Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 223 | Χαρτοφυλάκιο Απολύτου Συστήματος: Απολογισμός (και διδάγματα) περιόδου 26/2/2019 - 9/12/2020 - ΜΕΡΟΣ Β'

Χαρτοφυλάκιο Απολύτου Συστήματος: Απολογισμός (και διδάγματα) περιόδου 26/2/2019 - 9/12/2020 - ΜΕΡΟΣ Β'

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Χαρτοφυλάκιο Απολύτου Συστήματος: Απολογισμός (και διδάγματα) περιόδου 26/2/2019 - 9/12/2020 - ΜΕΡΟΣ Β'

Λόγω μεγέθους, ο Απολογισμός της δραστηριότητας των χαρτοφυλακίων του Απόλυτου Συστήματος διαιρέθηκε σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα (ΜΕΡΟΣ Α') δημοσιεύεται εδώ.

Προτείνουμε, πριν διαβάσετε το Β' Μέρος, στην παρούσα σελίδα, να έχετε διαβάσει το Α' Μέρος - Χαρτοφυλάκια εφάπαξ καταβολής κεφαλαίου.

 

 

 

 

Απολογισμός Περιόδου:

Β' μέρος: Χαρτοφυλάκια εφάπαξ καταβολής κεφαλαίου

 

Η επίδραση των μεταβολών που κάναμε την άνοιξη στους κανόνες “εισόδου” των χαρτοφυλακίων του “απολύτου συστήματος” στην αγορά, σε περιπτώσεις σχηματισμού “ακραίων” τιμών, υπήρξαν, για το εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών, θετικές. Είναι ανάλογες με αυτές του εκπαιδευτικού χαρτοφυλακίου εφάπαξ καταβολής. Αυτό είναι λογικό αφού, και τα δύο χαρτοφυλάκια, πραγματοποιούν πράξεις ταυτόχρονα και αγοράζουν τις ίδιες μετοχές. Όμως, υπάρχει μία σημαντική διαφορά: η διαρκής αύξηση του κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου σταθερών μηνιαίων καταβολών. Αυτό αλλάζει τα πράγματα πάρα πολύ.

 

Από την πρώτη μέρα που παρουσιάσαμε τα δύο εκπαιδευτικά χαρτοφυλάκια του “απολύτου συστήματος”, αναφέραμε ότι το χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο, το οποίο θα εξελισσόταν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Στο παρελθόν, έχουμε λειτουργήσει παρόμοια χαρτοφυλάκια, ενώ έχουμε πραγματοποιήσει πολύ μεγάλη έρευνα πάνω σ’ αυτά. Και γνωρίζουμε τη δυναμική τους, η οποία μόλις τώρα αρχίζει να ξεδιπλώνεται.

 

Τί είναι το χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών

 

Να επαναλάβουμε, με μεγάλη συντομία τί είναι ένα χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών που κινείται με βάση τα σήματα του απολύτου συστήματος.

 

Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο ξεκινά με κεφάλαιο € 200 (ή, όσο κεφάλαιο μπορεί κάποιος να διαθέτει σταθερά, σε μηνιαία βάση). Κάνει πράξεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τα ίδια σήματα που κάνει και το χαρτοφυλάκιο εφάπαξ καταβολής (εκεί έχουμε επενδύσει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο και δε θα τοποθετήσουμε άλλο στο μέλλον). Δηλαδή, όταν υπάρχει “κύριο” σήμα, αγοράζει με το 100% του κεφαλαίου και όταν υπάρχει “δευτερεύον” σήμα, αγοράζει με το 50% του κεφαλαίου. Το ποσό κάθε αγοράς κατανέμεται ισόποσα σε τέσσερις μετοχές (από 25% του -προς αγορά- κεφαλαίου, σε κάθε μετοχή).

 

Ο κάτοχος του χαρτοφυλακίου, ενισχύει το κεφάλαιο, σταθερά, κάθε μήνα με το ποσό των € 200. Σημειώνουμε ότι, τα € 200 είναι το ποσό που εμείς επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε, καθώς είναι ένα λογικό ποσό, που μία οικογένεια μπορεί να διαθέσει. Θα  μπορούσε να είναι οποιοδήποτε ποσό. Ένα κεφάλαιο μεγαλύτερο από τα € 200, είναι μάλιστα πιο εύκολο στη μηνιαία διαχείρισή του. Ένα μηνιαίο κεφάλαιο μικρότερο των € 200, ίσως έχει προβλήματα στη διαχείρισή του.

