Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΠΑΣΑΛ: Ανακοίνωση για εισαγωγή νέων μετοχών απο Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΠΑΣΑΛ: Ανακοίνωση για εισαγωγή νέων μετοχών απο Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΠΑΣΑΛ: Ανακοίνωση για εισαγωγή νέων μετοχών απο Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 15.07.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 14.967.936 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την από 02.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 25.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής «Αύξηση»).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 13.07.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 14.967.936 Νέων Μετοχών. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, ύψους € 10.028.517,12, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι της προσφοράς και χρήση των Χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων» του από 17.06.2020 Ενημερωτικού Δελτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πληροφόρησης Επενδυτών στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Δορυλαίου 10-12, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα (τηλ.: 210 6967600).

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text