχωρηθεί από τον MSCI ως ελληνικές εταιρίες αλλά μπορεί να διαπραγματεύονται σε άλλο διεθνές χρηματιστήριο και όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δείκτη είναι ότι επιλέγει τίτλους με ελάχιστο κατώτατο όριο ρευστότητας ύψους 25 εκατομμύρια δολάρια με την προϋπόθεση ότι 15 δείκτες περιλαμβάνονται στον Δείκτη. Εάν όχι, οι τίτλοι προστίθενται με τη φθίνουσα σειρά της μέσης ημερήσιας συναλλαγής μέχρις ότου επιλεγούν τουλάχιστον 15 τίτλοι. Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ. Δείτε το διάγραμμα σύγκρισης Γενικού Δείκτη και ETF Grek εδώ.

 

Ήδη από το 2016, παρακολουθούμε (ερευνητικά) την απόδοση του απόλυτου συστήματος, πάνω στο ETF GREK. Με τη βοήθεια του συστήματος, οι αποδόσεις του ETF είναι εξαιρετικά βελτιωμένες. Δείτε εδώ.

 

Το δεύτερο, είναι Lyxor MSCI Greece. Δημιουργήθηκε στις 5/1/2007 και διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Παρισιού. Το Lyxor είναι σχεδιασμένο για να αντιπροσωπεύει την απόδοση του MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index.Ο δείκτης έχει σχεδιαστεί για να αντιπροσωπεύει την απόδοση των μεγάλων, μεσαίων και μικρών τμημάτων της ελληνικής αγοράς, καλύπτοντας περίπου το 99% του ελληνικού μετοχικού κόσμου. Περισσότερες πληροφορίε δείτε εδώ. Δείτε το διάγραμμα σύγκρισης Γενικού Δείκτη και Lyxor MSCI Greece εδώ.

 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text