Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Τέρνα Ενεργειακή: Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Τέρνα Ενεργειακή: Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τέρνα Ενεργειακή: Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη  Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με την από 10.08.2020 απόφαση του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 01.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό  1.367.027,10 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση  4.556.757 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας  0,30 ευρώ εκάστης, και με τιμή διάθεσης εκάστης κατ ελάχιστον 11 ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης και των λοιπών στοιχείων της αύξησης.

Τροποποίηση του αρ. 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7η Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text