 

Με κάθε νέα κατάθεση ποσού, εφόσον το χαρτοφυλάκιο βρίσκεται ήδη “εντός αγοράς”, ο κάτοχος αγοράζει τις ίδιες μετοχές που ήδη βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο. Αγοράζει με το 100% του κεφαλαίου, όταν υπάρχει “κύριο σήμα” και με το 50% όταν υπάρχει “δευτερεύον”.

Εφ’ όσον το χαρτοφυλάκιο βρίσκεται “εκτός αγοράς”, δεν πραγματοποιεί αγορές. Το ποσό της κατάθεσης, προστίθεται στα υπάρχοντα μετρητά και θα χρησιμοποιηθεί όταν θα υπάρξει σήμα εισόδου. Εφ’ όσον το χαρτοφυλάκιο βρίσκεται “εντός αγοράς”, τότε αγοράζει, ισόποσα, τις τέσσερις μετοχές, είτε με το 100%, είτε με το 50% του (νέου) κεφαλαίου, ανάλογα τον τύπο του σήματος αγοράς (κύριο ή δευτερεύον).

 

Με τον τρόπο αυτόν όμως, επιτυγχάνεται σταδιακή αύξηση του κεφαλαίου, χωρίς να υπάρχει μεγάλη εφάπαξ επιβάρυνση στην οικονομική θέση ενός ατόμου ή μιας οικογένειας.

 

Η δυναμική της λειτουργίας του χαρτοφυλακίου σταθερών μηνιαίων καταβολών

 

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του χαρτοφυλακίου (στα πρώτα 1-2 χρόνια, για παράδειγμα), τα κέρδη που σχηματίζονται από τη δραστηριοποίησή του στην αγορά, ενώ σε ποσοστό μπορεί να εμφανίζονται ως υψηλά, σε αριθμητικό επίπεδο, ίσως φαίνονται μικρά. Αυτό οφείλεται στη “χαμηλή” βάση υπολογισμού, δηλαδή στο χαμηλό ύψος του χαρτοφυλακίου.

Όταν όμως, μετά από κάποιο διάστημα, αυξηθεί το ύψος του χαρτοφυλακίου, τότε, οι αποδόσεις, σε αριθμητικό επίπεδο, γίνονται πολύ μεγάλες.

 

Όπως θα δούμε αργότερα, στο εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο μηνιαίων καταβολών που τηρούμε στο ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 (πριν 24 μήνες) με € 200, την 1/12/2020 και μετά τη μηνιαία κατάθεση του μήνα Δεκεμβρίου, είχε φτάσει στα € 5.547,81. Όμως, στις 9/12/2020 (ημέρα συγγραφής του παρόντος άρθρου), λόγω της χρηματιστηριακής ανόδου των πρώτων ημερών του Δεκεμβρίου, η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου είχε φτάσει στα € 6.073,95. Δηλαδή, μέσα σε 8 μέρες είχε ανατιμηθεί κατά € 499,14, όσο δηλαδή είναι οι “μηνιαίες καταβολές” 2,5 μηνών!

Αυτό, να αποτελεί ένα μικρό δείγμα της δυναμικής του. Μπορεί κάποιος να φανταστεί ποιά θα είναι η εξέλιξή του σε δύο χρόνια; Ή σε πέντε χρόνια; Όταν, η αποτίμησή του θα έχει αυξηθεί τόσο λόγω των μηνιαίων καταθέσεων, όσο και λόγω των κερδών που θα επιτευχθούν στο ενδιάμεσο;

 

Να πάμε και λίγο πιο μακριά; Πόσο μπορεί να είναι η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου αυτού, σε 10, σε 15 ή σε 20 χρόνια, καθώς θα συνεχίζει αυτή την αυξητική του πορεία; Συνήθως, στις παρουσιάσεις που κάνουμε, αποφεύγουμε να μιλήσουμε γι’ αυτό το σενάριο, επειδή το κοινό θεωρεί ότι προσπαθούμε να το εντυπωσιάσουμε με φαντασιώσεις (το κοινό είναι πολύπαθο από τους “απατεώνες” που, κάθε τόσο, εμφανίζονται και υπόσχονται εύκολα πλούτη με μερικά “κλικς” στο καθημερινό trading, ή ακόμη χειρότερα, εάν αναλάβουν αυτοί τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας).

