Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Μυτιληναίος: Στις 4/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση διανομής μερίσματος €0,36 ανά μετοχή.

Μυτιληναίος: Στις 4/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση διανομής μερίσματος €0,36 ανά μετοχή.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μυτιληναίος: Στις 4/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση διανομής μερίσματος €0,36 ανά μετοχή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 4 ης Μαΐου 2020, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4 η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο.
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:
(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30)2106877436 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ir@mytilineos.gr.
(β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
(γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Για την άρτια προετοιμασία και τον περιορισμό της διάρκειας παραμονής προσώπων στο χώρο διεξαγωγής της συνέλευσης, η Εταιρεία παροτρύνει τους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους πριν την συνέλευση εγγράφως κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Δεν θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων, ως είθισται.
(δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.
  3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.
  4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019.
  5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text