Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Mytilineos: Στρατηγικά πλεονεκτήματα, καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον

Mytilineos: Στρατηγικά πλεονεκτήματα, καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Mytilineos: Στρατηγικά πλεονεκτήματα, καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον

Την εβδοµάδα που πέρασε η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το ΑΕΠ του β’ τριµήνου 2020, κατά τη διάρκεια του οποίου παρέµεινε για ένα διάστηµα ενεργοποιηµένο το lockdown στη χώρα µας, αλλά και διεθνώς. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το α’ τρίµηνο της χρονιάς αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω (-0,5%), ενώ το β’ τρίµηνο υποχώρησε σε ετήσια βάση στο -15,2%. Κατά συνέπεια, η ετήσια µεταβολή για το α’ εξάµηνο του 2020 διαµορφώνεται στο -7,9% και βρίσκεται εντός των προβλέψεων του υπουργείου Οικονοµικών, που είχε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραµµα Σταθερότητας, µετά τα µέτρα που είχαν υποβληθεί για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας.

Η ύφεση που καταγράφηκε στην ευρωζώνη ανήλθε στο 14,7% σε σχέση µε το β’ τρίµηνο του 2019 και στο 11,8% σε σχέση µε το α’ τρίµηνο του 2020. Οι πρώτες εκτιµήσεις στο τέλος Ιουλίου προέβλεπαν ύφεση 15,0% και 12,1%, αντίστοιχα. Η ύφεση αυτή, που οφείλεται στην επίδραση της πανδηµίας του κορωνοϊού, είναι η µεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το 1995, όταν άρχισεη δηµοσίευση των σχετικών στοιχείων. Από τις χώρες της ευρωζώνης, την υψηλότερη ύφεση σε ετήσια βάση είχαν η Ισπανία (22,1%), η Γαλλία (18,9%), η Ιταλία (17,7%) και η Πορτογαλία (16,3%), µε την Ελλάδα να βρίσκεται στην πέµπτη θέση (15,2%). Τ

η µικρότερη, από την άλλη, σηµείωσαν η Ιρλανδία (3,7%), η Λιθουανία (4,0%) και η Φινλανδία (6,3%). Η αρνητική µεταβολή του ΑΕΠ το α’ τρίµηνο του 2020 ήταν πολύ µεγαλύτερη στην ευρωζώνη και την Ε.Ε., σε σύγκριση µε την Ελλάδα. Σύµφωνα µε τη Eurostat, το α’ τρίµηνο του 2020 ο µέσος όρος µεταβολής του ΑΕΠ στην ευρωζώνη διαµορφώθηκε στο -3,1% και στην Ε.Ε. στο -2,5%, έναντι µεταβολής -0,5% στην Ελλάδα. Συνεπώς προκύπτει ότι το α’ εξάµηνο του 2020 έκλεισε µε µικρότερη µείωση του ΑΕΠ στη χώρα µας (-7,9%), σε σύγκριση µε τους µέσους όρους της ευρωζώνης (-9,1%) και της Ε.Ε. (-8,3%).

Ο πολυσχιδής Όμιλος με το βλέμμα στο μέλλον

Θέτουµε στο µικροσκόπιο τη Mytilineos, κορυφαίο και πολυσχιδή βιοµηχανικό όµιλο της χώρας, που δραστηριοποιείται στους τοµείς της µεταλλουργίας, των έργων EPC, της ηλεκτρικής ενέργειας και της εµπορίας φυσικού αερίου. Η εταιρεία εισήχθη το 1995 στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και µετέχει στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE ΧΑ/ LARGE CAP. Η Μytilineos αποτελεί µια διεθνώς ανταγωνιστική δύναµη στον κλάδο των έργων EPC (EngineeringProcurement- Construction). Η εταιρεία αναλαµβάνει και υλοποιεί, µέσω της εµπορικής ονοµασίας ΜΕΤΚΑ, ολοκληρωµένα ενεργειακά έργα από τη µελέτη και την προµήθεια έως την κατασκευή τους και επιτυγχάνει µια πρωτοφανή διείσδυση σε ξένες αναπτυσσόµενες αγορές, εκτελώντας παράλληλα έργα στις αγορές της Ευρώπης, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής ως µία από τις σηµαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Σήµερα, η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της µεταλλουργίας µέσω της επωνυµίας Αλουµίνιον της Ελλάδος, που αποτελεί τον µεγαλύτερο καθετοποιηµένο παραγωγό αλουµινίου και αλουµίνας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η εδραίωση της εταιρείας στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί βασικό στόχο και σηµαντική πρόκληση. Ο αρµόδιος τοµέας δραστηριότητας µε επωνυµία Protergia συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των πάγιων και ενεργειακών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Σήµερα η εταιρεία τοποθετείται µεταξύ των ηγετών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί τον µεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Οσον αφορά τη διεθνή παρουσία, η εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές της Ευρώπης, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής µε δραστηριότητα σε 29 χώρες και περισσότερους από 2.700 εργαζοµένους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών και τα EBITDA ανήλθαν σε 926,9 εκατ. € και 145 εκατ. € αντίστοιχα για το α’ εξάµηνο του 2020, παρουσιάζοντας ελάχιστη µείωση (6,5% και 17,2% έναντι του α’ εξαµήνου του 2019) συγκριτικά µε τις περισσότερες εταιρείες µεταλλουργίας και ενέργειας παγκοσµίως, που είχαν να αντεπεξέλθουν στην ξαφνική µεγάλη πτώση των τιµών των µετάλλων και πετρελαίου/φυσικού αερίου. Τα καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 69 εκατ. €, µειωµένα κατά 15% σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο, διατηρώντας ψηλά (κοντά στο 1) τον δείκτη των κερδών ανά µετοχή σε ετήσια βάση (annualized EPS). Η συνολική ρευστότητα ανέρχεται σε πάνω από 1,3 δισ. €, µε τον δείκτη Μόχλευσης (Καθαρός ∆ανεισµός/EBITDA) να παραµένει σηµαντικά κάτω από το 2 και συγκεκριµένα στο 1,69, παρόλο το εκτιµώµενο επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρείας, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο καθαρός δανεισµός µειώθηκε σε σύγκριση µε το α’ τρίµηνο του 2020 στα 477 εκατ. € Παράλληλα, η ταµειακή θέση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (606 εκατ. €), παρά την πρόωρη αποπληρωµή του οµολόγου ύψους 300 εκατ. € τον Ιούνιο του 2020 (κανονικά έληγε τον Ιούνιο του 2022). Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία βελτίωσε ακόµα περισσότερο το ήδη εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ που διαθέτει, καθώς δεν προβλέπονται σηµαντικές λήξεις υποχρεώσεων µέχρι το τέλος του 2024. Τα ίδια κεφάλαια είναι το 39% των επενδεδυµένων κεφαλαίων, από 38% που ήταν στο τέλος του 2019. Η λογιστική αξία της µετοχής είναι στα 10,92 €, µε 443 εκατ. € άυλα και υπεραξίες στο πάγιο ενεργητικό της.

Συνολικά, κατά το α’ εξάµηνο του 2020 η εταιρεία αξιοποίησε στο έπακρον τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και τις συνέργειες ανάµεσα στους τοµείς δραστηριότητας, εντατικοποίησε τις δράσεις βελτιστοποίησης κόστους στοχεύοντας σε ένα συνολικό επαναλαµβανόµενο όφελος 70 εκατ. € και µε βασικό µοχλό τον τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας & φυσικού αερίου κατόρθωσε να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στην πανδηµία.

Για το υπόλοιπο του έτους, παρά το ρευστό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί, η ισχυρή ανάκαµψη των τιµών του αλουµινίου σχεδόν στα επίπεδα προ εξάπλωσης της πανδηµίας, η σταδιακή βελτίωση της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η επιτάχυνση εκτέλεσης των έργων EPC στους τοµείς ανάπτυξης Ανανεώσιµων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Ολοκληρωµένων Εργων Βιώσιµης Ανάπτυξης ενισχύουν την αισιοδοξία, για µια εξαιρετική επίδοση, δεδοµένης της υφεσιακής φάσης στην οποία έχει εισέλθει η παγκόσµια οικονοµία.

Ο όµιλος στοχεύει σε µια νέα γενιά έργων, όπως η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τα υβριδικά και off -grid ενεργειακά έργα, τα έργα ενεργειακής αναβάθµισης, και την εκτέλεση καινοτόµων fi rst-of-kind ενεργειακών έργων (π.χ. έργα υδρογόνου). Με χαµηλό τα 4,8960 € της 16ης Μαρτίου, η µετοχή κινείται πλέον στα 8,20 €, µε κεφαλαιοποίηση 1,172 δισ. €.

 

Μιχαήλ Μιχαηλίδης

 

Πηγή: liberal.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text