Όμως, αν τα βάλετε κάτω και τα υπολογίσετε, θα καταλήξετε και σεις στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι δηλαδή, μέσα στα χρόνια, αυτές οι μηνιαίες καταβολές των € 200 (ή άλλου ποσού), μπορούν να εξελιχθούν σε μία μεγάλη περιουσία. Μην κοιτάτε τα δύο πρώτα χρόνια. Όσο αυξάνεται η “κρίσιμη μάζα”, δηλαδή η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, η αύξηση παίρνει μία εκθετική δυναμική.

 

Ένα χαρτοφυλάκιο που βασίζεται στο “απόλυτο σύστημα” δύσκολα εμφανίζει ζημιές. Οι παλαιότεροι αναγνώστες του περιοδικού, έχουν αντιληφθεί ότι, η εμφάνιση ζημιών έχει μικρή πιθανότητα να συμβεί, λόγω του μηχανισμού του  συστήματος, αλλά και επειδή πάντα λειτουργεί ένα ισχυρότατο “stop loss”, στην περίπτωση που οι τιμές αποκτήσουν καθοδικότητα. Το “σύστημα” μας βάζει στην αγορά έγκαιρα, αφού ξεκινήσει η άνοδος και μας βγάζει έγκαιρα, αφού ξεκινήσει η πτώση. Αυτό, μέχρι τώρα, έχει γίνει κατανοητό. Συνεπώς, ακόμη και όταν θα υπάρξουν αποτυχημένες πράξεις (κάποια στιγμή θα υπάρξουν, όσο καλά και αν λειτουργεί ένα σύστημα), αυτές θα προκαλέσουν πολύ χαμηλές ζημιές, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν εύκολα στη συνέχεια.

 

 

Η επίδραση της μεταβολής του κανόνα των αγορών, στην πορεία του χαρτοφυλακίου σταθερών μηνιαίων καταβολών

 

Όταν εξετάζαμε τις επιδράσεις της μεταβολής του κανόνα των αγορών, επί του χαρτοφυλακίου “εφάπαξ καταβολής”, είχαμε εξηγήσει τους ορισμούς του “κύριου” και “δευτερεύοντος” σήματος, καθώς επίσης και του “Κλασικού χαρτοφυλακίου εφάπαξ καταβολής - 100%” και του “Σύνθετου χαρτοφυλακίου εφάπαξ καταβολής - 50%”.

 

Με την ίδια λογική, ορίζουμε ως “Κλασικό χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών - 100%” το χαρτοφυλάκιο που πραγματοποιεί πράξεις, όταν υπάρξει “κύριο” σήμα αγορών ή πωλήσεων και ως “Σύνθετο χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών - 50%”, αυτό που πραγματοποιεί πράξεις και στα “δευτερεύοντα σήματα”.

 

Η επίδραση που είχε η αλλαγή των κανόνων αγοράς στην κίνηση του “Σύνθετου χαρτοφυλακίου σταθερών μηνιαίων καταβολών - 50%”, υπήρξε ακριβώς η ίδια με την επίδραση επί του “Σύνθετου χαρτοφυλακίου εφάπαξ καταβολής - 50%”. Δηλαδή και τα δύο κινήθηκαν καλύτερα από τα αντίστοιχα “Κλασικά” χαρτοφυλάκια.

Αυτό είναι φυσιολογικό, επειδή και τα δύο έχουν την ίδια σύνθεση και πραγματοποιούν τις ίδιες πράξεις, ταυτόχρονα. Η μόνη διαφορά μεταξύ των χαρτοφυλακίων “εφάπαξ” και “μηνιαίων καταβολών” είναι το ποσοστό της απόδοσης της κάθε πράξης, αφού, λόγω των μηνιαίων καταβολών (αύξηση του κεφαλαίου του κάθε μήνα), το “Σύνθετο χαρτοφυλάκιο μηνιαίων καταβολών”, έχει διαφορετική καμπύλη αποδόσεων.

 

Όμως, αυτό στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, είναι η διαφορά μεταξύ του “Κλασικού” και του “Σύνθετου” χαρτοφυλακίου σταθερών μηνιαίων καταβολών.

Τα μικρά κέρδη που πετυχαίναμε σε κάθε μία από τις 3 επιπλέον εισόδους και εξόδους του 2020 (λέμε “επιπλέον”, επειδή  οι πράξεις αυτές προέκυψαν από την αλλαγή των κανόνων κατά την άνοιξη), κατέληξαν σε αξιοσημείωτα υψηλότερα κέρδη για το “Σύνθετο χαρτοφυλάκιο”. Και ακριβώς όπως εξηγούσαμε και στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου “εφάπαξ καταβολής”, τα κέρδη που εμφανίζονται σήμερα, , μέσα στα χρόνια θα εξελιχθούν ακόμη περισσότερο, επειδή κάθε φορά, πάνω σ’ αυτά, θα προστίθενται και τα κέρδη που αυτά θα προκαλούν, σε κάθε κερδοφόρα πράξη.

