Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Κλουκίνας-Λάππας: Στις 18/11 η ΕΓΣ έκδοση ομολογιακού δανείου 11,5 εκατ. ευρώ

Κλουκίνας-Λάππας: Στις 18/11 η ΕΓΣ έκδοση ομολογιακού δανείου 11,5 εκατ. ευρώ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Κλουκίνας-Λάππας: Στις 18/11 η ΕΓΣ έκδοση ομολογιακού δανείου 11,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά την από 20/10/2020 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»», εφεξής για χάρη συντομίας «η Εταιρεία», καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την δεκάτη ογδόη (18η) Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, ποσού ευρώ έντεκα  εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 11.500.000,00), με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και ορισμός των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους δανειστές.
  2. Ανάθεση, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας, στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του κοινού ομολογιακού δανείου, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις καθώς και τις ομολογίες.Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά την από 20/10/2020 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»», εφεξής για χάρη συντομίας «η Εταιρεία», καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την δεκάτη ογδόη (18η) Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση της Εταιρίας εδώ

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text