Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Optronics Technologies: Ανακοίνωση Αποκοπής Μερίσματος

Optronics Technologies: Ανακοίνωση Αποκοπής Μερίσματος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Optronics Technologies: Ανακοίνωση Αποκοπής Μερίσματος

Η εταιρεία OPTRONICS TECHNOLOGIES ABETE – Ι.Ε.Π.Υ.Α, γνωστοποιεί́στο επενδυτικό κοινό ότι στις 29.06.2020 κατά την Ετήσια Τακτική́Γενική́Συνέλευση των Μετόχων της και σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,059€ ανά μετοχή (μικτό ποσό), στους μετόχους της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2019.

Ειδικότερα ενέκρινε την διανομή του ποσού των 196.676,50€ ως μέρισμα για τη χρήση 2019, σε σύνολο 3.333.500 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα γίνει παρακράτηση βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος, ποσοστού 5%. Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,05605€ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date).

Ημερομηνία αποκοπής (Cut Off Date) του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020. Η καταβολή́του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020.

 

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text