 

Το “Κλασικό χαρτοφυλάκιο μηνιαίων καταβολών”, στο διάστημα από 1/1/2019 (οπότε και έγινε η πρώτη καταβολή ποσού € 200) έως και την 9/12/2020, είχε συνολικές καταβολές ύψους € 4.800.

Η αποτίμησή του στις 9/12/2020 έφτασε στα € 5.357,94. Πέτυχε δηλαδή μία απόδοση ικανοποιητική. Και λέμε ότι ήταν ικανοποιητική επειδή, όπως έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές, το ποσό των € 4.800, δεν μπήκε στο χαρτοφυλάκιο από την αρχή, ώστε να εκμεταλλευθεί την άνοδο του 2019. Έμπαινε σιγά σιγά, € 200 κάθε μήνα. Και, καθ’ όλο σχεδόν το 2019, οι τιμές ήταν υψηλές. Και εμείς, υποχρεωμένοι από τον κανόνα του “συστήματος”, αγοράζαμε κάθε 1η του μήνα και έτσι, αγοράσαμε και σε υψηλές τιμές. Συνεπώς, το κάθε “200άρι” που έμπαινε στο χαρτοφυλάκιο, δεν έχει “δουλέψει” με τον ίδιο τρόπο κατά τη διάρκεια του χρόνου που παραμένει μέσα σ’ αυτό. Δείτε την απεικόνιση της αποτίμησής του στο Διάγραμμα 4.

Το ίδιο ποσό, δηλαδή € 4.800 ευρώ, κατατέθηκε και στο “Σύνθετο χαρτοφυλάκιο μηνιαίων καταβολών”, από την έναρξη της λειτουργίας του (πρακτικά και τα δύο χαρτοφυλάκια ήταν ένα μέχρι την 8/4/2020, ημέρα που πραγματοποιήσαμε την πρώτη πράξη, στη βάση των νέων κανόνων αγοράς), οπότε και η πορεία τους διαφοροποιήθηκε.

 

Με βάση τους νέους κανόνες αγοράς, το “Σύνθετο χαρτοφυλάκιο μηνιαίων καταβολών” είχε τρεις πετυχημένες πράξεις, στα διαστήματα εισόδου και εξόδου, που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, του χαρτοφυλακίου “εφάπαξ καταβολής”.

 

Σ’ αυτές πέτυχε: α) Στην πράξη με είσοδο 8/4/2020 και έξοδο 13/5/2020, πέτυχε κέρδος € 113,85. β) Στην πράξη με είσοδο 27/5/2020 και έξοδο 26/6/2020, πέτυχε κέρδος € 36,13. γ) Στην πράξη με είσοδο 19/8/2020 και έξοδο 22/9/2020, πέτυχε κέρδος € 175,79. Τέλος, στην πράξη που ξεκίνησε στις 9/11/2020, που όμως δεν ολοκληρώθηκε με πώληση, αφού στο μεταξύ υπήρξε “κύριο σήμα εισόδου” (ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ-200 από τον ανερχόμενο ΓΔ). Όμως, κατά τη μία βδομάδα που μπήκε νωρίτερα (με ποσοστό 50% του κεφαλαίου), πέτυχε κέρδος € 100,65.

Δηλαδή, από την τροποποίηση του κανόνα αγορών και τις πράξεις που, με βάση το νέο κανόνα, πραγματοποίησε, το “Σύνθετο χαρτοφυλάκιο μηνιαίων καταβολών” πέτυχε ένα “έξτρα” κέρδος € 426,42.

 

Παραπάνω αναφέραμε ότι, η αποτίμηση του “Σύνθετου χαρτοφυλακίου μηνιαίων καταβολών” στις 9/12/2020, ήταν € 6.073,95, έναντι € 5.357,94 της αποτίμησης του “Κλασικού χαρτοφυλακίου μηνιαίων καταβολών”. Δηλαδή, η διαφορά μεταξύ των δύο ήταν € 716,01.  Δείτε την απεικόνιση της αποτίμησής του στο Διάγραμμα 5.

