Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 219 | Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2020

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/6/2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Συνεχίζουμε τη μακρά παράδοση του “Χ&Α” (ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν σχηματιζόταν ο κλάδος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ήταν ακόμη ενεργός ο κλάδος των Εταιριών Επενδύσεων) της δημοσίευσης της σύνθεσης των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Λόγω πλήθους των στοιχείων, ο μεγαλύτερος όγκος τους βρίσκεται σε συνδέσμους (link), εκτός των σελίδων του περιοδικού. Στο χώρο αυτό, περιοριζόμαστε σε ένα σύντομο σχολιασμό.

Από τον Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι, με βάση τα στοιχεία της 30/6/2020, δεν έχουν υπάρξει, παρά μόνον ελάχιστες, μεταβολές στη διάρθρωση του Ενεργητικού των μετοχικών Αμοιβαίων κεφαλαίων, σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ή και με τα προηγούμενα έτη. Την κατάσταση αυτή είχαμε επικρίνει στο τεύχος 116 (Μάιος 2020) (δείτε εδώ), όταν δημοσιεύαμε τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 31/3/2020. Την ημερομηνία εκείνη (31/3/2020), ο Γενικός Δείκτης είχε βρεθεί σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, η οικονομία βρισκόταν σε “κατάσταση περιορισμού”, ενώ ουδείς γνώριζε τις εξελίξεις στο ζήτημα της πανδημίας, ή και τις μακροχρόνιες οικονομικές ή υγειονομικές επιδράσεις της. Και η άγνοια αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Kαι όμως, σε μία τόσο δυσμενή χρονική περίοδο, τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια διατηρούσαν σε μετοχές κεφάλαια ίσα με το 87,1% του Ενεργητικού τους (στις 31/12/2019, όταν οι εξελίξεις ήταν κάπως καλύτερες, το ποσοστό που είχαν τοποθετήσει σε μετοχές έφθανε στο 95,0%). Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 91,9% στις 30/6/2020, ποσοστό που κατά την άποψή μας εξακολουθεί να είναι υψηλό, δεδομένων των αβεβαιοτήτων στην ελληνική οικονομία, αλλά και τον ανησυχιών σε διεθνές επίπεδο.

Πίνακας 2: Διάρθρωση Ενεργητικού των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (31/12/2018 - 30/6/2020)

30/6/2020 31/3/2020 31/12/2019 31/12/2018

Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου Επενδύσεις (€) % Συνόλου
Συνολικά διαθέσιμα - καταθέσεις 46.221.237 5,9% 48.544.495 7,3% 43.101.513 3,9% 31.900.614 4,8%
Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ 668.952.000 85,4% 535.089.397 81,0% 948.824.476 86,0% 589.635.733 88,4%
Σύνολο μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ 185.174 0,0% 132.652 0,0% 132.972 0,0% 147.662 0,0%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 5.476.122 0,7% 1.618.420 0,2% 7.495.691 0,7% 6.697.936 1,0%
Ομόλογα - Ε.Γ. Ελληνικού Δημοσίου 3.033.669 0,4% 1.493.844 0,2% 972.597 0,1% 1.345.083 0,2%
Λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού 0 0,0% 5.307.614 0,8% 0 0,0% 0 0,0%
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού 723.868.202 92,5% 592.186.421 89,7% 1.000.527.248 90,7% 629.727.028 94,4%
Ελληνικές Εταιρίες σε Χρηματιστήρια Εξωτ. 50.777.151 6,5% 40.483.072 6,1% 99.698.948 9,0% 40.097.155 6,0%
Καταθέσεις Εξωτερικού 249.988 0,0% 184.595 0,0% 764.649 0,1% 475.502 0,1%
Μετοχές Εξωτερικού 1.549.798 0,2% 2.033.617 0,3% 2.722.176 0,2% 1.011.496 0,2%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 534.114 0,1% 307.519 0,0% 650.619 0,1% 99.812 0,0%
Ομόλογα Εξωτερικού 2.588.113 0,3% 642.478 0,1% 7.649.484 0,7% 2.002.820 0,3%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού 55.699.165 7,1% 49.806.619 7,5% 111.485.876 10,1% 43.686.785 6,6%
Σύνολο Ενεργητικού 779.568.867 99,6% 659.293.998 99,8% 1.113.395.369 100,9% 673.415.313 101,0%
Καθαρό Ενεργητικό 782.881.120 100,0% 660.471.495 100,0% 1.103.275.026 100,0% 666.923.506 100,0%

Σύνολο Επενδύσεων σε ελληνικές μετοχές 719.729.151 91,9% 575.572.470 87,1% 1.048.523.423 95,0% 629.732.888 94,4%

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: