Αρχική | Χρηματιστήριο | Χαλαρές οι αυξήσεις κεφαλαίου έως 5 εκατ.- Αστική ευθύνη για τους πάντες και βαριές ποινές για παραβάσεις σε ΑΜΚ πάνω από 5 εκατ

Χαλαρές οι αυξήσεις κεφαλαίου έως 5 εκατ.- Αστική ευθύνη για τους πάντες και βαριές ποινές για παραβάσεις σε ΑΜΚ πάνω από 5 εκατ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Χαλαρές οι αυξήσεις κεφαλαίου έως 5 εκατ.- Αστική ευθύνη για τους πάντες και βαριές ποινές για παραβάσεις σε ΑΜΚ πάνω από 5 εκατ

Μπορεί το ενδιαφέρον στο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση που έλαβε ΦΕΚ στις 17 Ιουλίου του 2020 να επικεντρώθηκε στις ουσιαστικές αλλαγές που αφορούν στο τρόπο διοίκησης των εταιριών, τις σχέσεις με τους μετόχους αλλά και την αναβάθμιση του ρόλου και των υποχρεώσεων των επιτροπών ελέγχου που θα τεθούν σε ισχύ από το ερχόμενο καλοκαίρι (2021) ωστόσο οι παρεμβάσεις που αφορούν στα ενημερωτικά δελτία φαίνεται ότι έχουν βάλει φωτιά στους αναδόχους αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους.

Και αυτό διότι πλέον προβλέπονται ρητά ζητήματα αστικής ευθύνης αλλά και βαριές ποινές για παραβάσεις που σχετίζονται με ανακρίβειες και παραλείψεις στα ενημερωτικά δελτία εταιριών που διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. Την ίδια στιγμή όμως απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημερωτικού δελτίου εκδόσεις έως 5 εκατ ευρώ.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι

1. Για δημόσια προσφορά κινητών αξιών, με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, όριο που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

Για δημόσια προσφορά κινητών αξιών, με συνολική ανταλλακτική αξία μεγαλύτερη των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, όριο που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, απαιτείται η δημοσίευση πληροφοριακού δελτίου.

Τα ποσά αυτά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλονται.

Ωστόσο σε περίπτωση έκδοσης ενημερωτικού δελτίου ευθύνη που προσδιορίζεται έχουν

(α) ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ο εγγυητής, ή και οι δύο, περίπτωση,

(β) τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των παραπάνω προσώπων, καθώς και

(γ) το πιστωτικό ίδρυμα ή η ΕΠΕΥ που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο ότι παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης καθώς και το πρόσωπο που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο με την ιδιότητα του συμβούλου, συμβούλου έκδοσης, συντονιστή έκδοσης ή άλλη παρεμφερή ιδιότητα.

Τα πρόσωπα που φέρουν ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο, ευθύνονται για κάθε θετική ζημία που προκλήθηκε από υπαιτιότητα τους και που σχετίζεται με την ακρίβεια και την πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου, έναντι όσων απέκτησαν κινητές αξίες μέσα στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευσή του.

Ο ζημιωθείς βέβαια φέρει το βάρος απόδειξης της ζημίας που υπέστη και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υπαιτιότητας των προσώπων που φέρουν ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο και της ζημίας.

Τα πρόσωπα που φέρουν ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 60, φέρουν το βάρος απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.

Αξιώσεις για αποζημίωση κατά των προσώπων που φέρουν ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο, παραγράφονται έπειτα από την πάροδο τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

Οι διατάξεις αυτές  δεν περιορίζουν ούτε επηρεάζουν την ευθύνη των προσώπων  έναντι των επενδυτών για κάθε πταίσμα που σχετίζεται με την ακρίβεια και πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου με βάση τις γενικές διατάξεις.

Πέραν της αστικής ευθύνης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκτά ισχυρές εξουσίες ελέγχου όπως ο επιτόπιος έλεγχος σε περίπτωση υπονοιών εξαπάτησης αλλά και η επιβολή ποινών έως και το διπλάσιο του οφέλους, πρόστιμα έως 5 εκ ευρώ ή 3% του κύκλου εργασιών νομικών προσώπων και 1 εκατ ευρώ σε φυσικά πρόσωπα, αφαίρεση άδειας λειτουργίας σε αναδόχους και οριστική απαγόρευση συμμετοχής σε ΔΣ στελεχών που έχουν εμπλακεί σε παραβάσεις.

 

Νίκος Καρούτζος

 

bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text