 

Είδαμε ότι το “Σύνθετο χαρτοφυλάκιο”, είχε “έξτρα” κέρδη € 426,42. Τα κέρδη αυτά, καθώς χρησιμοποιούνταν στις επόμενες πράξεις, μέσα σε διάστημα μερικών μηνών, “μεγάλωσαν” το κέρδος κατά € 317,60! Αυτή είναι η δυναμική της “επανεπένδυσης” των κερδών που, αυτόματα, συνέβη στο Σύνθετο χαρτοφυλάκιο, στις ανοδικές φάσεις της προηγούμενης περιόδου.

 

Δείτε την εξέλιξη της διαφοράς μεταξύ των δύο χαρτοφυλακίων, στο διάγραμμα 6.

Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, μια μεγάλη διαφορά στην απόδοση μεταξύ των δύο τύπων του χαρτοφυλακίου, προκάλεσε και το γεγονός ότι, καθώς το “Σύνθετο χαρτοφυλάκιο”, είχε αγοράσει μετοχές στις 9/11/2020 (δευτερεύον σήμα εισόδου), με το 50% του κεφαλαίου του και ξαναγόρασε, με το υπόλοιπο 50%% του κεφαλαίου του, στις 16/11/2020 (κύριο σήμα εισόδου), για το “μισό” χαρτοφυλάκιο (αυτό που είχε αγοραστεί στις 9/11/2020), οι τιμές κτήσης ήταν πολύ χαμηλότερες από το άλλο μισό, που αγοράστηκε στις 16/11/2020.

Αντιλαμβανόμαστε ότι, όλη η παραπάνω περιγραφή ήταν λίγο κουραστική, όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε το μηχανισμό λειτουργίας αυτού του πολύ σημαντικού και πρωτότυπου χαρτοφυλακίου, αλλά και το πώς, οι μεταβολές των κανόνων κατά την άνοιξη, βοήθησαν στην επιτάχυνση των αποδόσεων.

 

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι, με την αλλαγή που κάναμε στους κανόνες, “επιτάχυνση” της απόδοσης γίνεται κυρίως προς την πλευρά της κερδοφορίας. Δηλαδή, ενώ οι αλλαγές των κανόνων βοηθούν να επιτευχθούν υψηλότερα κέρδη, δεν αυξάνουν σημαντικά το ρίσκο για το χαρτοφυλάκιο, σε περίπτωση πτώσης της αγοράς. Αυτό συμβαίνει επειδή, σε μεγάλο μέρος των περιπτώσεων που το “Σύνθετο χαρτοφυλάκιο” εισέρχεται στην αγορά νωρίτερα, με “δευτερεύον σήμα” (όπως συνέβη στις 9/11/2020) όταν έρθει η στιγμή της εξόδου, βγαίνει με “κύριο σήμα”. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

 

Υπάρχει περίπτωση εμφάνισης ζημιών για το χαρτοφυλάκιο σταθερών καταβολών;

 

Τέλος,  πρέπει να δούμε το διάγραμμα το οποίο δείχνει την εξέλιξη των καταθέσεων (καταβολών) στο χαρτοφυλάκιο, σε σύγκριση με την αποτίμηση του (Σύνθετου) χαρτοφυλακίου μηνιαίων καταβολών. Δείτε το διάγραμμα 7.

Από το διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι, από την έναρξη της λειτουργίας του, έως και τα τέλη Φεβρουαρίου 2020, οπότε σημειώθηκε και η κατάρρευση της αγοράς, το Χαρτοφυλάκιο, εμφάνισε μικρή ζημιά μόνο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στο μεγαλύτερο διάστημα εμφάνιζε κέρδη, έστω μικρά.

 

Το ότι τα κέρδη μέχρι τότε ήταν σχετικά μικρά, οφειλόταν στον μικρό όγκο του κεφαλαίου του (ξεκινώντας από τα € 0 (μηδέν ευρώ) και με την καταβολή € 200 ανά μήνα, δεν είχε προλάβει να σχηματιστεί κάποιο αξιόλογο κεφάλαιο) κατά τη φάση της ανόδου των τιμών (δηλαδή, στο μεγαλύτερο μέρος του 2019). Ζημιά προέκυψε μόνο μετά την πτώση του Γενικού Δείκτη το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2020 και αυτή ήταν πολύ μικρή. Οι μικρές ζημιές, διατηρήθηκαν για 3 περίπου μήνες.

