Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Epsilon: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Epsilon: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Epsilon: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ » και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E» καλεί τους κ.κ Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 2η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της EPSILON NET A.E, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2.Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2019 και διανομή μερίσματος.

3.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

4.Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

8. Εγκρίσεις συμβάσεων (έργου, πώλησης, εργασίας, μισθώσεων, δανείων κ.α.).

9. Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Άλλα θέματα – ανακοινώσεις.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text