Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Πως αντιμετωπίζουν τον Covid-19 οι εισηγμένες

Πως αντιμετωπίζουν τον Covid-19 οι εισηγμένες

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Πως αντιμετωπίζουν τον Covid-19 οι εισηγμένες

Σε αχαρτογράφητα νερά κινούνται και πάλι οι εισηγμένες επιχειρήσεις αφού έρχονται ίδιες μνήμες από τις 28 Ιουνίου 2015 όταν είχαν επιβληθεί τα capital controls και φέτος συμπληρώνεται μια πενταετία. Τώρα είναι ο Covid-19 που ανατρέπει επενδυτικά σχέδια, ρυθμίσεις και επέκταση εργασιών.

Ήδη η προειδοποίηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) προς τους ορκωτούς ελεγκτές είναι ρητή πως πρέπει να συνεκτιμήσουν σοβαρά στις εργασίες τους το περιβάλλον του κορονοϊού, δίδοντας έμφαση μεταξύ άλλων στο going concern (δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας) και στις γνωστοποιήσεις των εταιρειών σχετικά με την προβλεπόμενη φετινή τους πορεία. Είναι προφανές πως οι ελεγκτές θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση φέτος στο going concern, ενώ σε περίπτωση που αρνηθούν κάτι τέτοιο, σημαίνει πως τα περιουσιακά στοιχεία μιας εισηγμένης εταιρείας θα πρέπει να αποτιμηθούν στις λογιστικές της καταστάσεις σε αξίες άμεσης εκποίησης, δηλαδή σε πολύ χαμηλότερες αποτιμήσεις από τις προϋπάρχουσες λογιστικές.

Πιθανή εμπλοκή επίσης θα υπάρξει σε σειρά εισηγμένων εταιρειών που διαπραγματεύονται την αναχρηματοδότηση των δανείων τους με τις τράπεζες, καθώς φέτος είναι πολύ πιθανόν να μην επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει στην αρχή της χρονιάς. Χρηματιστηριακοί παράγοντες, αξιολογώντας την πορεία που έχουν διαγράψει κατά τις τελευταίες εβδομάδες οι τιμές των μετοχών και των εταιρικών ομολόγων στο ταμπλό του ΧΑ, υποστηρίζουν πως η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό (και αυτό, ακόμη πιο έντονα για τον τραπεζικό κλάδο) το σενάριο ενός σοβαρού μακροπρόθεσμου τραυματισμού της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας και όχι απλά ένα πισωγύρισμα μερικών μηνών.

Οι πρώτες εκθέσεις των εισηγμένων για τον Covid-19

Στις πρώτες ετήσιες εκθέσεις των εισηγμένων που δημοσιεύονται αυτό το διάστημα γίνεται μία πρώτη αναφορά για τις επιπτώσεις του Covid-19 στη δραστηριότητά τους. Ειδικότερα ο όμιλος Mytilineos τονίζει την ετήσια έκθεσή του: «Η εμφάνιση του COVID-19 έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον, επιδεινώνοντας σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, η MYTILINEOS προχωρά έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων της, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας COVID-19, η Εταιρεία επανεξετάζει το επενδυτικό της πλάνο, όπου κρίνεται σκόπιμο ώστε να διατηρήσει την ισχυρή οικονομική της θέση.

H MYTILINEOS διαθέτει σήμερα έναν ισχυρό ισολογισμό με χαμηλό συντελεστή μόχλευσης και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι και τα μέσα του 2022.

Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν σημαντική προστασία και ευελιξία σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

Η Motor Oil σημειώνει τα εξής: «Η επίπτωση της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας λόγω των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 επί των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί στην παρούσα φάση.

Η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην αποτίμηση των αποθεμάτων πλην όμως, συνεκτιμώντας τις τρέχουσες χαμηλές τιμές πρώτης ύλης τροφοδοσίας του Διυλιστηρίου, θα είναι εφάπαξ.

Δεν είναι δυνατό να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την εξέλιξη των περιθωρίων διύλισης του κλάδου.

Οι πιστωτικές γραμμές στη διάθεση της Εταιρείας διασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα για την αδιάκοπη λειτουργία του παραγωγικού της κυκλώματος.

Επιπλέον σημειώνουν πως πολλά θα εξαρτηθούν από τα μέτρα που θα λάβουν οι κυβερνήσεις».

Ο όμιλος Viohalco υπογραμμίζει τα εξής: «Καθώς η εξάπλωση του κορονοϊού που προκαλεί τη νόσο Covid-19 συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, η πρόβλεψη της πλήρους έκτασης και διάρκειας των επιχειρηματικών και οικονομικών επιπτώσεων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Οι εταιρίες της Viohalco έχουν ήδη ενεργοποιήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς και μέτρα προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών της, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αξιολογούν τις επιπτώσεις στη λειτουργική δραστηριότητα.

Η παρατεταμένη εξάπλωση του ιού Covid-19 αναμένεται να επηρεάσει τόσο τα επιχειρηματικά όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, αλλά ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων οι σημαντικότεροι σχετίζονται με τους περιορισμούς που μπορεί να τεθούν από τις αρμόδιες αρχές καθώς επίσης και με

περιορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας εν γένει.

Ωστόσο, οι εταιρίες Viohalco, δεδομένης της διαφοροποίησης του επιχειρησιακού χαρτοφυλακίου και τη στέρεη οργανωτική δομή, συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη».

Η μεγαλύτερη εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν στην ετήσια έκθεση των αποτελεσμάτων της σημειώνει τα εξής: «Η έξαρση του κορωνοϊού έχει οδηγήσει σε σημαντική αβεβαιότητα ως προς τις μακροοικονομικές προοπτικές.

Αν και δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας και ο κλάδος μας έχει μικρότερη έκθεση στις άμεσες συνέπειες της έξαρσης του ιού από τους περισσότερους άλλους κλάδους, αναπόφευκτα θα μας επηρεάσει.

Σήμερα, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην κρίση του κορονοιού και τις άνευ προηγουμένου επιπτώσεις που δημιουργεί στην παγκόσμια οικονομία.

Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών μας καθώς και την επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων μας.

Έχουμε καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευελιξίας, ενισχύοντας την ρευστότητά μας σε €400 εκ. συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης».

AΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Πηγή: www.reporter.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text