Σε κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, το χαρτοφυλάκιο επανήλθε σε κέρδη (αυτό οφείλεται στην αλλαγή των κανόνων), ενώ σήμερα έχει μία σημαντική διαφορά ασφαλείας. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι, δεδομένης της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε συνολικά στο χαρτοφυλάκιο (€ 200 x 24 μήνες = 4.800) και της τρέχουσας αποτίμησης (€ 6.073,95), το χαρτοφυλάκιο, ουδέποτε θα εμφανίσει ζημιές στο μέλλον.

Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσαν να εμφανιστούν ζημιές, θα ήταν μία κατάρρευση του Γενικού Δείκτη. Σε μία τέτοια υποθετική περίπτωση, καθώς η καμπύλη του ΚΜΟ-200 είναι ακόμη πολύ χαμηλά, δε θα υπάρξει ένα γρήγορο σήμα εξόδου (stop loss). Εάν η πτώση των τιμών έφτανε μέχρι το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η καμπύλη του ΚΜΟ-200 (κοντά στις 640 μονάδες), τότε θα μπορούσε να δημιουργηθεί σήμα εξόδου, και να καταγράψει το χαρτοφυλάκιο αρκετές ζημιές. Εκτιμούμε όμως ότι, οι πιθανότητες για να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ μικρές.

 

Γιατί το Χαρτοφυλάκιο εμφάνισε ζημιές στην περίοδο μετά τον Φεβρουάριο; Είναι ένα σημείο, το οποίο αναφέρουμε και στο βιβλίο “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών”.

Το Χαρτοφυλάκιο, εμφάνισε ζημιές επειδή έτυχε να σχηματίσει τον κύριο όγκο του κεφαλαίου του, σε φάση που στη χρηματιστηριακή αγορά οι τιμές ήταν υψηλές. Έτσι, είχε υψηλά κόστη κτήσης των μετοχών του. Και όταν κατέρρευσαν οι τιμές, έσβησαν κάθε κέρδος που είχε σχηματιστεί μέχρι τότε και δημιούργησαν και μερικές ζημιές.

 

Είναι θέμα του πότε κάποιος ξεκινάει ένα χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή, συχνά είναι και θέμα τύχης. Το εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο σταθερών μηνιαίων καταβολών, ξεκίνησε σε φάση που οι τιμές ανέβαιναν, κάτι του το κατέστησε αρκετά “άτυχο” -αυτό το είχαμε επισημάνει αρκετές φορές.

Όμως, είναι βέβαιο ότι, ακόμη και όταν συμβαίνει αυτό, οι ζημιές καλύπτονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, στις επόμενες πράξεις.

(Βεβαίως, οι ζημιές που προκύπτουν σε περιπτώσεις ξαφνικής κατάρρευσης των τιμών, σε επενδυτές που λειτουργούν στο Χρηματιστήριο χωρίς κάποιο σύστημα συναλλαγών, είναι σημαντικά μεγαλύτερες, ενώ η αποκατάστασή τους στο μέλλον, είναι αμφίβολη, αφού αφενός ουδείς εγγυάται ότι αυτοί θα αλλάξουν συμπεριφορά, ενώ η ψυχολογία τους τραυματίζεται βαρύτατα, κάτι που επιδρά και στη μελλοντική συμπεριφορά τους).

 

 

Ολοκληρώσαμε έναν πλήρη και εκτενή απολογισμό της κίνησης των δύο χαρτοφυλακίων (εφάπαξ καταβολής και σταθερών μηνιαίων καταβολών), από την έναρξη της λειτουργίας τους, έως και την 9/12/2020. Το κάναμε αυτό τώρα, επειδή, καθώς παρήλθε ένα επαρκές διάστημα με πλήρη και με δημόσια λειτουργία, μπορούμε πλέον να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά τους, μέσα από γεγονότα που τα ζήσαμε όλοι -και μάλιστα πολύ πρόσφατα- και μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε το τί συνέβη και γιατί.

 

Ο μηχανισμός λειτουργίας των χαρτοφυλακίων του απόλυτου συστήματος, είναι απλός. Και πρέπει όλοι να τον κατανοήσουν. Μόνο κάτι που κατανοούμε μπορούμε να το εμπιστευτούμε κιόλας. Το “απόλυτο σύστημα” μπορεί να εξελιχθεί ως κάτι πολύ σημαντικό της επενδυτικής συμπεριφοράς και της ζωής όλων μας. Γι’ αυτό, θα πρέπει να το καταλάβουμε καλά.

 

Οι παρατηρήσεις και οι ερωτήσεις σας μας βοηθούν. Παρακαλούμε συνεχίστε να τις υποβάλλετε.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: