Αρχική | Οικονομία | Η διάρθρωση των επιχειρήσεων για το έτος 2018 από την ΕΛΣΤΑΤ

Η διάρθρωση των επιχειρήσεων για το έτος 2018 από την ΕΛΣΤΑΤ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η διάρθρωση των επιχειρήσεων για το έτος 2018 από την ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη Διάρθρωση των Επιχειρήσεων για το έτος 2018.

Οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καταρτίζονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008) με στόχο την αποτύπωση της διάρθρωσης και εξέλιξης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, της χρήσης συντελεστών παραγωγής, των επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της περιφερειακής, εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και αγορών, της πολιτικής των επιχειρήσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών και ειδικής κατανομής των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, καθώς, επίσης, με στόχο την κατάρτιση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (από την πλευρά της παραγωγής, της δαπάνης και του εισοδήματος) και την κατάρτιση των περιφερειακών στοιχείων ΑΕΠ, Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, Απασχόλησης και Επενδύσεων.

Γενικά, οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καλύπτουν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τη γεωργία και τις προσωπικές υπηρεσίες, δηλαδή καλύπτουν τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, το εμπόριο, τη βιομηχανία και τις κατασκευές.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2018 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών) ανήλθε στα 256,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 158,8 και 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,6 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων τα 2,0 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 218,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2018, εκ των οποίων τα 107,7 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2018 (Πίνακας 1).

Κατά το έτος 2018 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 709.696 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών). Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 227.682 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,1% επί του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 135.562 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,1% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 107.764 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,2% (Πίνακας 2).

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2018, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 44,2% και 113,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 23,4% και 5,9% και απόλυτα μεγέθη 60,0 δισεκατομμύρια ευρώ και 15,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2018 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ (24,0%) η μεταποίηση με 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ (23,7%), και οι μεταφορές και αποθήκευση με 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ (11,6%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ (26,7%), η μεταποίηση με 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ (20,6%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ (12,0%).

Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2018 με 749.823 απασχολούμενους (28,9%), εκ των οποίων 527.896 ήταν μισθωτοί (27,0% στο σύνολο των μισθωτών). Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 600.884 απασχολούμενους (23,1%), εκ των οποίων 499.789 μισθωτοί (25,6%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 357.418 απασχολούμενους (13,8%), εκ των οποίων 302.137 μισθωτοί (15,5%).

 

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text